Darbo grupės

Mokyklos savivalda 2020 – 2021 m.m.

MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų tarybai priklauso visi pedagoginiai darbuotojai.

SKAUDVILĖS GIMNAZIJOS TARYBA

Gimnazijos Tarybos pirmininkė – anglų k. mokytoja metodininkė Monstavičienė Kristina

Mokytojai

 1. Nikitinaitė Elvina
 2. Ivoškienė Virginija
 3. Smailienė Rita
 4. Mockienė Jurgita

Tėvai

 1. Griškuvienė Jolita
 2. Jakubauskienė Asta
 3. Akramienė Palmira
 4. Buitkienė Jolanta
 5. Gerulienė Rasa

Mokiniai

 1. Laugalytė Gerda, IV kl.
 2. Remeikytė Eglė, IV kl.
 3. Užkuraitytė Eimantė, III kl.
 4. Čekauskaitė Gerda, II kl.
 5. Gerulytė Miglė, II kl.

MOKINIŲ PARLAMENTAS

2020 – 2021 m. m.

Prezidentė – Gerda Čekauskaitė, II kl.

Mokinių Parlamento narių sąrašas

MOKYTOJŲ METODINĖ TARYBA 

Metodinės tarybos pirmininkė Genovaitė Simanauskienė

Nariai:

 1. Virginija  Ivoškienė– kalbų metodinės grupės pirmininkė,
 2. Rita Šiurnienė – matematikos, informatikos ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė,
 3. Elvina Nikitinaitė – menų, technologijų ir fizinio ugdymo  metodinės grupės pirmininkė,
 4. Liudvina Baldauskienė – pradinio ugdymo  metodinės grupės pirmininkė,
 5. Monika Vasiliauskienė –  priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo  metodinės grupės pirmininkė,
 6. Reda Šlažikaitė – socialinių mokslų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės pirmininkas.

KOORDINATORĖ: direktoriaus pavaduotoja Rasa Šiurienė

2020 M. VEIKLOS PROGRAMOS RENGIMO GRUPĖ

Vadovė – Lina Bartkienė, direktoriaus pavaduotoja

Nariai:

 1. Rasa Šiurienė, direktoriaus pavaduotoja,
 2. Asta Latožienė, direktoriaus pavaduotoja,
 3. Genovaitė Simanauskienė, metodinės tarybos pirmininkė,
 4. Violeta Valantiejienė, vyr. buhalterė,
 5. Reda Šlažikaitė, socialinė pedagogė,
 6. Vilma Petkutė, bibliotekininkė,
 7. Liudvina Baldauskienė, pradinio ugdymo  metodinės grupės pirmininkė,
 8. Kristina Monstavičienė, gimnazijos tarybos pirmininkė,
 9. Gerda Čekauskaitė, gimnazijos mokinių prezidentė.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Lina Bartkienė, direktoriaus pavaduotoja.

Nariai:

 1. Rasa Šiurienė, direktoriaus pavaduotoja,
 2. Vidmunda Liekytė, specialioji pedagogė,
 3. Aidara Janušaitienė, logopedė,
 4. Aušra Bernotienė, sveikatos priežiūros specialistė,
 5. Reda Šlažikaitė, socialinė pedagogė.

Mokytojų atestacijos komisija

Įsakymas dėl Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos sudėties patvirtinimo

VEIKLOS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ 

Vadovė – Jurgita Mockienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė

Nariai:

 1. Genovaitė Simanauskienė, anglų ir rusų kalbos mokytoja metodininkė,
 2. Loreta Stulgienė, geografijos mokytoja metodininkė,
 3. Rasa Čepauskienė, chemijos ir biologijos vyresn. mokytoja,
 4. Reda Šlažikaitė, socialinė pedagogė metodininkė,
 5. Vilma Petkutė, bibliotekininkė, istorijos vyresn. mokytoja,
 6. KOORDINATORĖ: Rasa Šiurienė, direktoriaus pavaduotoja

2020-2021 M.M. UGDYMO PLANO RENGIMO DARBO GRUPĖ

Vadovas -Rasa Šiurienė, direktoriaus pavaduotoja

Nariai:

 1. Lina Bartkienė, direktoriaus pavaduotoja;
 2. Kristina Monstavičienė, mokyklos tarybos pirmininkė, profesinės sąjungos narė;
 3. Genovaitė Simanauskienė, metodinės tarybos pirmininkė;
 4. Violeta Valantiejienė, vyr. buhalterė;
 5. Vilma Petkutė, bibliotekininkė, profesinės sąjungos narė;
 6. Jūratė Gužauskienė, pradinių klasių mokytoja, profesinės sąjungos narė;
 7. Vidmunda Liekytė, spec. pedagogė, profesinės sąjungos narė;
 8. Jolita Griškuvienė, mokinių tėvų komiteto pirmininkė;
 9. Sabina Šturmaitė, mokinių parlamento narė;
 10. Guoda Visockytė, mokinių parlamento narė.