Ugdymas karjerai

Profesinis švietimas, karjeros planavimas

Pilietiškumo ir verslumo klausimai integruojami į pamokos ir  klasių valandėlių medžiagą. Planuojant karjeros klausimus, gilinami mokinių gebėjimai, nuostatos ir kompetencijos.

Kviečiame į Jaunojo pedagogo akademiją Šiaulių universitete: Jaunojo pedagogo akademija

Maloniai kviečiame 2017 m. vasario 6–10 dienomis apsilankyti Klaipėdos technologijų mokymo centro Atvirų durų „Profesijų savaitė“ renginiuose.

Siunčiame Atvirų durų renginių programą. Norinčius dalyvauti Atvirų durų renginiuose kviečiame registruotis: tel. (8 46) 410 796, (8 46) 313 682, el. p.ugdymas@ktmc.lt, sekretorius@ktmc.lt

Profesiju_savaite_2017d (1)

Sociologijos akademija

Sociologijos akademija kviečia 10-12 klasių moksleivius pažiūrėti į visuomenę kitaip ir suprasti, kaip jų socialinė aplinka veikia jų pačių kasdienybę. Klausysim paskaitų, kalbėsim seminaruose, žiūrėsim filmą, darysim įvairias užduotis.

Užsiėmimai vyks VU Filosofijos fakultete nuo vasario mėnesio, kas antrą šeštadienį.

Siūlome:
– Gyvenimą keičiantį supratimą apie save ir kitus
– Sociologijos akademijos diplomą
– Smagų laiką ir naujų pažįstamų
– Skanias picas bendriems šeštadienio pietums

Užsiėmimų temos:
– Vasario 18 diena „Kur (ne)stoti?“
– Kovo 4 diena „Gyvenimas už visuomenės ribų“
– Kovo 18 diena „Ką reiškia religija šiandien?“
– Balandžio 1 diena „Subkultūros – mada ar pasipriešinimas?“

Iki vasario 4 dienos kviečiame registruotis čia:
https://docs.google.com/a/sociologai.lt/forms/d/e/1FAIpQLSfvKoT7tjT0MglB0KJmYfE6G4QxF7CjAbUSFmBwrjJLHm_i6g/viewform

Dalyvavimas nemokamas!
Jei turite klausimų, rašykite mums: ieskomi@sociologai.lt

Prisegtukas

Projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme “

Aktualią informaciją galima rasti: www.mukis.lt

Informavimo ir konsultavimo sistema

Ugdymo karjerai konsultantė Tauragės rajonui: Vija Kvederė

Ugdymo karjerai koordinatorė: Ligita Visockienė

Darbo laikas: 8.00 – 17.00

Kabinetas: 105

Karjeros klausimais konsultuoja:

Koordinatorė: Ligita Visockienė, 8.00-16.00, 105

PIT -o vadovė: Vilma Petkutė, 8.00-16.00, skaitykla

Socialinė pedagogė: Reda Šlažikaitė, 8.00-16.00, 203a

Informacija apie egzaminus

PUPP viešojo kalbėjimo temos ir potemės 2017 metais:

 http://www.egzaminai.lt/failai/6607_LTG_PUPP_K.pdf

2017 m. PUPP, įskaitų ir Brandos egzaminų tvarkaraščiai:

http://www.egzaminai.lt/failai/6472_2017_tvarkarasciai.pdf

2017 m. brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo aprašas:

Brandos_egzaminu_organizavimo_ir_vykdymo__tvarkos_aprasas

Egzaminai 2015 m.

Brandos egzaminų tvarkos aprašas 2015 m.
Įskaitos 2015 m. (tvarkos aprašas), nuoroda:
http://nec.lt/failai/4849_2015_metu_iskaitu_nuostatai2.pdf
Egzaminų, įskaitų, PUPP tvarkaraštis, nuoroda:
http://nec.lt/failai/4708_Tvarkaraštis2015.pdf 
Geriausiųjų eilių sudarymo 2014 m. aprašas
Geriausiųjų eilių sudarymo 2015 m. aprašas
Nuoroda į LAMA BPO: http://www.lamabpo.lt/
PUPP aprašas, nuoroda: http://nec.lt/failai/4767_PUPP_tvarkos_aprasas_2015.pdf

Informacija apie mokymąsi profesinėse mokyklose (baigusiems 10 klasių)

Informacija apie mokymąsi profesinėse mokyklose (baigusiems 12 klasių)

 KONKURSINIO BALO SKAIČIUOKLĖ

Apskaičiuokite savo konkursinį balą, pasinaudodami atnaujinta LAMA BPO konkursinio balo skaičiuokle, kuri yra skirta stojantiems. Ši skaičiuoklė yra pritaikyta visiems stojantiesiems, nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų. Į skaičiuoklę suveskite mokomųjų dalykų metinius pažymius bei brandos egzaminų įvertinimus ir pasirinkite jų lygius. Po to, pasirinkite studijų sritį, studijų kryptį ir/arba aukštąją mokyklą, kurios studijų programai norite apskaičiuoti savo konkursinį balą, ir spauskite „Skaičiuoti“. Jūsų konkursinis balas netrukus bus apskaičiuotas.

 

2015 m. bendrojo priėmimo datos (nuoroda):   http://www.lamabpo.lt/turinys/patvirtintos-2015-m-bendrojo-pri%C4%96mimo-datos

Įvykę renginiai

2013 – 2014 m.m.

Profesinis informavimas 2013-2014 m.m.

2013-11-11 – 2013-11-15 klausimynas

Lapkričio 11-15 dienomis III g. kl.(11 kl.) mokiniai pildė klausimyną „Kokie mano ateities lūkesčiai“. Paaiškėjo, jog daugelis galvoja apie sėkmingą mokyklos baigimą ir studijas, darbą. Keletas jų nuomonių:

„Vienuoliktokų lūkesčiai“:

Pasiekti gerų rezultatų moksle.
Noriu pabaigti mokyklą, įstoti į  universitetą  ir pabaigus jį susirasti darbą.
Gauti geresnius pažymius, gerai baigti 11 klasę
Gerai išlaikyti egzaminus ir įstoti ten, kur noriu.
Įstoti i universitetą
Baigti 12 ir įstoti i KTU.
Kad išlaikyčiau reikiamus egzaminus, įstočiau ten, kur noriu ir,  svarbiausia, visada būtų noras ir kantrybė.
Pabaigti gimnaziją, gerai išlaikyti egzaminus ir įstoti į universitetą  Lietuvoje arba užsienyje.
Noriu išlaikyti egzaminus ir sėkmingai pabaigti gimnaziją, o toliau įstoti į norimą universitetą.
Labai tikiuosi gerai išlaikyti visus egzaminus ir įstoti į Rusų kalbos filologijos fakultetą
Gerai išlaikyti egzaminus.
Nekuriu ateities planų.
Noriu studijuoti Šiaulių kolegijoje.
Visų pirma, gerai baigti mokyklą, ir išlaikyti egzaminus kuriuos pasirinksiu. 🙂
Norėčiau dirbti su gyvūnais.
Dabartinis mano tikslas pabaigti 11 klasę, aišku ir 12tą.
Gerai baigti mokyklą
Apsispręsti kuo vis gi būti ateityje, kuo geriau išlaikyti egzaminus.

Linkime, kad jų svajonės ir lūkesčiai išsipildytų. Sėkmės, vienuoliktokai!

Piešinių paroda “ Kuo būsiu?“

2013-03-06 Pradinių klasių mokiniai piešė piešinius apie savo būsimą profesiją. Keletas piešinėlių:

Karjeros diena gimnazijoje

2013-03-05  vyko Karjeros diena mokykloje. Tą dieną mokytojai vedė integruotas pamokas. Sudaryta galimybė apsilankyti, pasikonsultuoti  pas tam tikrų sričių specialistus:  psichologę, ekonomistę, pedagogus, logopedę, socialinę pedagogę, visuomenės sveikatos specialistę, raštinės vedėją. Buvo parengtas dienos stendas.  Pristatytas tyrimas ir rezultatai apie „Ugdymą karjerai‘.  12.00 aktų salėje vyko konferencija II g. kl. mokiniams „Kaip teisingai pasirinkti?“. Konferenciją vedė direktoriaus pavaduotoja, koordinuojanti ugdymą karjerai Ligita Visockienė. Renginio dalyvius pasveikino gimnazijos direktorė Ona Sungailienė. Kalbėjo  mokytojai, kurie pristatė mokomųjų dalykų reikšmę karjeros planavimui. Tikimės, kad ugdymas karjerai ir projekto įgyvendinimas,  labiau  padės mokiniams ir juos paskatins suprasti, kaip svarbu planuoti savo karjerą, pažinti save, kelti tikslus ir teisingai pasirinkti.

Viešinimas:

http://tauragiskis.lt/lt/content/informavimas-apie-profesijas-skaudvil%C4%97s-gimnazijoje

http://tauragiskis.lt/lt/content/fizini%C5%B3-moksl%C5%B3-savait%C4%97-skaudvil%C4%97s-gimnazijoje

http://tauragiskis.lt/lt/content/karjeros-ugdymas-skaudvil%C4%97s-gimnazijoje

http://tauragiskis.lt/lt/content/apie-esf-akademij%C4%85

http://tauragiskis.lt/lt/content/%E2%80%9Elygi%C5%B3-galimybi%C5%B3-akademija-priimk-dr%C4%85sink-keiskis%E2%80%9C

Ugdymo karjerai ilgalaikis 6 mėn. Skaudvilės gimnazijos planas

Ugdymo karjerai tyrimas

Naudingos nuorodos:

www.aikos.smm.lt

www.lamabpo.lt

www.mukis.lt

www.kurstudijuoti.lt

www.studijos.lt

www.profesijupasaulis.lt

www.euroguidance.lt

www.egzaminai.lt

www.stojimai.lt

www.karjeroscentras.lt

www.karjerosmokykla.europass.lt

www.tinklas.lt

www.ldb.lt

www.darborinka.lt

www.cvonline.lt

www.cvbankas.lt

www.itmis.lt

www.manager.lt

www.europa.eu.

www.euroguidance.lt