„Skaudvilės gimnazijai – 70“

Skaudvilės gimnazijos 70-mečiui skirta brošiūra

Skaudvilės gimnazijos 70 – mečiui išleista knyga

Photo0077

Balandžio 10 dieną Skaudvilės gimnazijoje vyko šventė „Skaudvilės gimnazijai – 70 metų“. Mokiniai ruošėsi šventei – rašė laiškus gimnazijai, piešė, darė kūrybinius darbelius, puošė gimnaziją. Dešimties metų pedagoginė ir kūrybinė veikla sudėta į brošiūrą ir lankstinuką „Skaudvilės gimnazijai – 70 m.“Į šventę buvo  pakviesti buvę mokiniai ir mokytojai, svečiai. Smagu, kad susirinko nemažas būrys.

Gimnazijos direktorė pasveikino susirinkusius, pristatė svečius. Kalbėjo ir sveikino gimnazijos bendruomenę svečiai: seimo narys B. Pauža, Tauragės r. sav. vicemeras S. Statkus, būsimasis meras S. Mičiulis, tarybos nariai V. Bičkus ir N. Lukošius, Švietimo skyriaus vedėjas E. Šteimantas, gimnazijos kuratorė V. Okienė, direktorių asociacijos atstovai A. Senkuvienė, V. Paulauskienė, D. Gabėtaitė, V. Kasputienė, Skaudvilės parapijos klebonas G. Lengvinas, Skaudvilės seniūnas V. Būdvytis, seniūno pavaduotoja D. Milašienė, Lietuvos Rankinio federacijos prezidentas A. Skarbalius,   Skaudvilės kultūros namų  renginių organizatorė R. Bartkuvienė, bibliotekos darbuotoja M. Mockienė, buvę Skaudvilės mokyklos direktoriai A. Bružys ir R. Paulauskas, buvusi pavaduotoja A. Banienė, buvę mokiniai: diktorė R. Jokubauskaitė, K. Krencius, V. Pikčiūnas ir kiti. Savo kūrybos eilėmis renginį pradėjo 6 klasės mokinė Gerda Laugalytė; mokinių laiškų ištraukas skaitė abiturientai Sigita Kaminskytė ir Klaidas Pilkis; gimnazijos kapela, vadovaujama mokyt. A. Petkaus padainavo šiai progai sukurtą dainą, mokytojos J. Griškuvienės vadovaujami mokiniai pašoko „Kepurinę“, „Polką“, „Tango“, dainavo mokytojos B. Liūnienės vadovaujamas vaikinų ansamblis, mišrus choras, skambėjo mokytojos R. Bartkuvienės vadovaujamo folkloro atliekami kūriniai, dainavo R. Kariniauskaitė, klausėmės instrumentinės muzikos, kurią atliko B. Griškutė, P. Šlepavičiūtė, L. Griškus, T. Jorudas, D. Maraulytė. Programoje dalyvavo ir gimnazijos mokytojai, jie šoko, dainavo, grojo akordeonu.

Labai malonu, kad programa ir visa šventė paliko neišdildomų įspūdžių. Iki naujų susitikimų, gimnazija!