No Thumbnail

Pasaulinė teatro diena

Pasaulinės teatro dienos minėjimą suorganizavo mokytoja Jolita Griškuvienė su mokiniais, lankančiais choreografijos pamokas. Mokytoja su mokiniais paruošė keletą šokių, suvaidino įvairias situacijas. Ypač didelio susidomėjimo susilaukė „Valso“ kompozicija, dviejų porų atliekamas „Rokenrolas“, „Piratų“ šokis ir kt. Renginį vedė Gita Daračiūtė ir Paulius Jurkauskis.  Renginys visiems,

No Thumbnail

Gamtamokslių savaitė

Gamtos mokslų mokytojos sudarė ir paskelbė Pasaulinės žemės dienos minėjimo renginių programą. Mokiniai gamino inkilėlius, suruošė piešinių – plakatų „Mylėkime žemę“ parodą, gamino eksponatus iš antrinių žaliavų ir suruošė parodą „Kitas gyvenimas“ net nuotraukų konkursą jauniems paparaciams „Ar pažinsite Skaudvilę“ suorganizavo. Gamtos mokslų savaitės užbaigimo

No Thumbnail

Gimnazijos Prezidento rinkimai

Į gimnazijos mokinių prezidentus kandidatavo Vaiva Šturmaitė, IIa g kl. ir Liucija Reketytė, Ib g kl. Buvo sudaryta rinkimų komisija, kuriai vadovavo Toma. Balsavimai vyko gimnazijos aktų salėje nustatyta tvarka. Balsavimo teisę turėjo 431 mokinys, balsavo 341 mok. 229 mokiniai savo balsus atidavė už Vaivą.

No Thumbnail

Matematinė savaitė

Kovo 15 – 18 d. gimnazijoje vyko tradicinė matematinė savaitė, kuri leidžia susisteminti ir pagilinti žinias, įtvirtinti įgūdžius, įgytus mokymosi procese. Šioje popamokinėje veikloje mokiniai plečia savo akiratį, atranda naujų gebėjimų, mokosi būti savarankiški, iniciatyvūs, atsiskleidžia jų organizaciniai gabumai, pasitikėjimas savimi, draugu, padeda formuoti kultūringo

No Thumbnail

Kovo 11 – osios minėjimas

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas prasidėjo šv. Mišiomis, kurios vyko Skaudvilės bažnyčioje. Po šv. Mišių žmonės rinkosi į gimnazijos aktų salę, kurioje vyko minėjimas. Prie durų visus pasitiko mokytojos R. Bartkuvienės folklorinio ansamblio dalyvės ir visiems prisegė po trispalvę gėlytę, kurias padarė mokytojos E. Nikitinaitės

No Thumbnail

Konkursas

Dailiojo rašymo konkurse dalyvavo 1 – 4 klasių mokiniai. 1 – 2 kl. mokiniai rašė skaityto teksto dalį, 3 – 4 kl. mokiniai – neskaityto teksto dalį. Vertinimas vyko 1 – 2 klasių tarpe ir 3 – 4 kl. tarpe. 1 – 2 klasių tarpe