Ikimokyklinis ugdymas

Drugelio dienos ritmas

Drugelio ugdomoji veikla

Bitutės ugdomoji veikla

Bitutės dienos ritmas

Boružėlės ugdomoji veikla

Boružėlės dienos ritmas

Žiogelio dienos ritmas

Žiogelio ugdomoji veikla

Centralizuoto vaikų priėmimo į Tauragės rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

Prašymo forma

Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2019 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 5-97 ,,Dėl ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo 2019 metų  birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais“ patvirtintas grafikas, kada ikimokyklinio ugdymo programas vykdančios įstaigos  neteiks ikimokyklinio ugdymo paslaugų ir numatytos galimybės vaikus ugdyti kitose Tauragės rajono ikimokyklinio ugdymo programas teikiančiose įstaigose. Atsisiųsti įsakymą

2019-2020 m.m.

Atsisveikinas su darželiu

Birželio 19d. ikimokyklinio ugdymo grupėse vyko didžiulis sujudimas, juk išleistuvės. Darželį palieka ir į priešmokyklinio ugdymo grupę iškeliauja net 28 vaikai. Šventė prasidėjo  pasirodžius siautulingai Vasarai (Palmira), kuri norėjo su vaikais žaisti, leisti muilo burbulus, pinti vainikus, valgyti ledus, maudytis. Pasirodžiusi  Moksliukė (Jurgita), pasiūlė atlikti užduotis ir tik tada vaikai jas atlikę galės linksmai vasaroti. Teko visiems kartu atlikti net 3 sportinio meistriškumo reikalaujančias užduotis (kliūčių ruožas, pėdutės- rankutės, lankų klasė ). Atlikus užduotis, pavaduotoja ugd. Lina.B. paskelbė, kad visi vaikai užduotis atliko puikiai ir priimami rudenį į priešmokyklinio ugd. grupę. Auklėtojos vaikus apdovanojo ikim. ugd. baigimo medaliais ir saldžiomis dovanėlėmis. Šokome su vaikais ir tėveliais ratelį „Ateina laikas“. Visi gaivinosi gėrimais, vaišinosi.Vėliau su balionais pakilo į dangų  ir mūsų visų svajonės, būti gerais mokinukais.

                             Grupių  „Boružėlė“, „Žiogelis“, „Bitutė“ ikim.ugd. pedagogės

Vabalai ir vabzdžiai 

Praėjusios savaitės tema buvo „Vabalai ir vabzdžiai“. Vaikai kruopščiai spalvino, gamino vabalus iš kiaušinių dėklų, iš tualetinio popieriaus ritinėlių. Darbeliai labai spalvingi ir atidžiai padaryti. Po auklėtojos užduotėlių vaikai padėjo tėveliams pjauti žolę, kepti blynus, laistyti gėles. Ačiū vaikučiams ir tėveliams už turiningą savaitę.

„Drugelių“ grupės auklėtoja Danina

Pavasaris stiklainyje…

Praeitą savaitę grupės „Drugelis“ ugdytiniai atsisveikino su pavasariu. Ta proga pasiūliau jiems pavasarį „užvakuoti“ stiklainyje. Vaikams veikla labai patiko. Pažiūrėkite kokius grožius padarė padedami tėvelių.

Grupės auklėtoja Laura Gunevičienė

Vandens lašelis

Vanduo – gyvybės šaltinis. Jis reikalingas visiems: žmonėms, augaliukams, gyvūnėliams, gėlytėms ir t.t. “Žiogelio” grupės vaikučiai aiškinosi, kam ir kur reikalingas vanduo, darė užduotėles, mokėsi eilėraščio, lankstė laivelį, darė eksperimentą su vandeniu, gamino ir piešė varlytes ir kt. Ačiū vaikučiams ir jų tėveliams už darbelius ir bendradarbiavimą.

„Žiogelio” gr. auklėtoja Jurgita

Spalvų karalystėje

Grupės „Drugelis“ ugdytiniai toliau tęsia ugdymą nuotoliniu būdu. Šią savaitę dėmesį skyrėme spalvoms. Kasdien skyrėme dėmesį vis kitai spalvai. Vaikai spalvų ieškojo visur: namuose, savo žaisliukuose, gamtoje, aprangoje. Noriu padėkoti ugdytiniams ir jų tėveliams už atsiųstus darbelius.

Grupės auklėtoja Laura Gunevičienė

Smėlis ir jo teikiamas džiaugsmas

Gegužės 11-15d. vykdant nuotolinį ugdymą iki.ugd. grupės „Boružėlė“ vaikams buvo skirtos užduotys ir veiklos  su smėliu. Šią savaitę iššūkį pateikė net ir gamta. Vaikai vietoj smėlio pilių, figūrų, piešinių, lipdė senius besmegenius. Mamos juokavo (vietoj smėlio –sniegas) ir siuntė nuotraukas. Ištirpus gegužio sniegui darė žaisliukus (ramintukus), mokėsi eilėraštį (siuntė filmuotą medžiagą),  skaičiavo, prisiminė spalvas, atliko kūrybines užduotėles. Dėkoju vaikams už atliktas užduotis, tėveliams už pagalbą.

