Tėvų švietimas

Tėvų informavimo ir švietimo tvarka

Informacija

Atmintinė tėvams apie specialiuosius ugdymo poreikius

Patarimai tėvams Vaiko komunikacinių įgūdžių ugdymas namuose

Patarimai tėvams Vaiko pagrindinių įgūdžių ugdymas namuose

Patarimai tėvams Vaiko savarankiškumo ugdymas namuose

Patarimai tėvams Vaiko itraukimas i sensorines veiklas namuose

Rekomendacijos Velinėms

Policija primena apie pirotechniką 

Kviečiami dalyvauti tėvai/globėjai į nemokamus, praktinius- patyriminius mokymus Tėvų patiriamo streso ir jo įveikos būdai

Informacija tėvams jei vaikas susirgo arba buvo sąlytyje su su COVID-19 INFORMACIJA TĖVAMS COVID-19

NVSC primena, kaip skaičiuojama izoliacija kartu gyvenantiems tėvams ir vaikams 

Nuorodahttps://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/nvsc-primena-kaip-skaiciuojama-izoliacija-kartu-gyvenantiems-tevams-ir-vaikams

Saugumo reikalavimai naujiems mokslo metams: grįžti į kontaktinį ugdymą galės visi mokiniai.

 Nuoroda: https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/saugumo-reikalavimai-naujiems-mokslo-metams-grizti-i-kontaktini-ugdyma-gales-visi-mokiniai?fbclid=IwAR07NxFyEC4Zvz9vIIPgOLjmnM-KcoCyLWXTC7YXAJ7kS4j3WmOphICRgjs

ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMA

Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įgyvendina ankstyvosios intervencijos programą, skirtą eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką) jaunuoliams nuo 14-21 m. Programos tikslas – motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, žala bei pasekmėmis.

http://ntakd.lrv.lt/lt/prevencija/ankstyvojiintervencijafbclid=IwAR0Yzi6uFCmFJSNHo2EyvWEv1QAyZROu81IyBT8SZcT2BDLNVBzzR6Scu6Q

Kontaktinis asmuo: vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė Indrė Šegždienė

Tel. 8 670 26 075, el. p. indre.segzdiene@tauragesvsb.lt

Tauragės r. savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus informacija dėl mokinių priėmimo į 1 klases ir priešmokyklinio ugdymo grupes 2020 metais

Informuojame, kad vasario mėnesį planuojamas keisti Priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, kuriame gali būti patvirtinta centralizuota mokinių priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes ir pradinio ugdymo I klases tvarka. Informacija apie priėmimą

Informacija 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas įvertinęs geriausią kitų šalių patirtį, sukūrė naują, interaktyvią interneto svetainę jaunimui (nuo 14 m.) –http://askritiskas.lt/  Jos turiniu siekiama tinkamai informuoti jauną žmogų, suteikiant žinių apie psichoaktyviąsias medžiagas, jų vartojimo poveikį ir rizikas. Taip pat skatinti būti atviru bendrauti, veikti, nebijoti iššūkių ir atsakomybės, o svarbiausia – sveikai ir įdomiai gyventi, pasitikėti savimi.

Informacija

Nuo šiol registruojant Jūsų prašymus priimti vaiką į gimnaziją, nebus reikalaujama pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

Informacija 
2018 m. gruodžio 19 d. savivaldybės taryba patvirtino naują vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą. Vienas pagrindinių pasikeitimų, kad nuo šiol visi ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai bus priimami centralizuotai, kitaip tariant visoms mokykloms reikės naudotis IIVREP programa.
Nuo šiol visi, norintys patekti į norimos mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupę, prašymus turės rašyti administracijos direktoriui ir atnešti į savivaldybę arba prašymus registruoti per E. Valdžios vartus  https://www.epaslaugos.lt/portal/service/71220/24120

„Tėvų linija“ – konsultacinė pagalba telefonu pozityvios tėvystės klausimais

Š. m. spalio pradžioje pradėjo veikti „Tėvų linija“ – profesionalių psichologų pagalba tėvams telefonu. Darbo dienomis nuo 17 iki 21 val., tėvai gali paskambinti nemokamu numeriu 8 800 900 12 ir su psichologu pasikonsultuoti jiems rūpimais vaikų auklėjimo klausimais. Specialistai pasirengę padėti tėvams suprasti vaikų elgesį, patarti dėl dažnai kylančių bendravimo su vaiku problemų įvairiais amžiaus tarpsniais ir rasti geriausią sprendimą. Taip pat padėti nusiraminti, o jei reikia, ir suvaldyti pyktį, kai situacija yra įtempta.

