No Thumbnail

Pagauk kampą

2010-04-16 vyko 8a klasės organizuojamas renginys „Pagauk kampą“ (Auklėtoja – Ona Žymantienė) . Klasės turėjo šmaikščiai pristatyti reklaminius vaizdelius, atlikti įvairias užduotis.

No Thumbnail

Jaunųjų policijos rėmėjų testas

2010 m. balandžio 15 d. Skaudvilės gimnazijoje, mokiniai, norintys tapti jaunaisiais policijos rėmėjais, laikė testą. Testą laikė 20 mokinių ir visi 20 sėkmingai išlaikę testą tapo jaunaisiais policijos rėmėjais. Sveikiname juos ir linkime būti vertais jaunųjų policijos rėmėjų vardo.

No Thumbnail

Gyvenimo kelią pasirenkant…

2010 m. balandžio 15 d. Skaudvilės gimnazijoje lankėsi Šiaulių universiteto, socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto atstovai supažindinti IV gimn. klasių mokinius su studijomis ir stojimo tvarka.

No Thumbnail

Susitikimas su policijos pareigūne

2010 m. balandžio 15 d. Skaudvilės gimnazijoje lankėsi Tauragės VPK Nepilnamečių reikalų policijos pareigūne Raimonda Žvynakienė. Pareigūnė skaitė paskaitą priešmokyklinio ugdymo grupės ir 1-4 klasių mokiniams apie policijos pareigūno darbą. Ji supažindino mokinius su pareigūno profesija, atsakinėjo į mokinių užduotus klausimus. Klasių mokytojams padovanojo po