Dailė

6 klasių mokiniai šrifto komponavimo žinias tikslingai pritaikė kūryboje. Mamos vardas – gražiausias pasaulyje. 

Dailės mokytoja R. Kaminsienė