Galerijos atidarymas

Alfonso Čepausko dailės galerija Skaudvilės gimnazijoje atidaryta 2016 m.  liepos 15 d.

Šventėje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narys Darius Petrošius, Tauragės rajono savivaldybės meras Sigitas Mičiulis, vicemerė Aušrinė Norkienė,  Tauragės rajono tarybos nariai Vidas Bičkus, Silverijus  Statkus, Antanas  Stankus,  Tauragės rajono savivaldybės kultūros ir sporto skyriaus  vedėja Danutė Naujokienė, Tauragės kultūros centro direktorius Virginijus Bartušis, Tauragės krašto muziejaus direktorius Romualdas Vaitkus,  Tauragės Birutės Baltrušaitytės  viešosios bibliotekos direktorius Sigitas Kancevyčius, Šilalės kultūros centro atstovai, Lietuvos dailininkų sąjungos atstovas Juozas Gecevičius,  vilniečiai istorikai Inga ir Tomas Baranauskai, dailininkas Artūras Slapšys, Alfonso Čepausko draugai ir bendražygiai,  VšĮ  „Karšuvos  poringė“ prezidentas Antanas Gedvilas,  Žemaičių dienų sumanytojas, Žemaitijos kultūros draugijos prezidiumo narys Edmundas Žalpys,  Žemaičių draugijos atstovai, Skaudvilės visuomenės, kultūros namų, bibliotekos,  įmonių atstovai ir kiti.

Svečiai nuoširdžiai džiaugėsi galerija, sveikino gerbiamą dailininką Alfonsą Čepauską, linkėjo neblėstančios energijos ir kūrybinės sėkmės, dalijosi prisiminimais, paliko įrašų svečių knygoje.

Gimnazijos direktorė su gerbiamu  dailininku pasirašė darbų perdavimo – priėmimo  aktą. Alfonsas Čepauskas Skaudvilės gimnazijai dovanojo 550 savo darbų. Tai  paveikslai, skulptūros, metalo akmens skulptūrėlės, ekslibrisai, kelionių eskizai, herbai ir iliustracijos, mažoji grafika, plakatai, kalendoriai, kūrybos priemonės, leidiniai.

Nuoširdžiai  dėkojame gerbiamam dailininkui už puikią dovaną, kuri plačiai atvers gimnazijos mokiniams,  apylinkių žmonėms ir svečiams dailės meno paslaptis bei  primins, kaip svarbu branginti gimtinės istoriją, laisvę, savo tapatumą.  Linkime gerbiamam  Alfonsui Čepauskui kūrybinės sėkmės, gražių darbų, sumanymų, Dievo palaimos.

Nuoširdžiai dėkojame Tauragės rajono savivaldybės merui Sigitui Mičiuliui už lėšas,  seniūnui Virginijui Būdvyčiui už bendruomenės subūrimą,  seniūnijos žmonėms Mindaugui Čipkui, Dariui Zemeckiui už sąžiningą, kruopščią veiklą  atliekant gimnazijos patalpų, galerijos ir kiemo  tvarkymo bei  remonto darbus.

Mūsų adresas: Mokyklos skg. 4 (gimnazijoje) Skaudvilė, Tauragės r.

Kviečiame atvykti į galeriją Jums patogiu laiku:  I–V dienomis 9.00–17.00 val., kitomis – pagal išankstinį susitarimą tel. 8446 58183, 86 5558727