Darbo grupės

Mokyklos savivalda 2018 – 2019 m.m.

MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų tarybai priklauso visi pedagoginiai darbuotojai.

SKAUDVILĖS GIMNAZIJOS TARYBA

Gimnazijos Tarybos pirmininkė – anglų k. mokytoja metodininkė Monstavičienė Kristina

Mokytojai

 1. Nikitinaitė Elvina
 2. Ivoškienė Virginija
 3. Smailienė Rita
 4. Mockienė Jurgita

Tėvai

 1. Griškuvienė Jolita (tėvų komiteto pirmininkė)
 2. Kirkickienė Gražina
 3. Remeikienė Neringa
 4. Jakubauskienė Asta
 5. Akramienė Palmira

Mokiniai

 1. Žalandauskaitė Gabija, IIIb kl. (mokinių parlamento prezidentė)
 2. Zakarauskaitė Guoda, IIIb kl.
 3. Klimaševskytė Austėja , IIIb kl.
 4. Latožaitė Aušrinė, IVa kl.
 5. Gerulytė Roberta, IVa kl.

MOKINIŲ PARLAMENTAS

2018 – 2019 m. m.

Prezidentė – Gabija Žalandauskaitė, IIIb kl.

Mokinių parlamento narių sąrašas

MOKYTOJŲ METODINĖ TARYBA 

Metodinės tarybos pirmininkė Genovaitė Simanauskienė

Nariai:

 1. Virginija  Ivoškienė– kalbų metodinės grupės pirmininkė,
 2. Reda Gudavičienė – matematikos ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė,
 3. Rasa Kaminskienė – menų, technologijų ir kūno kultūros  metodinės grupės pirmininkė,
 4. Loreta Gerulienė – pradinio ugdymo  metodinės grupės pirmininkė,
 5. Violeta Verpečinskienė –  priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo  metodinės grupės pirmininkė,
 6. Loreta Stulgienė – socialinių mokslų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės pirmininkė.

KOORDINATORĖ: direktoriaus pavaduotoja Ligita Visockienė

2018 M. VEIKLOS PROGRAMOS RENGIMO GRUPĖ

Vadovė – Rasa Šiurienė, direktoriaus pavaduotoja

Nariai:

 1. Ligita Visockienė, direktoriaus pavaduotoja,
 2. Asta Latožienė, direktoriaus pavaduotoja,
 3. Genovaitė Simanauskienė, metodinės tarybos pirmininkė,
 4. Violeta Valantiejienė, vyr. buhalterė,
 5. Aušra Šulinskienė, socialinė pedagogė,
 6. Vilma Petkutė, bibliotekininkė,
 7. Jūratė Gužauskienė, pradinio ugdymo  metodinės grupės pirmininkė,
 8. Kristina Monstavičienė, gimnazijos tarybos pirmininkė,
 9. Jurgita Mockienė, kalbų metodinės grupės pirmininkė,
 10. Vytautas Kenstavičius, klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkas,
 11. Ramutė Dirškienė, tėvų komiteto pirmininkė,
 12. Gabija Žalandauskaitė, gimnazijos mokinių prezidentė.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Rasa Šiurienė, direktoriaus pavaduotoja.

Nariai:

 1. Ligita Visockienė, direktoriaus pavaduotoja,
 2. Vidmunda Liekytė, specialioji pedagogė,
 3. Aidara Janušaitienė, logopedė,
 4. Aušra Bernotienė, sveikatos priežiūros specialistė,
 5. Gabija Žalandauskaitė, gimnazijos mokinių prezidentė,
 6. Reda Šlažikaitė, socialinė pedagogė.

