Raštingumo ugdymas

Š. m. vasario 14 dieną Skaudvilės gimnazijoje vyko jau antroji metodinė diena, skirta Raštingumo ugdymui per visų dalykų pamokas. Ją organizavo kalbų metodinė grupė. Per pirmą pamoką mokiniai žiūrėjo video ,,Taško istorija“. Antroji pamoka buvo integruota su Vasario 16 – ąja . Mokiniai rašė trumpus dailyraščius apie Lietuvą, jos simbolius, atliko kūrybines užduotis, kūrė eilėraščius ir kt. Per trečią pamoką mokiniai rašė sveikinimo laiškus, kūrė eiles ir siuntė linkėjimus Šv. Valentinui.

Kalbų metodinės grupės pirmininkė Virginija Ivoškienė