Laisvės gynėjų diena

Gimnazijoje sausio 11 d. 8.00 – 8.10 val. vyko pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta prisiminti 1991 metų sausio įvykius bei kartu pasidžiaugti apginta Lietuvos laisve. Iniciatyvos simbolis – žvakė. Sausio 13 d. Skaudvilės Šv. Kryžiaus bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, po jų vyko laisvės gynėjų atminimo koncertas, kuriame dalyvavo ir gimnazijos choras, vadovaujamas muzikos mokytojos B. Liūnienės.