Vertybės

PAGARBA

Ugdyti pagarbą žmogui, krašto tradicijoms ir istorijai.

ATSAKOMYBĖ

Gimnazijos darbuotojų ir mokinių įsipareigojimas gimnazijai.

TOLERANCIJA

Priešingos nuomonės arba įsitikinimų gerbimas, pakanta.

BENDRADARBIAVIMAS

Gimnazijos bendruomenės susitelkimas.