Prasideda projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ įgyvendinimas

Prasideda projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ edukacinių programų įgyvendinimo etapas. Tauragė r. Skaudvilė gimnazija pateko į  šio projekto 2018-2019 m. antrą etapą. Reikėjo pasirinkti 6 edukacines programas, po dvi iš kiekvienos tematinės kategorijos: 2 kultūrinės-meninės krypties, 2 technologijų ir kūrybinių partnerysčių krypties, 2 gamtinės ir ekologinės krypties.

Mūsų gimnazijoje buvo išrinktos šios edukacinės programos