Tėvų švietimas

Tėvų informavimo ir švietimo tvarka

Tėvų komitetas 2018-2019 m.m.

Bendruomeniniuose šeimos namuose nuo 2018-06-04, 16 val. prasideda savipagalbos klubas tėvams auginantiems vaikus su raidos, elgesio ar emocijų sutrikimais. Klubo narių skaičius – 15 asmenų. Susitikimų trukmė – 10 kartų. Susitikimai vyks kartą per savaitę (pirmadieniais), trukmė – 3 val.  Dėl užsiėmimų galite kreiptis: D. Poškos g. 26, Tauragė, Tel.: 8 607 99051, El.p.: tbs.namai@gmail.com

 

 

 

 

 

 

„Tėvų linija“ – konsultacinė pagalba telefonu pozityvios tėvystės klausimais

Š. m. spalio pradžioje pradėjo veikti „Tėvų linija“ – profesionalių psichologų pagalba tėvams telefonu. Darbo dienomis nuo 17 iki 21 val., tėvai gali paskambinti nemokamu numeriu 8 800 900 12 ir su psichologu pasikonsultuoti jiems rūpimais vaikų auklėjimo klausimais. Specialistai pasirengę padėti tėvams suprasti vaikų elgesį, patarti dėl dažnai kylančių bendravimo su vaiku problemų įvairiais amžiaus tarpsniais ir rasti geriausią sprendimą. Taip pat padėti nusiraminti, o jei reikia, ir suvaldyti pyktį, kai situacija yra įtempta.

Knygelė „Kaip auga ir bręsta Jūsų vaikas“ skirta jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikus auginantiems tėveliams ir globėjams.  Ji padės rasti atsakymus: kas yra lytiškumas, ko mokykloje apie lytiškumą mokosi pradinių klasių mokiniai, koks tėvų vaidmuo ugdant vaiko lytiškumo raišką, kur rasti naudingos informacijos.

Lankstinukas Jūsų vaikas priešmokyklinukas skirtas tėvams. Jis padės tėvams rasti atsakymus į šiuos klausimus: Kodėl priešmokyklinis ugdymas yra svarbus? Kaip tėvai galėtų padėti savo vaikui? Ką vaikai veikia priešmokyklinio ugdymo grupėje?Iš ko tėvai gali sužinoti, kaip jų vaikui sekasi?

Leidinukas Antroji kalba pradinėje mokykloje skirtas tėvams, auginantiems pradinio mokyklinio amžiaus vaikus. Jis padės rasti atsakymus į šiuos klausimus: Kodėl mokytis kalbų yra naudinga? Kada vaikams geriausia pradėti mokytis antrosios kalbos? Kaip 6–11 metų vaikai mokosi naujų kalbų? Kaip vaikai mokosi kalbų pradinėse klasėse? Kaip padėti mokytis kalbos šeimoje, namuose?

Augdami vaikai nuolat mokosi. Vaiko mokymosi pamatai susiformuoja šeimoje, čia išmokstama daugybės dalykų. Todėl tėvų vaidmuo vaiko gyvenime yra labai svarbus. Vaikui pradėjus lankyti mokyklą, tėvai ir mokykla ima veikti kartu, siekdami išugdyti įvairius vaiko gebėjimus ir nuostatas. Norint užtikrinti darnų vaikų ugdymą, reikėtų susitarti dėl svarbiausių siekinių.Tikimės, kad leidinys  Ko, kodėl ir kaip mokosi vaikai pradinėje mokykloje. Patarimai tėveliams padės tėveliams geriau suprasti, ko vaikai mokosi pradinėje mokykloje, kokius lietuvių kalbos gebėjimus ugdosi, kaip vyksta mokymasis, kaip padėti vaikui kryptingai mokytis toliau.

2017 m. kovo 21 d. vykusiame forume dėl mobiliųjų telefonų naudojimo pamokų metu tėvams, mokytojams ir mokiniams buvo skaitomi pranešimai: Mobilieji telefonai mokinių gyvenime ir Mobiliųjų telefonų naudojimas Skaudvilės gimnazijoje. Juos pristatė metodinės tarybos pirmininkė V. Ivoškienė ir Gimnazijos tarybos pirmininkė K. Monstavičienė.

Ši metodinė priemonė su rekomendacijomis ir praktiniais patarimais skirta priešmokyklinio ugdymo pedagogams, tėvams: Nuostabusis ženklų ir prasmių pasaulis

Informacija apie savęs žalojimą ir savižudybę skatinantį žaidimą „Mėlynasis banginis“ Informacija tėvams

VAIKAI SEKA TĖVŲ PAVYZDŽIU (Informacinis leidinys tėvams apie psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevenciją)

Pirmiausia išklausyk (pirmas žingsnis, norint padėti vaikams ir jaunimui sveikai ir saugiai augti)

Austėja Landsbergienė: papasakokite vaikams, kaip patys vos nesukėlėte gaisro

Priedas Nr.1

Priedas Nr. 2

Priedas Nr. 3

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai parengė informaciją/lankstinuką “Skanus ir naudingas užkandis į mokyklą”.

Lankstinukas

Naudinga informacija apie patyčias ir savižudybių prevenciją tėvams, mokytojams, mokiniams:

www.bepatyciu.lt

http://www.bepatyciu.lt/media/files/downloadable/elektronines_patycios__perziurai_galutinis_FcYPqOY.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=NCuudFQxMIk

https://www.youtube.com/watch?v=qzMFgy9LlJQ

Ką kiekvienas mūsų turime žinoti apie SAVIŽUDYBES

Tėvų švietimas 2013 m.

Tėvų švietimas 2014 m.

Tėvų švietimas 2015 m.