No Thumbnail

Paskaita

2011 m. sausio 31 d. 18 Skaudvilės gimnazijos I – III g klasių mokinių dalyvavo Žalgirių gimnazijoje vykusioje paskaitoje “Asmeninės karjeros planavimas: mados, dilemos ir pasirinkimai”, kurią organizavo ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas. Paskaitos metu mokiniai mokėsi planuoti savo karjerą išsikeldami savo gyvenimo tikslus, aprašydami

No Thumbnail

Ketvirtokų matematikos olimpiada

8 ketvirtų klasių mokiniai dalyvavo Šiaulių universiteto profesoriaus dr. Arkadijaus Kiseliovo surengtoje matematikos olimpiadoje. Užduotys buvo pateiktos internetu.  Olimpiada truko 60 min. Po olimpiados mokytoja Jūratė Gužauskienė suvedė duomenis ir pasiuntė prof. dr. Arkadijui Kiseliovui.

No Thumbnail

Atmintis gyva, nes liudija…

Sausio 13 d. gimnazijoje vyko pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“. Iniciatyvos koordinatorė istorijos vyresnioji mokytoja Roma Stankienė iš anksto davė mokiniams užduotį – paklausti savo tėvų, senelių, giminaičių ar pažįstamų – ką jie atsimena apie tų dienų tragiškus įvykius. Sausio 13 dieną visose klasėse

No Thumbnail

Pristatyta išorės audito ataskaita

2011 sausio 6 dieną mokytojai turėjo galimybę susipažinti su išorės audito išvadomis.  Svarbiausia išvadose : 10 stipriųjų ir 5 tobulintinos mokyklos pusės. 2011 sausio 11 d. aktų salėje vyko išorės audito ataskaitos pristatymas tėveliams, mokiniams ir aptarnaujančiam personalui.

No Thumbnail

Seminarai mokykloje

Nuo gruodžio mėnesio vyko seminarų ciklas Skaudvilės gimnazijos mokytojams – „Specialioji pedagoginė pagalba vaikui, mokytojui, šeimai“ (pagal projektą ,,Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra“). 20 mokytojų turėjo galimybę tobulinti savo kvalifikaciją. Seminarus vedė lektorė Žalgirių gimnazijos specialioji pedagogė metodininkė Edita Skarbalienė.

No Thumbnail

Senuosius palydint

Gruodžio 28 diena I – IV gimnazinių klasių mokiniai rinkosi į Naujametinę Televizijos laidą. Renginį organizavo ir vedė  parlamento narės Eridana ir Erika. Gaila, kad ne visos klasės dalyvavo. Dalyvavusios klasės apdovanotos Padėkomis, saldainiais, kitos – paguodos prizais.

No Thumbnail

Beždžioniukų diskoteka

Gruodžio 28 dieną vyko 5 – 8 klasių beždžioniukų diskoteka. Renginį organizavo ir vedė 7a klasė, vadovaujama klasės auklėtojos Alvyros Lukočytės. Renginio vedantieji Rokas ir Evelina kvietė vieną po kito dalyvius. Dalyvavo visų klasių atstovai. Gausiausiai dalyvavo 5a, 5b, 6b klasės. Nugalėtojais tapo 7b kl.