PRANEŠIMAS APIE TAURAGĖS R. BATAKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IR TAURAGĖS R. SKAUDVILĖS GIMNAZIJOS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMĄ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 7 dalimi, Tauragės savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. 1-65 „Dėl sutikimo reorganizuoti Tauragės r. Batakių pagrindinę mokyklą“ pranešame apie parengtą Tauragės r. Batakių pagrindinės mokyklos ir Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašą.

Reorganizuojamų įstaigų duomenys:

1. Tauragės r. Batakių pagrindinė mokykla:

teisinė forma – Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga;

buveinė – Mokyklos g. 3, Batakiai, LT-73463 Tauragės r. sav.;

įstaigos kodas – 190469322;

registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie biudžetinę įstaigą –Juridinių asmenų registras. 

2. Tauragės r. Skaudvilės gimnazija:

teisinė forma – Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga;

buveinė – Mokyklos skg., 4 Skaudvilė, LT-73423 Tauragės r. sav.,

įstaigos kodas – 290469280;

registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie biudžetinę įstaigą –Juridinių asmenų registras. 

Reorganizavimo būdas – Tauragės r. Batakių pagrindinė mokykla ir Tauragės r. Skaudvilės gimnazija reorganizuojami prijungimo būdu.

Po reorganizavimo pasibaigiančios biudžetinės įstaigos – Tauragės r. Batakių pagrindinė mokykla.

Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga Tauragės r. Skaudvilės gimnazija ir jos Batakių pagrindinio ugdymo skyrius.

Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos – Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendins Tauragės rajono savivaldybės taryba.

Tauragės rajono Batakių pagrindinė mokykla kaip juridinis asmuo, savo veiklą baigia nuo jos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos (iki 2020 rugpjūčio 31 d.). Reorganizavimas laikomas baigtu, kai į Juridinių asmenų registrą įregistruojami po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos nuostatai ir iš Juridinių asmenų registro išregistruojamos po reorganizavimo pasibaigiančios biudžetinės įstaigos Tauragės rajono Batakių pagrindinė mokykla.

Su Tauragės r. Batakių pagrindinės mokyklos ir Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašu, po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos Batakių pagrindinio ugdymo skyriaus mokyklos nuostatų projektu, galima susipažinti nuo 2020 m. kovo 17 d. įstaigų darbo laiku: Tauragės r. Batakių pagrindinėje mokykloje adresu: Mokyklos g. 3, Batakiai, LT-73463 Tauragės r. sav. ir Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos adresu: Mokyklos skg. 4, Skaudvilė, LT-73423 Tauragės r. sav.

Su Tauragės r. Batakių pagrindinės mokyklos ir Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašu galima susipažinti Tauragės r. Batakių pagrindinės mokyklos interneto svetainėje: www.batakiai.taurage.lm.lt , Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos interneto svetainėje: www:skaudvile.taurage.lm.lt ir Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje: www.taurage.lt