Darbo grupės

Mokyklos savivalda 2021 – 2022 m.m.

MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų tarybai priklauso visi pedagoginiai darbuotojai.

SKAUDVILĖS GIMNAZIJOS TARYBA

Gimnazijos tarybos pirmininkė – anglų k. mokytoja metodininkė Monstavičienė Kristina

Mokytojai

 1. Nikitinaitė Elvina
 2. Ivoškienė Virginija
 3. Smailienė Rita
 4. Mockienė Jurgita

Tėvai

 1. Griškuvienė Jolita
 2. Jakubauskienė Asta
 3. Akramienė Palmira
 4. Buitkienė Jolanta
 5. Gerulienė Rasa

Mokiniai

 1. Užkuraitytė Eimantė, IV kl.
 2. Čekauskaitė Gerda, III kl.
 3. Gerulytė Miglė, III kl.

MOKINIŲ PARLAMENTAS

Prezidentė – Gerda Čekauskaitė, III kl.

Mokinių Parlamento narių sąrašas

MOKYTOJŲ METODINĖ TARYBA 

Metodinės tarybos pirmininkė Genovaitė Simanauskienė

Nariai:

 1. Virginija  Ivoškienė– kalbų metodinės grupės pirmininkė,
 2. Rita Šiurnienė – matematikos, informatikos ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė,
 3. Elvina Nikitinaitė – menų, technologijų ir fizinio ugdymo  metodinės grupės pirmininkė,
 4. Liudvina Baldauskienė – pradinio ugdymo  metodinės grupės pirmininkė,
 5. Monika Vasiliauskienė –  priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo  metodinės grupės pirmininkė,
 6. Reda Šlažikaitė – socialinių mokslų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės pirmininkė.

KOORDINATORĖ: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Žilakauskienė

2021 M. VEIKLOS PROGRAMOS RENGIMO GRUPĖ

Vadovė – Lina Bartkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

 1. Rasa Žilakauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 2. Asta Latožienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams,
 3. Genovaitė Simanauskienė, metodinės tarybos pirmininkė,
 4. Violeta Valantiejienė, vyr. buhalterė,
 5. Reda Šlažikaitė, socialinė pedagogė,
 6. Vilma Petkutė, bibliotekininkė,
 7. Liudvina Baldauskienė, pradinio ugdymo  metodinės grupės pirmininkė,
 8. Kristina Monstavičienė, gimnazijos tarybos pirmininkė,
 9. Gerda Čekauskaitė, gimnazijos mokinių parlamento prezidentė.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Lina Bartkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

 1. Rasa Žilakauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 2. Vidmunda Liekytė, specialioji pedagogė,
 3. Aidara Janušaitienė, logopedė,
 4. Aušra Bernotienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,
 5. Reda Šlažikaitė, socialinė pedagogė.

Mokytojų atestacijos komisija

Įsakymas dėl Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos sudėties patvirtinimo

VEIKLOS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ 

Vadovė – Vilma Petkutė, bibliotekininkė, istorijos vyresn. mokytoja

Nariai:

 1. Vida Kasputienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 2. Genovaitė Simanauskienė, anglų ir rusų kalbos mokytoja metodininkė,
 3. Loreta Stulgienė, geografijos mokytoja metodininkė,
 4. Rasa Čepauskienė, chemijos ir biologijos vyresn. mokytoja,
 5. Giedrė Bertašienė, lietuvių kalbos vyresn. mokytoja,
 6. Jurgita Mockienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė.

KOORDINATORĖ: Rasa Žilakauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2021-2022 M.M. UGDYMO PLANO RENGIMO DARBO GRUPĖ

Vadovas -Rasa Žilakauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

 1. Lina Bartkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 2. Kristina Monstavičienė, gimnazijos tarybos pirmininkė, profesinės sąjungos narė,
 3. Genovaitė Simanauskienė, metodinės tarybos pirmininkė,
 4. Violeta Valantiejienė, vyr. buhalterė,
 5. Vilma Petkutė, bibliotekininkė,
 6. Liudvina Baldauskienė, pradinių klasių mokytoja,
 7. Vidmunda Liekytė, spec. pedagogė, profesinės sąjungos narė,
 8. Jolita Griškuvienė, mokinių tėvų komiteto pirmininkė, profesinės sąjungos narė,
 9. Jurgita Mockienė, anglų k. mokytoja metodininkė, profesinės sąjungos narė,
 10. Sabina Šturmaitė, mokinių parlamento narė.