I – ojo pusmečio rezultatų aptarimai

Vasario 4 dieną vyko I – ojo pusmečio rezultatų aptarimai klasių grupėmis. Su  pažangumo rezultatais supažindino pavaduotojos Ligita Visockienė ir Irena Pudžiuvienė. Apie gimnazijos mokinių lankomumo problemas kalbėjo socialinė pedagogė Reda Šlažikaitė. Klasės apdovanotos gimnazijos padėkomis: IVa kl. – už geriausią aritmetinį I pusmečio vidurkį (8,63) I – IV klasių grupėje. 5 kl. – už geriausią aritmetinį I pusmečio vidurkį (9,04) 5 – 8  klasių grupėje. 5 kl., 7 kl., IVa kl., IVb kl. – už 100% I pusmečio pažangumą. Ia kl. – už aukštą (62%) mokymosi kokybę.

5 kl. –  už aukštą (73%) mokymosi kokybę. 4 kl. – už aukštą (80%) mokymosi kokybę. 2a kl., 7 kl., IIa kl. – už geriausią I pusmečio lankomumą.