Finansinės ataskaitos

2017 metai

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 20170930

Finansinių ataskaitų rinkinys 20170930

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 20170630

Finansinių ataskaitų rinkinys 20170630

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 20170331

Finansinių ataskaitų rinkinys 20170331

2016 metai

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 20161231

Finansinių ataskaitų rinkinys 20161231

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 20160930

Finansinių ataskaitų rinkinys 20160930

Finansinės būklės ataskaita 20160630

Aiškinamasis raštas 20160630

Veiklos rezultatų ataskaita 20160630

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 20160630

Finansinės būklės ataskaita 20160331

Aiškinamasis raštas 20160331

Veiklos rezultatų ataskaita 20160331

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 20160331

2015 metai

Finansinės būklės ataskaita_20151231

Finansinės būklės ataskaita_20151231

Aiškinamasis_raštas_20151231

Veiklos rezultatų ataskaita_20151231

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 20151231

Finansinės būklės ataskaita_20150930

Aiškinamasis raštas 20150930

Veiklos rezultatų ataskaita_20150930

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 20150930

Finansinės būklės ataskaita_20150630

Aiškinamasis_raštas_20150630

Veiklos rezultatų ataskaita_20150630

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 20150630

2014 metai

Finansinės būklės ataskaita 20141231

Veiklos rezultatų ataskaita 20141231

Grynojo turto pokyčių ataskaita 20141231

Pinigų srautų ataskaita 20141231

Aiškinamasis raštas 20141231

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 20141231

Finansinės būklės ataskaita 20140930

Veiklos rezultatų ataskaita 20140930

Aiškinamasis raštas 20140930

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 20140930

Finansinės būklės ataskaita 20140630

Veiklos rezultatų ataskaita 20140630

Aiškinamasis raštas 20140630

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 20140630

Finansinės būklės ataskaita 20140331

Veiklos rezultatų ataskaita 20140331

Aiškinamasis raštas 20140331

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 20140331