Mokyklos istorijos ekspozicija

Muziejus ,,Kelias į šviesą‘‘ įkurtas 2004 metais. šis muziejus yra mokyklos istorijos muziejus, kurioje atsispindi Skaudvilės gimnazijos istorija. Istorijos mokytoja Roma Stankienė  sėkmingai darbuojasi jame. Vykdoma pažintinė, edukacinė veikla, priimami mokyklos svečiai, buvę mokiniai, renkama istorinė medžiaga.