Padėkos

2017-2018 m.m.

Apdovanoti mokinius padėkos raštais už labai gerus ar puikius mokymosi resultatus II trimestrą

Už pavyzdingą elgesį dėkojame šiems mokiniams:

5 kl. – R. Buitkutei, N. Jurgaičiui.

6 kl. – R. Skarbaliūtei, A. Skrodenytei.

7 kl. – K. Petrošiui, A. Gališauskui.

8 kl. – R. Bartkutei, E. Kasputytei.

I kl. – G. Paulikaitei, G. Visockytei.

IIb kl. – M. Miniotaitei, A. Klimaševskytei.

Paskelbta 2018 03 26

Apdovanoti 1 – 4 klasių mokinius Padėkos raštais už mokymąsi aukštesniuoju lygiu I pusmetyje

Apdovanoti III-IV kl. mokinius Padėkos raštais už puikius ar labai gerus mokymosi rezultatus I pusmetyje

Paskelbta 2018 02 06

Apdovanoti 5-8, I-II kl. mokinius Padėkos raštu už labai gerą mokymąsi, pavyzdingą elgesį

Paskelbta 2017 12 18

Už pavyzdingą elgesį dėkojame šiems mokiniams:

5 kl. – P. Klimaševskiui ir N. Jurgaičiui.

6 kl. – A. Skrodenytei ir A. Šležaitei.

7 kl. – R. Gužauskui ir L. Kubiliui.

8 kl. – P. Reketytei ir E. Druktenytei.

I kl. – S. Smailytei ir G. Laugalytei.

IIa kl. – L. Stimilaitei.

IIb kl. – G. Žalandauskaitei ir A. Klimaševskytei.

Paskelbta 2017 12 18

2016-2017 m. m.

Apdovanoti 5-8, I-III kl. mokinius Padėkos raštu už labai gerą mokymąsi, pavyzdingą elgesį

Apdovanoti 1 – 4 klasių mokinius Padėkos raštu už labai gerą mokymąsi (atitinka aukščiausią standarto lygį), pavyzdingą elgesį

Padėkos raštai:

Už pavyzdingą elgesį dėkojame šiems mokiniams:

5 kl. – Klaudijai Katauskytei, Augustei Skrodenytei

6 kl. – Miglei Gerulytei, Gabijai Skarbaliūtei

7 kl. – Emilijai Kasputytei, Paulinai Reketytei

8 kl. – Ginai Mankutei, Guodai Visockytei

Ia kl. – Jurgitai Jurgilaitei, Živilei Grabauskaitei

Ib kl. – Aironui Stankui, Ernestui Augustinui

IIa kl. – Einorui Bartkui, Kazimierui Jankauskui, Benui Čerauskui

IIb kl. – Jorūnui Dobilui, Gabrielei Grabauskaitei

Paskelbta 2017 02 03

1-4 kl. mokiniai I-ąjį pusmetį pasiekę aukštesnįjį lygį

Labai gerai I -ąjį pusmetį lankę mokiniai

Paskelbta 2017 02 03

2014-2015 m. m.

Už pavyzdingą elgesį dėkojame šiems mokiniams:

5 kl. – Kasputytei Emilijai, Jankauskaitei Austėjai

6 kl. – Repšytei Medai, Mankutei Ginai

7 a kl. – Grabauskaitei Živilei, Bernotaitei Laurai

7 b kl.- Žalandauskaitei Gabijai

8 b kl. – Malinauskui Gyčiui, Dobilui Jorūnui

I a g kl. – Eidininkaitei Sandrai, Jorudui Tomui

II b g kl. – Griškutei Brigitai, Šlepavičiūtei Paulinai

Paskelbta 2015 01 07

2013-2014 m. m.

Už pavyzdingą elgesį dėkojame

1 – 4 kl. mokiniai  I-ąjį pusmetį pasiekę aukštesnįjį lygį

5 – 8 kl. mokiniai I-ąjį pusmetį baigę labai gerai

I – IV g kl. mokiniai I-ąjį pusmetį baigę labai gerai

Labai gerai I-ąjį pusmetį lankę mokiniai