No Thumbnail

Klasių grupių susirinkimai

Šiandien, nustatytu laiku 1 – 4, 5 – 8, I – IVg klasių mokiniai grupėmis rinkosi į aktų salę. Gimnazijos direktorė dar kartą aptarė  mokinių elgesio taisykles, priminė teises ir pareigas; socialinė pedagogė Reda Šlažikaitė kalbėjo apie drausmę, sveikatos priežiūros specialistė Aušrinė Bernotienė – apie

No Thumbnail

Savivaldos diena

Mokytojų dieną gimnazijoje vyko savivaldos diena. Pamokas vedė abiturientai. Po sutrumpintų pamokų mokytojus į aktų salę pakvietė mokinių parlamentas ir abiturientai.

No Thumbnail

Pasaulinė gyvūnų globos diena

Gimnazijos parlamentas suorganizavo parodą skirtą Pasaulinei  gyvūnų globos  dienai. 1 – 4 klasių mokiniai piešė piešinius, 5 – 8, I – II g klasių dalyvavo gyvūnėlių parodoje. Gausiausiai parodoje dalyvavo 5b klasės mokiniai.

No Thumbnail

Pilietinis ir tautinis ugdymas

Pirmąją mokslo metų savaitę gimnazijoje vyko Pilietinio ir tautinio ugdymo projekto įgyvendinimas. Mokiniai rašė „Laišką Lietuvai“, vyko piešinių „Lietuvos vardo tūkstantmetis“ konkursas, olimpinis festivalis Lietuvos vardo tūkstantmečio taurei laimėti. Baigiamoji projekto dalis vyko aktų salėje. Mokiniai pristatė savo darbus, apibendrino veiklą. Šio projekto įgyvendinimas visiems

No Thumbnail

Rugsėjo 1 – osios šventė

Rugsėjo 1 – osios šventė vyko gimnazijos kiemelyje. Direktorė Ona Sungailienė įžiebė Mokslo ir Žinių židinį, pakvietė visus eiti nauju Pažinimo keliu.