Posėdis

Rugpjūčio 31 dieną vyko mokytojų tarybos posėdis. Direktorė pasveikino visus su naujais mokslo metais, palinkėjo sėkmės, glaudaus bendradarbiavimo, tarpusavio supratimo. Buvo patvirtintas ugdymo planas, gimnazijos veiklos programa. Posėdžio metu pasveikinti mokytojai su darbo jubiliejumi:

Vyresnioji fizikos mokytoja Danutė Labžentienė ir pradinių klasių vyresnioji mokytoja Kristina Greičienė  švenčia 40 metų darbo jubiliejų,

Lietuvių kalbos vyresnieji mokytojai Regina Lukšienė, Antanas Petkus švenčia 35 metų darbo jubiliejų,

Matematikos mokytoja metodininkė  Alvyra Lukočytė ir fizikos mokytoja metodininkė Sandra Zablockienė –  30 metų,

Rusų kalbos vyresnioji mokytoja Virginija Ivoškienė ir informacinių technologijų vyresnysis mokytojas Virginijus Stropus –  25 metų,

Biologijos vyresnioji mokytoja Dalia Beinarytė ir pradinių klasių vyresnioji mokytoja Jūratė Gužauskienė –  20 metų,

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja Jurgita Mockienė –   15 metų,

Socialinė pedagogė Reda Šlažikaitė – 10 metų,

Vilma Petkutė –  5 metų.

Magistro diplomą gavo Vytautas Kenstavičius.