Prezidentės inauguracija

Balandžio 30 dieną vyko prezidento inauguracija. Inauguracijoje dalyvavo naujasis ir senasis parlamentai, atstovai iš klasių, gimnazijos administracija bei svečiai. Inauguracijos vedantieji Greta ir Aretas paprašė įnešti vėliavą, sugiedoti mokyklos himną. Prezidentė Toma Daračiūtė perdavė prezidentės portfelį ir prisaikdino  naująją prezidentę Vaivą Šturmaitę. Vaiva prisaikdino naująjį parlamentą. Gimnazijos direktorė užrišo prezidentei juostą ir įteikė Padėkas aktyviausiems senojo parlamento nariams. Po iškilmingosios dalies vyko koncertas.