Darbo užmokestis

2022 m. 

Mėnesinio vidutinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 3 ketv.

Mėnesinio vidutinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2 ketv.

Mėnesinio vidutinio bruto darbo užmokesčio ataskaita I ketv.

2021 m.

Mėnesinio vidutinio bruto darbo užmokesčio ataskaita IV ketv.

Mėnesinio vidutinio bruto darbo užmokesčio ataskaita III ketv.

Mėnesinio vidutinio bruto darbo užmokesčio-ataskaita II ketv.

Mėnesinio vidutinio bruto darbo užmokesčio ataskaita I ketv.

2020 m.

Mėnesinio vidutinio darbo užmokesčio ataskaita IV ketv.

Mėnesinio vidutinio darbo užmokesčio ataskaita III ketv.

Mėnesinio vidutinio darbo užmokesčio ataskaita II ketv.

Mėnesinio vidutinio darbo užmokesčio ataskaita I ketv.

2019 m.

Mėnesinio vidutinio bruto darbo užmokesčio ataskaita IV ketv.

Mėnesinio vidutinio bruto darbo užmokesčio ataskaita III ketv.

Mėnesinio vidutinio bruto darbo užmokesčio ataskaita II ketv.

Mėnesinio vidutinio bruto darbo užmokesčio ataskaita I ketv.

2018 m. 

Mėnesinio vidutinio bruto darbo užmokesčio ataskaita IV ketv.

Mėnesinio vidutinio bruto darbo užmokesčio ataskaita III ketv.

Mėnesinio vidutinio bruto darbo užmokesčio ataskaita II ketv.

Mėnesinio vidutinio bruto darbo užmokesčio ataskaita I ketv.

2017 m.

Mėnesinio vidutinio bruto darbo užmokesčio ataskaita IV ketv.

Mėnesinio vidutinio bruto darbo užmokesčio ataskaita III ketv.

Mėnesinio vidutinio bruto darbo užmokesčio ataskaita II ketv

Mėnesinio vidutinio bruto darbo užmokesčio ataskaita I ketv.