Mokytojų atestacijos komisija

Įsakymas dėl Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos sudėties patvirtinimo

VEIKLOS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ 

Vadovė – Ligita Visockienė, direktoriaus pavaduotoja

Nariai:

 1. Gediminas Marozas, informacinių technologijų, technologijų mokytojas metodininkas
 2. Jurgita Mockienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė,
 3. Rita Šiurnienė, matematikos mokytoja metodininkė,
 4. Jolita Griškuvienė, vyresn. lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja,
 5. Genovaitė Simanauskienė, anglų ir rusų kalbos mokytoja metodininkė,
 6. Kristina Monstavičienė, anglų k. mokytoja metodininkė,
 7. Vilma Petkutė, bibliotekininkė, istorijos mokytoja,
 8. Diana Paulauskienė, mokytojo padėjėja,
 9. Rasa Čepauskienė, vyresn. chemijos, biologijos mokytoja.

2018-2019 M.M. UGDYMO PLANO RENGIMO DARBO GRUPĖ

Vadovas -Ligita Visockienė, direktoriaus pavaduotoja

Nariai:

 1. Rasa Šiurienė, direktoriaus pavaduotoja;
 2. Kristina Monstavičienė, mokyklos tarybos pirmininkė, profesinės sąjungos narė;
 3. Genovaitė Simanauskienė, metodinės tarybos pirmininkė;
 4. Violeta Valantiejienė, vyr. buhalterė;
 5. Vilma Petkutė, bibliotekininkė, profesinės sąjungos narė;
 6. Aušra Šulinskienė, socialinė pedagogė;
 7. Jūratė Gužauskienė, pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė, profesinės sąjungos narė;
 8. Vidmunda Liekytė, spec. pedagogė, profesinės sąjungos narė;
 9. Ramutė Dirškienė, mokinių tėvų komiteto pirmininkė;
 10. Gabrielė Stonytė, mokinių parlamento narė;
 11. Gabija Žalandauskaitė, mokinių parlamento narė.

UGDYMO KARJERAI DARBO GRUPĖ

Vadovė – Reda Gudavičienė, vyresn. biologijos mokytoja

Nariai:

 1. Genovaitė Simanauskienė, anglų k. mokytoja metodininkė
 2. Jūratė Gužauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
 3. Jurgita Kvietkienė, anglų k. mokytoja metodininkė
 4. Jurgita Mockienė, anglų k. mokytoja metodininkė
 5. Rita Šiurnienė,  matematikos mokytoja metodininkė
 6. Jolita Griškuvienė, vyresn. lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
 7. Liudvina Baldauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

EDUKACINIŲ APLINKŲ KŪRIMO DARBO GRUPĖ

Vadovė – Genovaitė Simanauskienė, anglų k. mokytoja metodininkė

Nariai:

 1. Jūratė Gužauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
 2. Jurgita Mockienė, anglų k. mokytoja metodininkė
 3. Lina Bartkienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
 4. Ona Jorudienė,  pradinių klasių mokytoja metodininkė
 5. Rita Smailienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
 6. Rasutė Marozienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
 7. Gediminas Marozas, informacinių technologijų, technologijų mokytojas metodininkas
 8. Asta Latožienė, direktoriaus pavaduotoja, geografijos mokytoja

SAVANORYSTĖS SU MOKINIAIS ORGANIZAVIMO DARBO GRUPĖ

Vadovė –  Jurgita Kvietkienė, vyresn. anglų k. mokytoja

Nariai:

 1. Jūratė Gužauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
 2. Genovaitė Simanauskienė, anglų k. mokytoja metodininkė
 3. Rita Šiurnienė, matematikos mokytoja metodininkė
 4. Liudvina Baldauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
 5. Jurgita Mockienė, anglų k. mokytoja metodininkė
 6. Lina Bartkienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
 7. Rita Smailienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

SLURŠ ĮGYVENDINIMO DARBO GRUPĖ

Vadovė – Rasa Šiurienė, direktoriaus pavaduotoja

Nariai:

 1. Aušra Bernotienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
 2. Jolita Griškuvienė, lietuvių kalbos ir literatūros vyresn. mokytoja, Psichologijos studijų II kurso studentė
 3. Kristina Monstavičienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė

BIUDŽETO PROJEKTO RENGIMO DARBO GRUPĖ

Vadovė: Violeta Valantiejienė, vyr. buhalterė

Nariai:

 1. Asta Latožienė, direktoriaus pavaduotoja,
 2. Ligita Visockienė, direktoriaus pavaduotoja.