Gr. „Boružėlė“ ikim. ugd. ped. Palmira. A

Nuotolinis mokymas

Nėra to blogo kas neišeitų į gerą. Karantino metu grupės „Bitutė“ vaikučiai su savo auklėtojomis bendrauja ir dirba nuotoliniu būdu. Mamytės nuoširdžiai stengiasi padėti savo vaikučiams atlikti užduotis. Dalijasi vieni su kitais savo pasiekimais . Visi palaikome vieni kitus  ir džiaugiamės pavykusiais darbeliais. Vaikučių veidukuose matosi nuoširdi šypsena ir pasididžiavimas. Nuoširdžiai dėkojame mamytėms už pagalbą ir malonų bendradarbiavimą.

Auklėtojos Daiva ir Lina

Svečiuose pas bitutę

Nuotolinėje veikloje vaikučiai susipažino, prisiminė, tyrinėjo mūsų gamtos stebuklą – bitę. Mįnė mįsles, aiškinosi kaip atsiranda ir gaminamas medus, darė užduotėles ir t.t. „Žiogelio“ grupės vaikučiai galima drąsiai sakyti darbštūs kaip bitutės. Vaikučių darbeliai labai gražūs ir kūrybingi. Šaunuoliai.

                                                                                „Žiogelio“ gr. auklėtoja Jurgita

„Drugelio“ grupės vaikučių pavasario linksmybės namuose

Už lango labai gražus pavasaris, tik gaila, kad mūsų gyvenimus sulėtino karantinas ir tenka ugdytinius matyti tik virtualiai. Bet mes neliūdime…. Džiuginame vieni kitus virtualiomis šypsenomis. Noriu padėkoti tėveliams už bendradarbiavimą.

„Drugelio“ grupės auklėtoja Laura Gunevičienė

Vabalai vabaliukai

Nors ne darželio grupėje, bet „Žiogelio“ grupės vaikučiai dirba iš peties. Šią gegužės pirmąją savaitę nuotoliniu būdu tyrinėja vabaliukų pasaulį. Vaikučiai aktyviai dalyvauja ir daro pasiūlytas užduotėles, siunčia savo darbelių nuotraukas. Šaunu gauti tiek daug vaikučių darbelių.

Ikimok.ugd.gr. „Žiogelis“ auklėtojos  Nijolė ir Jurgita

Sutikau aš gandrą…

Pavasaris… Gamta atbunda, tiek daug grožybių. Kadangi mūsų darbai vyksta nuotoliniu būdu, Žiogelio grupės vaikučiai nepamiršo ir pavasario vieno iš simbolio – gandro. Mokėsi eilėrastukų, gamino įvairius darbelius, ieškojo gandro ir gamtoje. Siuntė nuotraukas ir video. Šauniai padirbėta. Džiugu, kai vyksta tėvėlių bendradarbiavimas.

                                                         Ikimok.ugd.gr.“ Žiogelis“  auklėtoja Jurgita

„Drugelių“ grupės vaikai aktyviai leidžia laiką namuose karantino metu.
„Drugelių“ grupės auklėtoja Danina

Ką aš veikiu su savo šeima pavasarį

Su vaikais nors vis dar nesusitinkame, tačiau nuotoliniu būdų, per veiklas, sužinome ką vaikai daro su tėveliais, kokius darbus dirba, kaip pavyksta padaryti nurodytus darbelius, prisiminti raideles ar skaičiukus. Mielai vaikai daro nurodytas užduotis, siunčia nuotraukas. Tai ne tik vaikučių kūryba, bet ir tėvelių glaudus bendradarbiavimas.

                                    Ikim. ugd. gr „Boružėlė“ ped. Palmira. A.

„Laisvai Lietuvai- 30“

Ikimokykinio ugdymo grupės „Boružėlė“ vaikai dalyvavo respublikinėje kūrybinių atvirukų konkurse „Laisvai Lietuvai-30“  (vasario 3-24d.). Kiekvienas vaikas piešė, darė plėšytinę aplikaciją,  klijavo, spalvino savo atviruką. Vaikų darbai saviti, spalvingi, meniški. Sunku buvo atrinkti atvirukus kurie dalyvaus parodoje „Laisvai Lietuvai- 30“ kovo 10d. – 30d. Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešojoje bibliotekoje. Po ilgų svarstymų ir aptarimų į parodą keliaus Austėjos, Roko, Liepos ir Emilijos atvirukai.

                                           Ikimokyklinio ugd . gr. “Boružėlė“ pedagogė Palmira. A.

