Mokiniai

2017/2018 m. m.  mokosi 429 mokiniai: 1 – 4 pradinio ugdymo klasėse mokosi 104 mokiniai; pagrindinio ugdymo 5 – 8 klasėse mokosi 94 mokiniai; I – II gimnazijos klasėse mokosi 54 mokiniai, III –  IV gimnazijos klasėse – 79 mokiniai. 28  vaikai ugdomi priešmokyklinėje ir 70 darželio grupėse. Yra 18 klasių ir 2 priešmokyklinės grupės komplektas.

2017 – 2018 m. m. klasių nuotraukos