Integruota diena gimnazijoje

Lapkričio 29 dieną, penktadienį, Skaudvilės gimnazijos kalbų metodinė grupė organizavo integruotą dieną ,,Raštingumo ugdymas per visų dalykų pamokas“. Renginys vyko atsižvelgiant į gimnazijos numatytus tikslus ir uždavinius (ugdyti ir nuolat analizuoti mokinių raštingumą per visų dalykų, ypač kalbų, pamokas). Dalyvavo visų klasių moksleiviai ir mokytojai, pagal galimybes į veiklą įsitraukė ir pradinių klasių mokinukai.

Per 1 pamoką mokiniai žiūrėjo video ,,Taško istorija“. Antrosios pamokos metu moksleiviai sudarinėjo įvairių dalykų sunkios rašybos žodžių žodyną, gražiai juos apipavidalino ir sukabino ant kabinetų durų. Trečios pamokos pradžioje per visų dalykų pamokas buvo rašomas trumpas dailyraštis. Gražiausiai parašytus darbelius patalpinome į gimnazijos tinklalapį. Per 4 pamoką buvo sprendžiamas sunkios rašybos žodžių kryžiažodis (komandinis darbas). Greičiausiai kryžiažodį išsprendė III g klasė, teisingiausiai – III g ir II g klasės. Penktos pamokos metu įvyko refleksija ,,Kaip galima tobulinti raštingumą per visų dalykų pamokas?“ Mokiniai kūrybingai pristatė integruotos dienos veiklą – parašė savo atsiliepimus, pateikė pasiūlymus, pasižadėjimus. Dienos apžvalgos pristatymai patalpinti stende.

Nuoširdžiai dėkojame lietuvių, anglų, rusų kalbų mokytojams už renginio organizavimą, užduočių parengimą, taip pat įvairių dėstomų  dalykų, pradinių klasių mokytojams ir visiems gimnazijos moksleiviams už nuoširdų darbą. Džiaugiamės, kad renginys jums patiko ir planuojame šiais mokslo metais organizuoti dar dvi tokias dienas.

Kalbų metodinė grupė