Knygelė „Kaip auga ir bręsta Jūsų vaikas“ skirta jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikus auginantiems tėveliams ir globėjams.  Ji padės rasti atsakymus: kas yra lytiškumas, ko mokykloje apie lytiškumą mokosi pradinių klasių mokiniai, koks tėvų vaidmuo ugdant vaiko lytiškumo raišką, kur rasti naudingos informacijos.

Lankstinukas Jūsų vaikas priešmokyklinukas skirtas tėvams. Jis padės tėvams rasti atsakymus į šiuos klausimus: Kodėl priešmokyklinis ugdymas yra svarbus? Kaip tėvai galėtų padėti savo vaikui? Ką vaikai veikia priešmokyklinio ugdymo grupėje?Iš ko tėvai gali sužinoti, kaip jų vaikui sekasi?

Leidinukas Antroji kalba pradinėje mokykloje skirtas tėvams, auginantiems pradinio mokyklinio amžiaus vaikus. Jis padės rasti atsakymus į šiuos klausimus: Kodėl mokytis kalbų yra naudinga? Kada vaikams geriausia pradėti mokytis antrosios kalbos? Kaip 6–11 metų vaikai mokosi naujų kalbų? Kaip vaikai mokosi kalbų pradinėse klasėse? Kaip padėti mokytis kalbos šeimoje, namuose?

Augdami vaikai nuolat mokosi. Vaiko mokymosi pamatai susiformuoja šeimoje, čia išmokstama daugybės dalykų. Todėl tėvų vaidmuo vaiko gyvenime yra labai svarbus. Vaikui pradėjus lankyti mokyklą, tėvai ir mokykla ima veikti kartu, siekdami išugdyti įvairius vaiko gebėjimus ir nuostatas. Norint užtikrinti darnų vaikų ugdymą, reikėtų susitarti dėl svarbiausių siekinių. Tikimės, kad leidinys  Ko, kodėl ir kaip mokosi vaikai pradinėje mokykloje. Patarimai tėveliams padės tėveliams geriau suprasti, ko vaikai mokosi pradinėje mokykloje, kokius lietuvių kalbos gebėjimus ugdosi, kaip vyksta mokymasis, kaip padėti vaikui kryptingai mokytis toliau.

2017 m. kovo 21 d. vykusiame forume dėl mobiliųjų telefonų naudojimo pamokų metu tėvams, mokytojams ir mokiniams buvo skaitomi pranešimai: Mobilieji telefonai mokinių gyvenime ir Mobiliųjų telefonų naudojimas Skaudvilės gimnazijoje. Juos pristatė metodinės tarybos pirmininkė V. Ivoškienė ir Gimnazijos tarybos pirmininkė K. Monstavičienė.

Ši metodinė priemonė su rekomendacijomis ir praktiniais patarimais skirta priešmokyklinio ugdymo pedagogams, tėvams: Nuostabusis ženklų ir prasmių pasaulis

Informacija apie savęs žalojimą ir savižudybę skatinantį žaidimą „Mėlynasis banginis“ Informacija tėvams

VAIKAI SEKA TĖVŲ PAVYZDŽIU (Informacinis leidinys tėvams apie psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevenciją)

Pirmiausia išklausyk (pirmas žingsnis, norint padėti vaikams ir jaunimui sveikai ir saugiai augti)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai parengė informaciją/lankstinuką “Skanus ir naudingas užkandis į mokyklą”.

Lankstinukas

Naudinga informacija apie patyčias ir savižudybių prevenciją tėvams, mokytojams, mokiniams:

www.bepatyciu.lt

http://www.bepatyciu.lt/media/files/downloadable/elektronines_patycios__perziurai_galutinis_FcYPqOY.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=NCuudFQxMIk

https://www.youtube.com/watch?v=qzMFgy9LlJQ

Ką kiekvienas mūsų turime žinoti apie SAVIŽUDYBES