No Thumbnail

Padėkojome…

Birželio 10 d. vyko Pirmūno diena, kurios metu pasveikinti baigę mokslo metus vien devintukais ir dešimtukais, nepraleidę pamokų, dalyvavę savivaldoje, olimpiadose, sporte ir kt. Išrašas: Už labai gerą mokymąsi  (9 – 10), pavyzdingą elgesį ir aktyvią ugdomąją ir popamokinę veiklą apdovanoti Padėkos raštu šiuos  5

No Thumbnail

Paskutinis skambutis

Gegužės 28 d. nuskambėjo paskutinis skambutis 81 abiturientui. Tą dieną gimnazistams daug linkėta, daug išsakyta gražių ir šiltų žodžių. Abiturientus sveikino Tauragės rajono mero patarėjas dr. Arūnas Beišys, Skaudvilės seniūnas Virginijus Būdvytis,  gimnazijos direktorė Ona Sungailienė, direktoriaus pavaduotojos Ligita Visockienė ir Irena Pudžiuvienė, pirmosios mokytojos

No Thumbnail

Skambutis antrokams

II gimnazinių klasių moksleiviams paskutinis skambutis skambėjo baigus pagrindinio ugdymo programą. Renginį jiems organizuoti padėjo I-osios gimnazinės klasės.

No Thumbnail

Palydėtuvės

Gegužės 27 dieną vyko net kelios palydėtuvės. Ketvirtokėliai atsisveikino su savo pradinių klasių mokytojomis Rasute Maroziene ir Ona Jorudiene. Renginį organizavo trečiokėliai.

No Thumbnail

Pirmūno diena

Gegužės 26 d. vyko 1-5 klasių pirmūno diena. Pirmūnai buvo apdovanoti „Padėkos raštais“. Jiems surengtas koncertas. Išrašas iš Pirmūno dienos protokolo: Nutarimas Nr. 3 Už labai gerą mokymąsi  (atitinka aukščiausią standarto lygį), pavyzdingą elgesį apdovanoti Padėkos raštu šiuos PUP 1 – 4 klasių mokinius, 5

No Thumbnail

Neužmiršk draugo

Paminint gegužės 25 d. – dingusių be žinios vaikų dieną ir užbaigiant gegužės mėnesio akciją „Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus“, per pirmąją pamoką 5 – 6 klasių mokiniai iš popieriaus gamino kaspinus ir paukščiukus. Sveikatos priežiūros specialistė Aušrinė Bernotienė ir socialinė pedagogė Reda