Mokiniai

2018/2019 m. m.  Skaudvilės gimnazijoje mokosi 440 mokinių: 1 – 4 pradinio ugdymo klasėse mokosi 109 mokiniai; pagrindinio ugdymo 5 – 8 klasėse mokosi 101 mokinys; I – II gimnazijos klasėse mokosi 49 mokiniai, III –  IV gimnazijos klasėse – 73 mokiniai. 33 vaikai ugdomi priešmokyklinėje ir 75 darželio grupėse. Yra 18 klasių ir 2 priešmokyklinės grupės komplektas.

2017 – 2018 m. m. klasių nuotraukos