PP pagalba

Gimnazijoje mokiniams teikiama psichologo, socialinio pedagogo, logopedo, spec.pedagogo, sveikatos priežiūros specialisto pagalba

Socialinė pedagogė  Reda Šlažikaitė

 • socialinis pedagogas yra mokyklos konsultantas įvairiais su vaiko teisėmis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais;
 • socialinis pedagogas nedubliuoja klasės auklėtojo ar dalyko mokytojo veiklos, bet ją papildo;
 • socialinis pedagogas padeda klasės auklėtojui individualiai dirbti su vaikais, rūpinasi jų socialinių įgūdžiu ugdymu;
 • socialinis pedagogas padeda tėvams (globėjams) ugdyti vaiką, suprasti jo socialinius ar psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą;
 • socialinis pedagogas gauna informaciją iš klasės auklėtojų, mokytojų apie vaikų mokymosi ir gyvenimo sunkumus bei konsultuoja kolegas, tėvus, kaip jie turėtų padėti vaikams;
 • socialinis pedagogas kartu su mokyklos bendruomene rengia įvairius socialinius projektus.

403 a kab.

Darbo laikas

Pirmadienis – 8.00-15.30 val.

Antradienis – 8.00-16.30 val.

Trečiadienis – 8.00-15.30 val.

Ketvirtadienis – 7.30-15.30 val.

Penktadienis – 7.30-15.30 val.

 

Spec. pedagogė  Vidmunda Liekytė

 • Pagrindinis specialiojo pedagogo uždavinys – rūpintis mokymosi sunkumų turinčių mokinių vystimosi raida, jos korekcija.
 • Specialusis pedagogas atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei vertina pažangą mokykloje.

 007 kab.

Darbo laikas

Pirmadienis – 8.00-9.00 val.

14.00-16.00  (nekontaktinės val.)

Antradienis – 8.00-11.00; 12.00-14.00 val.

15.00-16.45 (nekontaktinės val.)

Trečiadienis – 8.00-13.30 val.

Ketvirtadienis – 8.00-9.00; 12.00-14.00 val.

Sveikatos priežiūros specialistė  Aušra Bernotienė

 • Suteikia pirmąją pagalbą, prireikus nukreipia mokinius į sveikatos priežiūros įstaigas;
 • Teikia individualias sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, tėvams.
 • Skatina mokinius ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
 • Rūpinasi mokinių maitinimo organizavimo priežiūra.
 • Pateikia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos patikrinimus, reikalingus organizuojant sporto varžybas bei komplektuojant fizinio ugdymo grupes.
 • Dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje. Pasitelkdama mokyklos bendruomenę bei kitų institucijų suinteresuotus specialistus, rengia ir vykdo sveikatinimo veiklos programas (projektus).Bendrauja ir bendradarbiauja su šeimos gydytojais ir kitais sveikatos specialistais, dirba komandoje.

111 kab.

Darbo laikas

Pirmadienis –  8.00 – 12.00 val.

Antradienis – 12.00 – 15.00 val.

Trečiadienis – 8.00 – 12.00 val.

Ketvirtadienis – 8.00 – 12.00 val.

Penktadienis – 10.00 – 13.00 val.

Logopedė Aidara Janušaitienė

Logopedė teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, padeda įveikti kai kuriuos mokymosi sunkumus.
Keletas logopedės pastebėjimų:

 • jei vaikui nustatytas kalbos sutrikimas, jis savo problemos „neišaugs“. Vaikui tikrai bus reikalinga logopedo pagalba.
 • yra sudėtingų sutrikimų, kada net suteikus pagalbą, išlieka liekamieji reiškiniai.
 • kalbos sutrikimai gali turėti neigiamos įtakos vaiko mokymuisi.
 • vaikas nekaltas dėl savo kalbos problemų

Kaip vyksta pratybos?
Logopedo darbo rezultatų reikia laukti gana ilgai. Logopedines pratybas vaikai lanko 2-3 kartus per savaitę, pratybos trunka apie 20-25 minutes.

Logopedės ir tėvelių bendradarbiavimas
Pradėjus lankyti pratybas laukia sunkus ir nuoseklus darbas ne tik logopedo, auklėtojų, mokytojų bet ir tėvelių. Logopedui labai svarbu , kad namuose tėveliai kartu su vaiku pakartotų tai, ką išmoko pratybų metu. Todėl vaikui  kartais yra skiriamos užduotys į namus, kurias reikia pakartoti ir įtvirtinti.

013 kab.

Darbo laikas

 Pirmadienis – 12.00-13.30 val.

                          13.30-15.15 (nekontaktinės val.)

Antradienis – 12.00 – 14.30 val.

Trečiadienis – 8.00-9.00 (nekontaktinės val.)

                          9.00-11.30 val.

Ketvirtadienis – 8.00-9.00 (nekontaktinės val.)

                             9.00-17.00 val.