Darbo grupės

Mokyklos savivalda 2017 – 2018 m.m.

MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų tarybai priklauso visi pedagoginiai darbuotojai.

SKAUDVILĖS GIMNAZIJOS TARYBA

Gimnazijos Tarybos pirmininkė – anglų k. mokytoja metodininkė Monstavičienė Kristina

Mokytojai

 1. Nikitinaitė Elvina
 2. Griškuvienė Jolita
 3. Bertašienė Giedrė
 4. Mockienė Jurgita

Tėvai

 1. Dirškienė Ramutė
 2. Stankienė Vilma
 3. Kirkickienė Gražina
 4. Remeikienė Neringa
 5. Jakubauskienė Asta

Mokiniai

 1. Jorudas Tomas, IV a g kl.
 2. Bernotaitė Laura, IIa kl.
 3. Gerulytė Roberta, IIIa kl.
 4. Žalandauskaitė Gabija, IIb kl.
 5. Zakarauskaitė Guoda, IIb kl.

MOKINIŲ PARLAMENTAS

2017 – 2018 m. m.

Prezidentė – Gabija Žalandauskaitė, IIb kl.

Viceprezidentė – Roberta Gerulytė, IIIa kl.
Sekretorė – Guoda Zakarauskaitė, IIb kl.

 Mokinių parlamento narių sąrašas

MOKYTOJŲ METODINĖ TARYBA 

Metodinės tarybos pirmininkė Genovaitė Simanauskienė

Nariai:

 1. Jurgita Mockienė – kalbų metodinės grupės pirmininkė,
 2. Sandra Zablockienė – matematikos ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė,
 3. Elvina Nikitinaitė – menų, technologijų ir kūno kultūros  metodinės grupės pirmininkė,
 4. Jūratė Gužauskienė – pradinio ugdymo  metodinės grupės pirmininkė,
 5. Violeta Verpečinskienė –  priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo  metodinės grupės pirmininkė,
 6. Vytautas Kenstavičius – klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkas,
 7. Loreta Stulgienė – socialinių mokslų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės pirmininkė.

KOORDINATORĖ: direktoriaus pavaduotoja Ligita Visockienė

VEIKLOS PROGRAMOS RENGIMO GRUPĖ

Vadovė – Rasa Šiurienė, direktoriaus pavaduotoja

Nariai:

 1. Ligita Visockienė, direktoriaus pavaduotoja,
 2. Asta Latožienė, direktoriaus pavaduotoja,
 3. Genovaitė Simanauskienė, metodinės tarybos pirmininkė,
 4. Violeta Valantiejienė, vyr. buhalterė,
 5. Aušra Šulinskienė, socialinė pedagogė,
 6. Vilma Petkutė, bibliotekininkė, istorijos mokytoja,
 7. Jūratė Gužauskienė, pradinio ugdymo  metodinės grupės pirmininkė,
 8. Kristina Monstavičienė, gimnazijos tarybos pirmininkė,
 9. Jurgita Mockienė, kalbų metodinės grupės pirmininkė,
 10. Vytautas Kenstavičius, klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkas,
 11. Ramutė Dirškienė, tėvų komiteto pirmininkė,
 12. Gabija Žalandauskaitė, gimnazijos mokinių prezidentė.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Rasa Šiurienė, direktoriaus pavaduotoja.

Nariai:

 1. Ligita Visockienė, direktoriaus pavaduotoja,
 2. Vidmunda Liekytė, specialioji pedagogė,
 3. Aidara Janušaitienė, logopedė,
 4. Aušra Bernotienė, sveikatos priežiūros specialistė,
 5. Vytautas Kenstavičius, klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkas,
 6. Ramutė Dirškienė, tėvų komiteto pirmininkė,
 7. Gabija Žalandauskaitė, gimnazijos mokinių prezidentė,
 8. Aušra Šulinskienė, socialinė pedagogė.

Mokytojų atestacijos komisija

Įsakymas dėl Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos sudėties patvirtinimo

KVĮ grupė

Vadovė – Ligita Visockienė, direktoriaus pavaduotoja

Nariai:

 1. Rasa Šiurienė, direktoriaus pavaduotoja,
 2. Jurgita Mockienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė,
 3. Rasa Čepauskienė, chemijos vyr. mokytoja,
 4. Loreta Stulgienė, geografijos mokytoja metodininkė,
 5. Genovaitė Simanauskienė, anglų ir rusų kalbos mokytoja metodininkė,
 6. Aušra Šulinskienė, socialinė pedagogė,
 7. Vilma Petkutė, bibliotekininkė, istorijos mokytoja.

2017-2018 M.M. UGDYMO PLANO RENGIMO DARBO GRUPĖ

Vadovas -Nerijus Jocys, direktorius

Nariai:

 1. Ligita Visockienė, direktoriaus pavaduotoja;
 2. Irena Pudžiuvienė, direktoriaus pavaduotoja;
 3. Kristina Monstavičienė, mokyklos tarybos pirmininkė, profesinės sąjungos narė;
 4. Virginija Ivoškienė, metodinės tarybos pirmininkė;
 5. Violeta Valantiejienė, vyr. buhalterė;
 6. Loreta Stulgienė, klasės auklėtojų metodinės grupės pirmininkė, profesinės sąjungos narė;
 7. Vilma Petkutė, bibliotekininkė, profesinės sąjungos narė;
 8. Agelija Menzorienė, socialinė pedagogė;
 9. Rita Smailienė, pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė, profesinės sąjungos narė;
 10. Vidmunda Liekytė, spec. pedagogė, profesinės sąjungos narė;
 11. Ramutė Dirškienė, mokinių tėvų komiteto pirmininkė;
 12. Gabrielė Stonytė, mokinių parlamento narė;
 13. Gabija Žalandauskaitė, mokinių parlamento narė.

MOKYTOJŲ LAISVALAIKIO ORGANIZAVIMO GRUPĖ

Nariai:

 1. Rasutė Marozienė, pradinių klasių mokytoja,
 2. Loreta Gerulienė, pradinių klasių mokytoja,
 3. Rita Smailienė, pradinių klasių mokytoja,
 4. Lina Bartkienė, pradinių klasių mokytoja,
 5. Jūratė Gužauskienė, pradinių klasių mokytoja,
 6. Ona Jorudienė, pradinių klasių mokytoja.

BIUDŽETO PROJEKTO RENGIMO DARBO GRUPĖ

Vadovė: Violeta Valantiejienė, vyr. buhalterė

Nariai:

 1. Asta Latožienė, direktoriaus pavaduotoja,
 2. Ligita Visockienė, direktoriaus pavaduotoja.