Direktoriai, mokytojai

Mokyklos vadovai:

Vardas pavardė Dėstomas dalykas Direktoriavimo metai
P. Lukoševičius prancūzų kalbos specialistas 1944 – 11-08 – 1945-01 mėn.
P.Jocys lituanistas 1945 – 01 – 1945-07 m.
Romualdas Kuzmickis lituanistas 1945 – 1946 m.m.
Stasys Nargėla istorikas 1945 – 1946 m.m.
Juozas Raicevičius matematikas 1946 – 1947 m.m.
Petras Klikna chemikas 1947 – 1948 m.m.
Jonas Gargasas istorikas 1948 – 1949 m.m.
Mykolas Mockus istorikas 1948 – 1949 m.m.
Bronius Damijonaitis fizinio lav. specialistas 1950 – 1951 m.m.
Jonas Mikalauskas istorikas 1951 – 1952 m.m.
Eugenijus Paulauskas istorikas 1952 – 1953 m.m.
Pranas Martinkus matematikas 1953 – 1960 m.m.
Algirdas Urbonavičius geografas 1960 – 1964 m.m.
Antanas Bružys fizikas 1964 – 1987 m.m.
Gediminas Marozas technologijos 1987 – 1992 m.m.
Ričardas Paulauskas kūno kultūros specialistas 1992 – 1997 m.m.
Antanas Jurkauskis kūno kultūros specialistas 1997 – 2001m.m.
Rimvydas Varanavičius pradinis ugdymas 2001 – 2002 m.m.
Vygantas Zelienka kūno kultūros specialistas 2002 – 2004 m.m.
Ona Sungailienė lituanistė 2005 – 2016 m.m.
Nerijus Jocys geografas 2016-  iki dabar

 

MOKYKLOJE DIRBĘ MOKYTOJAI