Darbo grupės

Mokyklos savivalda 2022 – 2023 m.m.

MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų tarybai priklauso visi pedagoginiai darbuotojai.

SKAUDVILĖS GIMNAZIJOS TARYBA

Gimnazijos tarybos pirmininkė – anglų k. mokytoja metodininkė Monstavičienė Kristina

Mokytojai

 1. Nikitinaitė Elvina
 2. Ivoškienė Virginija
 3. Smailienė Rita
 4. Bernotienė Renata
 5. Lina Grybaitė

Tėvai

 1. Griškuvienė Jolita
 2. Vasiliauskienė Asta
 3. Akramienė Palmira
 4. Buitkienė Jolanta
 5. Gerulienė Rasa

Mokiniai

 1. Čekauskaitė Gerda, IV kl.
 2. Gerulytė Miglė, IV kl.
 3. Rūta Buitkutė, II kl.
 4. Simona Karinauskaitė, IV kl.
 5. Nojus Meilys, III kl.

MOKINIŲ PARLAMENTAS

Prezidentas –  Nojus Meilys, III kl.

Mokinių parlamento nariai

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

Komisijos pirmininkas Nerijus Jocys

Nariai:

 1. Vida Kasputienė,
 2. Jolita Griškuvienė,
 3. Jūratė Gužauskienė,
 4. Elvina Nikitinaitė,
 5. Genovaitė Simanauskienė,
 6. Rita Šiurnienė,
 7. Gintarė Stulgienė.

MOKYTOJŲ METODINĖ TARYBA 

Metodinės tarybos pirmininkė Genovaitė Simanauskienė

Nariai:

 1. Virginija  Ivoškienė– kalbų metodinės grupės pirmininkė,
 2. Rasa Čepauskienė – matematikos, informatikos ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė,
 3. Elvina Nikitinaitė – menų, technologijų ir fizinio ugdymo  metodinės grupės pirmininkė,
 4. Liudvina Baldauskienė – pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė,
 5. Monika Vasiliauskienė –  priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo  metodinės grupės pirmininkė,
 6. Reda Šlažikaitė – socialinių mokslų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės pirmininkė,
 7. Asta Linkienė – Batakių pagrindinio ugdymo skyriaus pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė,
 8. Renata Bernotienė – Batakių pagrindinio ugdymo skyriaus filologų metodinės grupės pirmininkė,
 9. Rita Jackienė – Batakių pagrindinio ugdymo skyriaus gamtos ir socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė.

KOORDINATORĖ: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Žilakauskienė

2022 M. VEIKLOS PROGRAMOS RENGIMO GRUPĖ

Vadovė – Lina Bartkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

 1. Rasa Žilakauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 2. Asta Latožienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams,
 3. Genovaitė Simanauskienė, metodinės tarybos pirmininkė,
 4. Violeta Valantiejienė, vyr. buhalterė,
 5. Reda Šlažikaitė, socialinė pedagogė,
 6. Vilma Petkutė, bibliotekininkė,
 7. Liudvina Baldauskienė, pradinio ugdymo  metodinės grupės pirmininkė,
 8. Kristina Monstavičienė, gimnazijos tarybos pirmininkė,
 9. Gerda Čekauskaitė, gimnazijos mokinių parlamento prezidentė.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Lina Bartkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

 1. Rasa Žilakauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 2. Vidmunda Liekytė, specialioji pedagogė,
 3. Aidara Janušaitienė, logopedė,
 4. Aušra Bernotienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,
 5. Reda Šlažikaitė, socialinė pedagogė.

VEIKLOS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ 

Vadovė – Vilma Petkutė, bibliotekininkė, istorijos vyresn. mokytoja

Nariai:

 1. Vida Kasputienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 2. Genovaitė Simanauskienė, anglų  kalbos mokytoja,
 3. Rita Šiurnienė, matematikos mokytoja,
 4. Giedrė Bertašienė, lietuvių kalbos mokytoja,
 5. Kristina Monstavičienė, anglų kalbos mokytoja.
 6. Lina Čeponienė, informacinių technologijų mokytoja,
 7. Jurgita Stoškuvienė, pradinių klasių mokytoja,
 8. Rita Jackienė, istorijos mokytoja.

KOORDINATORĖ: Rasa Žilakauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2022-2023 M.M. UGDYMO PLANO RENGIMO DARBO GRUPĖ

Vadovas -Rasa Žilakauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

 1. Lina Bartkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 2. Kristina Monstavičienė, gimnazijos tarybos pirmininkė, profesinės sąjungos narė,
 3. Genovaitė Simanauskienė, metodinės tarybos pirmininkė,
 4. Violeta Valantiejienė, vyr. buhalterė,
 5. Vilma Petkutė, bibliotekininkė,
 6. Liudvina Baldauskienė, pradinių klasių mokytoja,
 7. Vidmunda Liekytė, spec. pedagogė, profesinės sąjungos narė,
 8. Jolita Griškuvienė, mokinių tėvų komiteto pirmininkė, profesinės sąjungos narė,
 9. Jurgita Mockienė, anglų k. mokytoja metodininkė, profesinės sąjungos narė,
 10. Gerda Čekauskaitė, mokinių parlamento narė.

UTA ĮGYVENDINIMO GIMNAZIJOJE KOORDINAVIMO GRUPĖ

Rasa Žilakauskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komandos vadovė);

Lina Bartkienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Vida Kasputienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Rasa Čepauskienė – biologijos ir chemijos mokytoja;

Liudvina Baldauskienė – pradinių klasių mokytoja;

Giedrė Bertašienė – lietuvių kalbos mokytoja;

Loreta Stulgienė – geografijos mokytoja;

Kristina Monstavičienė  – anglų kalbos mokytoja;

Vilma Petkutė – istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja;

Elvina Nikitinaitė – technologijų ir dailės mokytoja;

Monika Vasiliauskienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja.