Planavimo dokumentai

 Strateginis planas 2014-2019 m.

2019-2020 m.m.

2019 – 2020 M.M. TAURAGĖS RAJONO DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ GRAFIKAS

2020 M. LIETUVOS MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ GRAFIKAS

Projekto SPORTUOJU NAMUOSE nuostatai

Birželio mėnesio veiklos planas

Tauragės PMMC birželio mėnesio darbo planas

Gegužės mėnesio veiklos planas

Tauragės PMMC gegužės mėnesio darbo planas

Balandžio mėnesio veiklos planas

Tauragės PMMC balandžio mėnesio darbo planas

Seminaro aprašymas

Kovo mėnesio veiklos planas

Tauragės PMMC kovo mėnesio darbo planas

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus kovo mėn. darbo planas

Vasario mėnesio veiklos planas

Tauragės PMMC vasario mėnesio darbo planas

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus ir kitų įstaigų bei institucijų veikla 2020 m. vasario mėnesį

Sausio mėnesio darbo planas

Tauragės PMMC sausio mėnesio darbo planas

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus ir kitų įstaigų bei institucijų veikla sausio mėnesį

Gruodžio mėnesio darbo planas

Tauragės PMMC gruodžio mėnesio darbo planas

Tauragės PMMC gruodžio mėn. darbo plano papildymas

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus ir kitų įstaigų bei institucijų veikla gruodžio mėnesį

Lapkričio mėnesio darbo planas

Tauragės PMMC lapkričio mėnesio darbo planas

Spalio mėnesio darbo planas

Tauragės PMMC spalio mėnesio darbo planas

Rugsėjo mėnesio darbo planas

Tauragės PMMC rugsėjo mėnesio darbo planas

Tauragės PMMC rugsėjo mėn. darbo plano papildymas

2018-2019 m.m.

Birželio mėnesio darbo planas

Tauragės PMMC birželio mėnesio darbo planas

Gegužės mėnesio darbo planas

Tauragės PMMC gegužės mėnesio darbo planas

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus ir kitų įstaigų bei institucijų gegužės mėnesio veikla

Balandžio mėnesio veiklos planas

NMPP 2019 m. grafikas

Tauragės PMMC balandžio mėnesio darbo planas

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus ir kitų įstaigų bei institucijų balandžio mėnesio veikla

Kovo mėnesio darbo planas

Tauragės PMMC kovo mėnesio darbo plano papildymas

Tauragės PMMC kovo mėnesio darbo planas

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus ir kitų įstaigų bei institucijų veikla kovo mėnesį

Vasario mėnesio darbo planas

Tauragės PMMC vasario mėnesio plano pakeitimas

Tauragės PMMC vasario mėn. plano pakeitimas

Tauragės PMMC vasario mėnesio darbo planas

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus ir kitų įstaigų bei institucijų veikla vasario mėnesį

2019 m. nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo kursai

Nacionalinio egzaminų centro informacija apie būsimus elektroninius testavimus vasario–gegužės mėnesiais

Būsimų elektroninių testavimų grafikas

2018 – 2019 m.m. Tauragės r. olimpiadų grafikas

Sausio mėnesio darbo planas

Tauragės PMMC sausio mėnesio darbo planas

Gruodžio mėnesio darbo planas

Tauragės PMMC gruodžio mėnesio darbo planas

Metodinės veiklos planas 2018-2019 m.m.

Lapkričio mėnesio darbo planas

Tauragės PMMC lapkričio mėnesio darbo planas

Tauragės PMMC lapkričio mėnesio darbo plano papildymas

Spalio mėnesio darbo planas

Apskritojo stalo diskusija rajono mokytojams

Tauragės PMMC spalio mėnesio darbo planas

Rugsėjo mėnesio darbo planas

Tauragės PMMC rugsėjo mėnesio darbo planas