Planavimo dokumentai

Strateginis planas 2014-2019 m.

2018-2019 m.m.

Birželio mėnesio darbo planas

Tauragės PMMC birželio mėnesio darbo planas

Gegužės mėnesio darbo planas

Tauragės PMMC gegužės mėnesio darbo planas

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus ir kitų įstaigų bei institucijų gegužės mėnesio veikla

Balandžio mėnesio veiklos planas

NMPP 2019 m. grafikas

Tauragės PMMC balandžio mėnesio darbo planas

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus ir kitų įstaigų bei institucijų balandžio mėnesio veikla

Kovo mėnesio darbo planas

Tauragės PMMC kovo mėnesio darbo plano papildymas

Tauragės PMMC kovo mėnesio darbo planas

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus ir kitų įstaigų bei institucijų veikla kovo mėnesį

Vasario mėnesio darbo planas

Tauragės PMMC vasario mėnesio plano pakeitimas

Tauragės PMMC vasario mėn. plano pakeitimas

Tauragės PMMC vasario mėnesio darbo planas

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus ir kitų įstaigų bei institucijų veikla vasario mėnesį

2019 m. nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo kursai

Nacionalinio egzaminų centro informacija apie būsimus elektroninius testavimus vasario–gegužės mėnesiais

Būsimų elektroninių testavimų grafikas

2018 – 2019 m.m. Tauragės r. olimpiadų grafikas

Sausio mėnesio darbo planas

Tauragės PMMC sausio mėnesio darbo planas

Gruodžio mėnesio darbo planas

Tauragės PMMC gruodžio mėnesio darbo planas

Metodinės veiklos planas 2018-2019 m.m.

Lapkričio mėnesio darbo planas

Tauragės PMMC lapkričio mėnesio darbo planas

Tauragės PMMC lapkričio mėnesio darbo plano papildymas

Spalio mėnesio darbo planas

Apskritojo stalo diskusija rajono mokytojams

Tauragės PMMC spalio mėnesio darbo planas

Rugsėjo mėnesio darbo planas

Tauragės PMMC rugsėjo mėnesio darbo planas

2017 – 2018 m.m.

Birželio mėnesio darbo planas

Tauragės PMMC birželio mėnesio darbo planas

Gegužės mėnesio darbo planas

Tauragės PMMC gegužės mėnesio darbo planas

Balandžio mėnesio darbo planas

NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO VYKDYMO TVARKARAŠTIS 2017-2018 M. M.

Tauragės PMMC balandžio mėnesio darbo plano pakeitimas

Tauragės PMMC balandžio mėnesio darbo planas

Kovo mėnesio darbo planas

Tauragės PMMC kovo mėnesio darbo plano papildymas

Tauragės PMMC kovo mėnesio darbo planas

Vasario mėnesio darbo planas

Tauragės PMMC vasario mėnesio darbo planas

Tauragės PMMC vasario mėnesio darbo plano papildymas

Tauragės PMMC vasario mėnesio plano papildymas ir pakeitimai.

Sausio mėnesio darbo planas

Tauragės PMMC sausio mėnesio darbo plano papildymas

Tauragės PMMC sausio mėnesio darbo planas

Tauragės r. Švietimo skyriaus sausio mėnesio veiklos planas

Gruodžio mėnesio darbo planas

Tauragės PMMC gruodžio mėnesio darbo planas

Tauragės rajono dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafikas

PMMC lapkričio mėnesio plano papildymas

Lapkričio mėnesio darbo planas

Tauragės PMMC lapkričio mėnesio darbo planas

Spalio mėnesio darbo planas

Tauragės PMMC spalio mėnesio darbo plano papildymas

Tauragės PMMC spalio mėnesio darbo planas

Tauragės r. Švietimo skyriaus spalio mėnesio veiklos planas

Rugsėjo mėnesio darbo planas

Tauragės r. Švietimo skyriaus rugsėjo mėnesio veiklos planas

Tauragės PMMC rugsėjo mėnesio darbo planas