Gegužė – Marijos mėnuo

Katalikų Bažnyčioje gegužės mėnuo skirtas Švč. Mergelei Marijai. Mokiniai per tikybos pamokas piešė Dievo Motinos paveikslą.