Ugdymas

Skaudvilės gimnazija ugdo Skaudvilės, Batakių, Mažonų, Upynos, Eržvilko, Pakražančio seniūnijų mokinius. 2022/2023 m. m. vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programos. 1 – 4 pradinio ugdymo klasėse mokosi 132 mokiniai; pagrindinio ugdymo 5 – 8 klasėse mokosi 124 mokiniai; I – II gimnazijos klasėse mokosi 55 mokiniai, III –  IV gimnazijos klasėse – 51 mokinys, 26 vaikai ugdomi priešmokyklinėje ir 96 darželio grupėje. Yra 19 klasių komplektų, 2 priešmokyklinės grupės ir 5 ikimokyklinės grupės. Pas mus  sudarytos tinkamos sąlygos mažųjų veiklai, poilsiui, maitinimui, laisvalaikio žaidimams.

Ugdymo procesas gimnazijoje skirstomas pusmečiais. Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.

Pamokų laikas:

Pirmadienis – penktadienis

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.10.00-10.45
4.11.05-11.50
5.12.00-12.45
6.12.55-13.40
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25

Kūrybiškumo ugdymas

Mokinių darbai:

C++ mokymosi sistema

IT kitaip (nuoroda: http://gedmas.lt/SG_robotas/index.php)

Projektinė veikla

Vaikų vasaros poilsio – „Mokykla – Vaikas – Visuomenė“, sveikatos – „Sveikas kūnas – sveikas aš“.