Padėkos

2017-2018 m.m.

Apdovanoti mokinius padėkos raštais už labai gerus ar puikius mokymosi resultatus II trimestrą

Už pavyzdingą elgesį dėkojame šiems mokiniams:

5 kl. – R. Buitkutei, N. Jurgaičiui.

6 kl. – R. Skarbaliūtei, A. Skrodenytei.

7 kl. – K. Petrošiui, A. Gališauskui.

8 kl. – R. Bartkutei, E. Kasputytei.

I kl. – G. Paulikaitei, G. Visockytei.

IIb kl. – M. Miniotaitei, A. Klimaševskytei.

Paskelbta 2018 03 26

Apdovanoti 1 – 4 klasių mokinius Padėkos raštais už mokymąsi aukštesniuoju lygiu I pusmetyje

Apdovanoti III-IV kl. mokinius Padėkos raštais už puikius ar labai gerus mokymosi rezultatus I pusmetyje

Paskelbta 2018 02 06

Apdovanoti 5-8, I-II kl. mokinius Padėkos raštu už labai gerą mokymąsi, pavyzdingą elgesį

Paskelbta 2017 12 18

Už pavyzdingą elgesį dėkojame šiems mokiniams:

5 kl. – P. Klimaševskiui ir N. Jurgaičiui.

6 kl. – A. Skrodenytei ir A. Šležaitei.

7 kl. – R. Gužauskui ir L. Kubiliui.

8 kl. – P. Reketytei ir E. Druktenytei.

I kl. – S. Smailytei ir G. Laugalytei.

IIa kl. – L. Stimilaitei.

IIb kl. – G. Žalandauskaitei ir A. Klimaševskytei.

Paskelbta 2017 12 18