Mokinių maitinimas

Mokinių nemokamo maitinimo savaitės valgiaraštis

Nemokamo maitinimo organizavimo Skaudvilės gimnazijoje aprašas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymų pakeitimai dėl mokinių maitinimo organizavimo

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas Nr. V-563, 2012-06-20, Žin., 2012, Nr. 71-3695 (2012-06-26),

2.Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas Nr. V-769, 2014-07-04, paskelbta TAR 2014-07-14, i. k. 2014-10242

3.Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas Nr. V-591, 2015-05-07, paskelbta TAR 2015-05-08, i. k. 2015-07024

4.Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas Nr. V-998, 2015-08-27, paskelbta TAR 2015-08-28, i. k. 2015-13116