DSCF4617

Vasaros poilsio projekto vykdymas

Vykdydami vaikų vasaros poilsio (socializacijos) projektą „Mokykla – Vaikas – Visuomenė“, Skaudvilės gimnazijos 6 – 8 klasių mokiniai, lydimi projekto rengėjų ir vykdytojų socialinės pedagogės Redos Šlažikaitės ir istorijos mokytojos Vilmos Petkutės, birželio 7 d.  vyko į edukacinę – pažintinę ekskursiją Skaudvilė – Tauragė –

100_7628

Susitikimas su skautais

Birželio 2 dieną Skaudvilės gimnazijoje lankėsi ir spektaklį parodė Stakliškių gimnazijos skautų dramos būrelis „Pykšt pokšt“, vadovaujamas mokytojų M. ir J Grabauskų. Mokiniai pažiūrėjo nuotaikingą spektaklį, pabendravo.

100_7625

Vaikų gynimo diena

Birželio 1-oji – tarptautinė vaikų gynimo diena. Skaudvilės kultūros namų renginių režisierė Zita Jurevičienė jau 20 kartą organizavo tradicija tapusį renginį „Jaunasis talentas 2016“, kuriame dalyvavo Skaudvilės gimnazijos mokiniai.

100_7650

Pirmūno dienos šventė

Birželio 3 dieną vyko 6 – 8, I – III klasių mokinių pirmūno dienos šventė. Šventę pradėjome Pirmūno dienos himnu. Direktorė Ona Sungailienė ir pavaduotoja Ligita Visockienė įteikė Padėkos raštus labai gerai besimokantiems mokiniams. Pavaduotoja Irena kalbėjo apie žodines padėkas už labai gerą gimnazijos lankymą,

100_7701

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų įteikimas

Birželio 3 dieną vyko II g klasės Paskutinio skambučio ir Pagrindinio ugdymo pažymėjimų įteikimo šventė. Mokiniai rinkosi į papuoštas klases, kurias puošė jaunesnieji draugai. Aktų salėje vyko šventė. Jaunuosius abiturientus sveikino direktorė Ona Sungailienė, pavaduotojos Ligita Visockienė ir Irena Pudžiuvienė , kalbėjo pirmosios mokytojos  Ona

100_7672

Pilietinė iniciatyva „Vilties angelas“

Birželio 3 dieną Skaudvilės gimnazijos mokiniai paminėjo Gedulo ir vilties dieną. Šiemet minėjome 75-ąsias pirmųjų trėmimų metines. Buvo akcentuota, kad tremtiniams bei politiniams kaliniams išgyventi  padėjo tikėjimas, jog sunkią valandą, kai jau atrodo nėra jokios vilties, kažkas saugo – tarsi globoja angelas. Kiekviena klasė kūrė

100_7610

Ekskursija

Birželio 1 dieną Skaudvilės gimnazijos šešiolika  5 – 8, I – II klasių pavyzdingo  elgesio mokinių vyko ekskursiją į Bijotus, Medvėgalį, iškylavo prie Paršežerio. Mokiniai dėkoja gimnazijos direktorei už galimybę pakeliauti, turiningai praleisti laiką su draugais, pasigrožėti apylinkėmis, taip pat dėkoja geografijos mokytojai Loretai Stulgienei,