Paskaita „Rengimas šeimai ir lytiškumo programa“

Balandžio mėn. 26 d. I gimn. kl. berniukams ir 7, 8 kl. mokiniams lektorius Donatas Grigalis skaitė paskaitą tema „Rengimo šeimai ir lytiškumo programa“. Paskaitoje buvo kalbama apie pokyčius paauglystėje ir jų įtaką fizinei savijautai bei emocinei būsenai. Lektorius akcentavo lytinio brendimo metu kylančias problemas ir jų sprendimo būdus, patarė kur kreiptis tinkamos pagalbos. Paskaitos metu buvo analizuojami ankstyvų lytinių santykių pasekmės fizinei, psichinei, socialinei gerovei. Buvo mokoma pagarbos priešingos lyties atstovams (-ėms).

Sveikatos priežiūros specialistė A. Bernotienė