No Thumbnail

Tėvų susirinkimas

Po pirmojo pusmečio vasario 11 d. vyko tėvų susirinkimas, kurio metu buvo aptartas mokinių pažangumas, lankomumas. Tėvai išklausė paskaitą apie virtualaus bendravimo keliamas grėsmes.

No Thumbnail

Talentų šou

Vasario 4 d. vyko „Talentų šou“. Jame susirungė 5-8, I-II klasių mokiniai. Nugalėtojai Ainė Bertašiūtė ir Greta Norkutė su Tautvydu Stankumi.

No Thumbnail

Meninio skaitymo konkursas

Vasario 3 dieną gimnazijoje vyko tradicinis meninio skaitymo konkursas. Jame dalyvavo geriausi 5 – 8 ir II – IV klasių atstovai. Iš dalyvių išsiskyrė Deimena Maraulytė –  6b kl., Kamilė Gerulytė – 8b kl, Inesa Navickaitė – IIa kl., Vaiva Šturmaitė – IIIa kl., Tomas

No Thumbnail

Paskaita

2011 m. sausio 31 d. 18 Skaudvilės gimnazijos I – III g klasių mokinių dalyvavo Žalgirių gimnazijoje vykusioje paskaitoje “Asmeninės karjeros planavimas: mados, dilemos ir pasirinkimai”, kurią organizavo ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas. Paskaitos metu mokiniai mokėsi planuoti savo karjerą išsikeldami savo gyvenimo tikslus, aprašydami

No Thumbnail

Ketvirtokų matematikos olimpiada

8 ketvirtų klasių mokiniai dalyvavo Šiaulių universiteto profesoriaus dr. Arkadijaus Kiseliovo surengtoje matematikos olimpiadoje. Užduotys buvo pateiktos internetu.  Olimpiada truko 60 min. Po olimpiados mokytoja Jūratė Gužauskienė suvedė duomenis ir pasiuntė prof. dr. Arkadijui Kiseliovui.

No Thumbnail

Atmintis gyva, nes liudija…

Sausio 13 d. gimnazijoje vyko pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“. Iniciatyvos koordinatorė istorijos vyresnioji mokytoja Roma Stankienė iš anksto davė mokiniams užduotį – paklausti savo tėvų, senelių, giminaičių ar pažįstamų – ką jie atsimena apie tų dienų tragiškus įvykius. Sausio 13 dieną visose klasėse

No Thumbnail

Pristatyta išorės audito ataskaita

2011 sausio 6 dieną mokytojai turėjo galimybę susipažinti su išorės audito išvadomis.  Svarbiausia išvadose : 10 stipriųjų ir 5 tobulintinos mokyklos pusės. 2011 sausio 11 d. aktų salėje vyko išorės audito ataskaitos pristatymas tėveliams, mokiniams ir aptarnaujančiam personalui.