No Thumbnail

Savivaldos diena

Mokytojų dieną gimnazijoje vyko savivaldos diena. Pamokas vedė abiturientai. Po sutrumpintų pamokų mokytojus į aktų salę pakvietė mokinių parlamentas ir abiturientai.

No Thumbnail

Pasaulinė gyvūnų globos diena

Gimnazijos parlamentas suorganizavo parodą skirtą Pasaulinei  gyvūnų globos  dienai. 1 – 4 klasių mokiniai piešė piešinius, 5 – 8, I – II g klasių dalyvavo gyvūnėlių parodoje. Gausiausiai parodoje dalyvavo 5b klasės mokiniai.

No Thumbnail

Pilietinis ir tautinis ugdymas

Pirmąją mokslo metų savaitę gimnazijoje vyko Pilietinio ir tautinio ugdymo projekto įgyvendinimas. Mokiniai rašė „Laišką Lietuvai“, vyko piešinių „Lietuvos vardo tūkstantmetis“ konkursas, olimpinis festivalis Lietuvos vardo tūkstantmečio taurei laimėti. Baigiamoji projekto dalis vyko aktų salėje. Mokiniai pristatė savo darbus, apibendrino veiklą. Šio projekto įgyvendinimas visiems

No Thumbnail

Rugsėjo 1 – osios šventė

Rugsėjo 1 – osios šventė vyko gimnazijos kiemelyje. Direktorė Ona Sungailienė įžiebė Mokslo ir Žinių židinį, pakvietė visus eiti nauju Pažinimo keliu.

No Thumbnail

Iš mokytojų tarybos posėdžio…

Mokytojos  Sofija Anulienė,  Janina Regelskienė  atsisveikina su darbu  mokykloje 30 metų darbo jubiliejų švenčia matematikos mokytoja  metodininkė Ona Žymantienė   ir technologijų mokytojas metodininkas Eugenijus Jurevičius 25 metų darbo jubiliejų švenčia vyresnioji anglų kalbos mokytoja Genovaitė Simanauskienė 20 metų – pradinių klasių mokytoja metodininkė Reda Gudavičienė