Finansinės ataskaitos

2022 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022-06-30

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022-03-31

2021 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-31

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-30

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021-06-30

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021-03-31

2020 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2020.12.31 duomenis

Batakių pagrindinės mokyklos finansinių ataskaitų rinkinys 2020.08.31

Lomių pagrindinės mokyklos finansinių ataskaitų rinkinys 2020.08.31

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020.09.30

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020.06.30

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020.03.31

2019 m.

2019 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019.09.30

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019.06.30

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019.03.31

2018 metai

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018.12.31

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018.09.30

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018.06.03

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018.03.31

2017 metai

Finansinių ataskaitų rinkinys 20171231

Finansinių ataskaitų rinkinys 20170930

Finansinių ataskaitų rinkinys 20170630

Finansinių ataskaitų rinkinys 20170331

2016 metai

Finansinių ataskaitų rinkinys 20161231

Finansinių ataskaitų rinkinys 20160930

Finansinės būklės ataskaita 20160630

Aiškinamasis raštas 20160630

Veiklos rezultatų ataskaita 20160630

Finansinės būklės ataskaita 20160331

Aiškinamasis raštas 20160331

Veiklos rezultatų ataskaita 20160331

2015 metai

Finansinės būklės ataskaita_20151231

Finansinės būklės ataskaita_20151231

Aiškinamasis_raštas_20151231

Veiklos rezultatų ataskaita_20151231

Finansinės būklės ataskaita_20150930

Aiškinamasis raštas 20150930

Veiklos rezultatų ataskaita_20150930

Finansinės būklės ataskaita_20150630

Aiškinamasis_raštas_20150630

Veiklos rezultatų ataskaita_20150630

2014 metai

Finansinės būklės ataskaita 20141231

Veiklos rezultatų ataskaita 20141231

Grynojo turto pokyčių ataskaita 20141231

Pinigų srautų ataskaita 20141231

Aiškinamasis raštas 20141231

Finansinės būklės ataskaita 20140930

Veiklos rezultatų ataskaita 20140930

Aiškinamasis raštas 20140930

Finansinės būklės ataskaita 20140630

Veiklos rezultatų ataskaita 20140630

Aiškinamasis raštas 20140630

Finansinės būklės ataskaita 20140331

Veiklos rezultatų ataskaita 20140331

Aiškinamasis raštas 20140331