Mokinių maitinimas

Mokinių nemokamo maitinimo savaitės valgiaraštis

Nemokamo maitinimo organizavimo Skaudvilės gimnazijoje aprašas

Straipsnis Ką valgys darželiuose ir mokyklose vaikai nuo 2018 m. rugsėjo 1 dienos.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymų pakeitimai dėl mokinių maitinimo organizavimo

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas Nr. V-563, 2012-06-20, Žin., 2012, Nr. 71-3695 (2012-06-26),

2.Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas Nr. V-769, 2014-07-04, paskelbta TAR 2014-07-14, i. k. 2014-10242

3.Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas Nr. V-591, 2015-05-07, paskelbta TAR 2015-05-08, i. k. 2015-07024

4.Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas Nr. V-998, 2015-08-27, paskelbta TAR 2015-08-28, i. k. 2015-13116