Gimnazijos muziejus „Kelias į šviesą“

1820 m. pradeda veikti parapinė mokykla. Pirmosios žinios apie Skaudvilės parapinę mokyklą siekia 1820 m. (D. Habdangas „Mokyklos istorija”, E.Krencienė „Mūsų būties vieta – Skaudvilė“). Tais metais Skaudvilės parapijos mokykloje mokosi 23 vaikai. Pirmoje XIX a. pusėje čia įsteigiama ir evangelikų bendruomenės parapijinė mokykla, kurioje mokosi 28 vaikai. 1864 m. Skaudvilėje, kaip ir visoje Lietuvoje, parapijinė mokykla uždaroma.
1865 m. Skaudvilėje įkuriama rusiška pradinė mokykla. 1866-1887 metais svyruoja mokinių skaičius.
XX a. pradžioje mokinių skaičius priartėjo prie 80. Dirbo du mokytojai. Mokinių amžius siekė nuo 7 iki 12 metų. Mokyklą ėmė lankyti ir mergaitės. Tai buvo miestelėnų, amatininkų, prekybininkų vaikai.

Spaudos draudimo metu netoli Skaudvilės esančiame Padvarių kaime veikė „daraktorių“ mokykla. 1918 m. sausio 1 d. prie bažnyčios esančiame name – špitolėje (dabar to pastato nebėra, jo vietoje – seniūnija) – atidaroma pradinė mokykla. Pastatas mokyklai nebuvo pritaikytas. Jo rytiniame sparne tilpo didoka klasė, priemenėje – rūbinė, o vakariniame – gyvenamieji kambariai. Nekoks tebuvo klasės kambario apšvietimas, prastas šildymas. Dėl apgriuvusios krosnies patalpoje dažnai būdavo dūmų. Klasės sienas baltino kalkėmis. Įeiti į klasę buvo galima per priemenę iš dabar esančio parko pusės. Mokyklos baldai buvo senoviški ir nepatogūs: ilgi, triviečiai mokykliniai suolai, kuriuose kartais sėdėdavo dvigubai daugiau mokinių. Kokių nors techninių mokymo priemonių nebuvo. Vadovėlius nusipirkdavo iš mokytojos.
1944 metais Skaudvilėje įkuriama progimnazija, o 1945 metais šią mokyklą baigia pirmoji gimnazistų laida. 2015 metų pavasarį mokyklą baigė 70 abiturientų laida. Į dabartines patalpas mokykla persikėlė 1960 m. Tai 4 aukštų didelis ir gražus pastatas, tačiau Skaudvilė, tuometinis rajono centras, ir į jį nebesutalpina mokinių. Pastatas pritaikytas 880 mokinių, o tais metais mokykloje mokosi 1008 mokiniai. Mokykla netrukus pradeda dirbti dviem pamainomis, o 1975 m. pastatomas trijų aukštų priestatas ir erdvi sporto salė.

Įvairių metų Skaudvilės mokyklų piešiniai (autorius R.Jankauskas ):

mokytojų foto

mokytojų foto
mokytojų foto

2004 m. vasarą Tauragės rajono savivaldybės, apskrities ir Vyriausybės bendrų pastangų dėka atliekama pastato renovacija.
2005 m. gruodžio mėn. akredituota vidurinio ugdymo programa.
2006 m. gegužės 3 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Skaudvilės vidurinė mokykla tampa Skaudvilės gimnazija.

SKAUDVILĖS-GIMNAZIJOS-MUZIEJAUS-STATUTAS

LIETUVOS MUZIEJAI