Iš kūrėjo biografijos

 Alfonsas Čepauskas gimė 1929 m. Skaudvilės valsčiaus Gedgaudiškės  kaime Tauragės apskrityje. Mokėsi Kavadonių pradžios mokykloje, po dvejus  metus Skaudvilės mokykloje ir Tauragės vakarinėje mokykloje. Čia pasireiškė pomėgis piešti ir drožinėti. Pusketvirtų metų praleido privalomoje  karinėje tarnyboje. Tarnybą palengvino išryškėjantys gabumai piešti, drožinėti. Grįžęs tęsia mokslus  Kauno vakarinėje mokykloje ir sukaupęs visą drąsą nuneša dokumentus į  Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikumą, kurį  baigia Raudonu diplomu.

Prasideda kūrybos ir darbo periodas. Gautas paskyrimas į „Pedagoginę“ leidyklą, bet ten nėra vietos. Reikalingas dailininkas „Mokslo ir technikos“ redakcijai, bet reikia keltis gyventi į Vilnių…  Apsisprendimą lemia pasiūlytas valdiškas butas.  Vilnius  didelių  kūrybos galimybių miestas. Užmezgami nauji ryšiai. Mokomasi   maketuoti, iliustruoti, kurti  reklamas. Kuriamos iliustracijos spausdinamiems prozos ir poezijos kūriniams „Švyturio“, „Jaunimo gretų“, „Moksleivio“ , „Žemės ūkio“, „Kooperatninko“ žurnaluose. Kuriami „Mokslo ir technikos“, „Žemės ūkio“, „Statybos ir architektūros“ žurnalų, „Minties leidyklos knygų serijos“  juridinėmis temomis viršeliai.

Kita jaunystės svajonė – kelionės motociklu. Dvidešimt penkerius metus sukasi motociklo ratai po Kaukazą, Krymą, Uralą ir Sibirą. Neišdildomus įspūdžius palieka Vidurinė Azija, jos gamta, architektūra, kultūra ir  žmonės. Kelionių įspūdžiai aprašyti kelionių knygutėse „Septintas malonumas: kelionės motociklu.

1968 m. paženklinti įstojimu į Žurnalistų sąjungą, pradėtais kurti ekslibrisais. Vėlesni metai 1969-1976 kupini dalyvavimo įvairiose parodose,  visuomeninėje veikloje,  šeimyninio gyvenimo pokyčiais- šalia atsiranda pagalbininkė ir moralinė palaikytoja žmona Marija.

Kelionės perauga į sportines keliones. Motogrupės dalyviai apdovanojami aukso medaliais, A. Čepauskui suteikiamas sporto meistro vardas. Kelionių įspūdžiai nugula trisdešimties  tapybos paveikslų cikle  „Dykumose ir oazėse“.

1976 m. surengiama  pirmoji personalinė žurnalinės grafikos paroda Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, ekslibrisų parodos Vilniuje ir Tauragėje. Surengiama keliasdešimt personalinių parodų Lietuvoje ir užsienyje, pelnyta per pusšimtį įvairių apdovanojimų.

1979 m. gimsta dukra Austėja. Po vidurinės mokyklos  dukra pasuka tėvo pėdomis. Baigia Dailės akademijos Dailėtyros fakultetą, apgina magistrantūros diplomą. Dabar gyvena Šveicarijoje.

1980 m. sukuriama pirmoji medžio skulptūra. 1995 m. pradedamos kurti kamerinės medžio skulptūros. 2001 – 2009 – sukuriamas grafikos lakštų ciklas  „Karšuvos poringė“. 2003-2005 m. asambliažų kūrimo metai. Sukuriami ciklai „Intermedija I-VI“, „Intervalas KO 1-20“. Pirmosios metalo plastikos skulptūrėlės išvysta pasaulį 2007 m.

2008 m. pasidalijama sukaupta patirtimi knygoje „Kaip sukurti ekslibrisą. Grafikos technikos“. 2008-2009 m. sukuriamas ciklas istorine Pilėnų dramatiškos kovos tema „Trapėnų kronikos“.

Jubiliejinė A.Čepausko  aštuoniasdešimtmečio paroda 2009 m. eksponuojama LDS „Arkos“ galerijoje, Raseinių kraštotyros muziejuje, Kelmės kultūros centre, užsuka į Tauragės „Santakos“ muziejų, grįžta į Skaudvilę. Laikas nuo laiko dailininkas svečiuojasi Skaudvilės  seniūnijoje, gimnazijoje.  Už nuopelnus Tauragės apskričiai 2009 m. apdovanojamas „Garbės ženklu“.

2012 m. surengiama  pirmoji žurnalistams dedikuotų ekslibrisų paroda, 2013 m. sukuriamas grafikos ciklas apie žemaičių kovas „Išlikimo kelias“, surengiama tarptautinė konkursinė paroda „1863 m. sukilimas“. 2013-2014 m. sukuriamas  Vilniaus įkūrimo legendos interpretacijų ciklas „Lizdeika“ ir trisdešimties lakštų  fotokoliažų  ciklas „Kelionių miražai.“

Alfonsas Čepauskas – meno kūrėjų asociacijos narys; Lietuvos žurnalistų sąjungos narys,  Lietuvos dailininkų sąjungos narys;  Lietuvos ekslibrisininkų  klubo Garbės pirmininkas.

2016 metais autoriui suteiktas  Tauragės Garbės piliečio vardas.

Po ilgų klajonių, kūrybos metų, gerbiamas dailininkas grįžta į tėviškę, kad pasidalintų kelionių, gyvenimo,  dramatiškų tėviškės kovų  ir kūrybos vizija, kad pademonstruotų savo gyvenimo, minčių ir galimybių visumą. Gerbiamas  Dailininkas 2016 m. Skaudvilės gimnazijai dovanoja 550 savo darbų. Čia įrengta dailininko viso  gyvenimo kūrybos oazė – nuolatinė Alfonso Čepausko dailės galerija „Sugrįžimas“.  Tai  paveikslai, skulptūros, metalo akmens skulptūrėlės, ekslibrisai, kelionių eskizai, herbai ir iliustracijos, mažoji grafika, plakatai, kalendoriai, kūrybos priemonės, leidiniai.

                                                                                                            Ona Sungailienė