Dalyvavo televizijoje

5a klasės mokinė Diana Šiurnaitė dalyvavo Lietuvos Tūkstantmečio penktokų rinkimuose. Dianą lydėjo ir už ją „sirgo“ bendraklasiai, matematikos mokytoja Alvyra Lukočytė, klasės auklėtoja Giedrė Bertašienė ir kt.