Metodinės tarybos susirinkimas

Vasario 2 dieną vyko metodinės tarybos susirinkimas „Metodinių grupių I – ojo pusmečio darbo analizė“. Kalbėjo metodinės tarybos pirmininkė Virginija Ivoškienė, metodinių grupių pirmininkai. Pasidalino sėkmėmis, aptarė nesėkmes. Metodinės tarybos kuratorė Ligita Visockienė pasidžiaugė metodinės tarybos bei metodinių grupių darbu.