Ugdymas

Skaudvilės gimnazija ugdo Skaudvilės, Batakių, Mažonų, Upynos, Eržvilko, Pakražančio seniūnijų mokinius. 2021/2022 m. m. vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programos. 1 – 4 pradinio ugdymo klasėse mokosi 127 mokiniai; pagrindinio ugdymo 5 – 8 klasėse mokosi 116 mokinių; I – II gimnazijos klasėse mokosi 45 mokiniai, III –  IV gimnazijos klasėse – 53 mokiniai, 37 vaikai ugdomi priešmokyklinėje ir 75 darželio grupėje. Yra 18 klasių komplektų, 2 priešmokyklinės grupės ir 4 ikimokyklinės grupės. Pas mus  sudarytos tinkamos sąlygos mažųjų veiklai, poilsiui, maitinimui, laisvalaikio žaidimams.

Ugdymo procesas gimnazijoje skirstomas pusmečiais. Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.

Pamokų laikas:

Pirmadienis                            Antradienis-penktadienis

1.8.00-8.45                              1. 8.00-8.45
2.8.55-9.40                              2. 8.55-9.40
3.9.50-10.35                            3. 9.55-10.40
4.10.55-11.40                          4. 11.05-11.50
5.12.00-12.45                          5. 12.00-12.45
6.12.55-13.40                          6. 12.55-13.40
7.13.50-14.35                          7. 13.50-14.35
8.14.45-15.30                          8. 14.45-15.30

Kūrybiškumo ugdymas

Mokinių darbai:

C++ mokymosi sistema

IT kitaip (nuoroda: http://gedmas.lt/SG_robotas/index.php)

Projektinė veikla

Vaikų vasaros poilsio – „Mokykla – Vaikas – Visuomenė“, sveikatos – „Sveikas kūnas – sveikas aš“.

Ugdomos vertybės

PAGARBA

Žmones gerbiame, kai jais žavimės ir labai vertiname, kai mandagiai ir maloniai su jais elgiamės.

ATSAKOMYBĖ

Būti atsakingam – tai būti patikimam ir vertam pasitikėjimo, tokiam, kuriuo kiti gali pasikliauti. Jausti atsakomybę už kitus žmones ar įvykius – vadinasi, atsakyti ir už savo veiksmus.

TOLERANCIJA

Esame tolerantiški, kai mūsų požiūris į kitus yra doras ir objektyvus. Dažnai mūsų ir kitų žmonių nuomonė, patirtis, įsitikinimai ir papročiai skiriasi. Būdami tolerantiški, tuos skirtumus vertiname objektyviai.

BENDRADARBIAVIMAS

Tai visų mūsų pastangos bendram tikslui pasiekti. Bendradarbiaudami galime greičiau ir lengviau atlikti darbą negu kiekvienas atskirai. Bendrai dirbdami patiriame buvimo kartu džiaugsmą.