Pradinių klasių metodinės dienos „Adventas – laukimo metas“

Lapkričio 25 -30 dienomis mokykloje vyko pradinukų metodinės dienos, kurių tema: „Adventas – laukimo metas“. Mokiniai susipažino su Advento reikšme ir tradicijomis. Kūrė pasakojimus, piešė, kūrybiškai sportavo, giedojo giesmes, muzikavo. Kūrybinėse dirbtuvėse gamino Advento vainikus ir kalendorius. Savaitė užbaigta veiklos aptarimu, įsivertinimu. Klasėse buvo uždegta pirmoji Advento žvakė. Gražaus ir saugaus laukimo meto!

Pradinių klasių mokytojų vardu Liudvina Baldauskienė