Darbo grupės

Mokyklos savivalda 2019 – 2020 m.m.

MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų tarybai priklauso visi pedagoginiai darbuotojai.

SKAUDVILĖS GIMNAZIJOS TARYBA

Gimnazijos Tarybos pirmininkė – anglų k. mokytoja metodininkė Monstavičienė Kristina

Mokytojai

 1. Nikitinaitė Elvina
 2. Ivoškienė Virginija
 3. Smailienė Rita
 4. Mockienė Jurgita

Tėvai

 1. Griškuvienė Jolita
 2. Remeikienė Neringa
 3. Jakubauskienė Asta
 4. Akramienė Palmira
 5. Jolanta Buitkienė

Mokiniai

 1. Žalandauskaitė Gabija, IVb kl.
 2. Zakarauskaitė Guoda, IVb kl.
 3. Klimaševskytė Austėja , IVb kl.
 4. Laugalytė Gerda, III kl.
 5. Remeikytė Eglė, III kl.

MOKINIŲ PARLAMENTAS

2019 – 2020 m. m.

Prezidentė – Gerda Čekauskaitė, I kl.

Mokinių parlamento narių sąrašas

MOKYTOJŲ METODINĖ TARYBA 

Metodinės tarybos pirmininkė Genovaitė Simanauskienė

Nariai:

 1. Virginija  Ivoškienė– kalbų metodinės grupės pirmininkė,
 2. Rita Šiurnienė – matematikos, informatikos ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė,
 3. Elvina Nikitinaitė – menų, technologijų ir fizinio ugdymo  metodinės grupės pirmininkė,
 4. Lina Bartkienė – pradinio ugdymo  metodinės grupės pirmininkė,
 5. Monika Vasiliauskienė –  priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo  metodinės grupės pirmininkė,
 6. Linas Norkus – socialinių mokslų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės pirmininkas.

KOORDINATORĖ: direktoriaus pavaduotoja Ligita Visockienė

2019 M. VEIKLOS PROGRAMOS RENGIMO GRUPĖ

Vadovė – Rasa Šiurienė, direktoriaus pavaduotoja

Nariai:

 1. Ligita Visockienė, direktoriaus pavaduotoja,
 2. Asta Latožienė, direktoriaus pavaduotoja,
 3. Genovaitė Simanauskienė, metodinės tarybos pirmininkė,
 4. Violeta Valantiejienė, vyr. buhalterė,
 5. Aušra Šulinskienė, socialinė pedagogė,
 6. Vilma Petkutė, bibliotekininkė,
 7. Jūratė Gužauskienė, pradinio ugdymo  metodinės grupės pirmininkė,
 8. Kristina Monstavičienė, gimnazijos tarybos pirmininkė,
 9. Gabija Žalandauskaitė, gimnazijos mokinių prezidentė.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Rasa Šiurienė, direktoriaus pavaduotoja.

Nariai:

 1. Ligita Visockienė, direktoriaus pavaduotoja,
 2. Vidmunda Liekytė, specialioji pedagogė,
 3. Aidara Janušaitienė, logopedė,
 4. Aušra Bernotienė, sveikatos priežiūros specialistė,
 5. Reda Šlažikaitė, socialinė pedagogė.

Mokytojų atestacijos komisija

Įsakymas dėl Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos sudėties patvirtinimo

VEIKLOS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ 

Vadovė – Jurgita Mockienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė

Nariai:

 1. Genovaitė Simanauskienė, anglų ir rusų kalbos mokytoja metodininkė,
 2. Rasa Čepauskienė, chemijos ir biologijos vyresn. mokytoja,
 3. Loreta Stulgienė, geografijos mokytoja metodininkė,
 4. Reda Šlažikaitė, socialinė pedagogė metodininkė,
 5. Vilma Petkutė, bibliotekininkė, istorijos vyresn. mokytoja,
 6. KOORDINATORĖ: direktoriaus pavaduotoja Ligita Visockienė

2019-2020 M.M. UGDYMO PLANO RENGIMO DARBO GRUPĖ

Vadovas -Ligita Visockienė, direktoriaus pavaduotoja

Nariai:

 1. Rasa Šiurienė, direktoriaus pavaduotoja;
 2. Kristina Monstavičienė, mokyklos tarybos pirmininkė, profesinės sąjungos narė;
 3. Genovaitė Simanauskienė, metodinės tarybos pirmininkė;
 4. Violeta Valantiejienė, vyr. buhalterė;
 5. Vilma Petkutė, bibliotekininkė, profesinės sąjungos narė;
 6. Jūratė Gužauskienė, pradinių klasių mokytoja, profesinės sąjungos narė;
 7. Vidmunda Liekytė, spec. pedagogė, profesinės sąjungos narė;
 8. Jolita Griškuvienė, mokinių tėvų komiteto pirmininkė;
 9. Živilė Grabauskaitė, mokinių parlamento narė;
 10. Gabija Žalandauskaitė, mokinių parlamento narė.