Mylime visus, o kartu ir Lietuvą

Visi ikimokyklinio ugdymo grupių vaikai visą savaitę ruošėsi ne tik mylimukų dienai (Šv. Valentino d. ) bet ir Lietuvos valstybės atkūrimo šventei. Vieni gamino vėliavėles,  kiti- širdutes, treti- karūnas. Spalvino, lipino, klijavo, puošė atributus susijusius su Lietuva. Vasario 14 d. minint abi šias šventes, visi pasipuošėme raudona spalva, kuri reiškia didelę meilę- artimiems žmonėms, savo šaliai. Šventės metu kalbėjome kokia mūsų šalis, vėliava, jos spalvos. Vėliau  savo širdutes, apkabinimus, myliukus dovanojome ne tik auklėtojoms, auklytėms, bet ir mokyklos direktoriui, sekretorei, buhalterei, ūkvedei, mokyklos virėjoms, muzikos mokytojai, tiems su kurias susitinkame. Smagu, kai yra dviguba šventė ir per kraštus liejasi džiaugsmas, meilė, šypsenos.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogės

Būkime sveiki!

Vasario mėnesis – sveikatos mėnuo, todėl sveikatos priežiūros specialistė Aušra mus pakvietė į akciją, kurioje mes turėjome sugalvoti “sveikatos šūkį” ir jį pasikabinti ant savo durų. Auklėtojos ir vaikučiai mielai priėmė įšūkį ir sudalyvavo akcijoje. Tad linkime visiems pasinauduoti mūsų šūkiais!

                                                              Ikimok. ugd. pedagogės Laura, Palmira, Daiva ir Jurgita

Sportuok, judėk ir  sveikas auk!

Sportas – neatsiejama sėkmingo vaiko gyvenimo dalis, jis padeda tvirtus vaiko  sveikos gyvensenos pagrindus, ugdyto intelektą. Vaikai mokomi taisyklingai judėti, stiprinami  raumenys, didinamas judesių mobilumas ir lankstumas, gerinama koordinacija, ugdomas vikrumas ir greitumas. Užsiimant aktyvia fizine veikla grupės „Boružėlė“ vaikai išgyvenama sporto teikiamą džiaugsmą. Ikimokyklinukai  nori kuo daugiau naujovių, judėti, todėl mokosi estafečių, naujų žaidimų, pratimų. Mokosi išgirsti ir suprasti žaidimų, įvairiausių pratimų, bėgimo, estafečių taisykles, būti komandos nariu. Vaikams niekad netrūksta azarto, gerų emocijų, noro teisingai atlikti užduotis ir  pirmauti.

Gr.“Boružėlė“ ikim. ugd. ped. Palmira A.

Sveiki dantukai – graži šypsena

Labai svarbu vaikučius nuo pat mažens mokyti asmens higienos, diegti įpročius ir įgūdžius. Todėl visą savaitę grupėje „Bitutė“ vyko projektinė veikla „Sveiki dantukai – graži šypsena“.

Mažyliai susipažino su dantukais ir jų priežiūra. Mokėsi deklamuoti K. Kubilinsko eilėraštį „Pirmasis dantukas“. Atliko kūrybines užduotėles. Piešė ir darė įvairius darbelius dantukų tema. Bandė skirstyti ir klijuoti, iškirptus su maisto produktais paveikslėlius, prie linksmo ir liūdno dantuko. Suprato, kas gali pakenkti dantukams. Vaikučiai pasižadėjo daugiau valgyti daržovių, pieno ir mėsytės. Stebėjo edukacinę programėlę, kaip prižiūrėti dantukus.

Kadangi vaikai neturi pakankamai  burnos higienos įgūdžių, tad į svečius pasikvietėme sveikatos priežiūros specialistę Aušrą. Ji mielai sutiko pamokyti mažuosius, kaip reikia prižiūrėti dantukus. Pasekė jiems pasaką apie dantukus. Muliažo pagalba pademonstravo, kaip taisyklingai ir kokiu šepetėliu reikia valyti dantukus. Kiekvienas su asmeniniu šepetėliu pabandė valyti dirbtinius dantis. Visiems labai patiko. Vaikai prižadėjo nepamiršti ir valyti savo dantukus. Ji priminė, kad nors kartą per metus reikia apsilankyti pas odontologą ir pasitikrinti ar visi sveiki dantukai.

Projektas baigėsi, bet burnos higienos įgūdžių formavimą tęsime toliau. Manome, kad nuo mažens tinkamai prižiūrėdami dantukus galėsime išsaugoti ne tik gražią šypseną, bet ir vaiko gyvenimo kokybę.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogės Daiva ir Lina

Puošia, šildo ir pasakoja…

Nors už lango žiemos nematyti, tačiau su vaikučiais kūrėme, dekoravome ir piešėme pirštines, kojines ir kepuraites. Pagaminę darbelius „Žiogelio“ ir „Bitučių“ gr. vaikučiai nusprendė dalyvauti  Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių parodoje, skirta tautodailės metams paminėti „Puošia, šildo ir pasakoja“. Vaikai ugdė kūrybinę iniciatyvą, estetinį skonį, džiaugėsi savo kūrybiniais darbeliais.

                                                                  Ikimok.ugd. pedagogės Daiva ir Jurgita

Laisvės gynėjų diena

Sausio 13 dieną „Bitutės“ grupės ugdytiniai su savo auklėtoja ir visais Lietuvos žmonėmis paminėjo Laisvės gynėjų dieną. Aštuntą valandą ryto lange uždegė trispalves žvakutes ir ištiesė pačių nupieštą Lietuvos vėliavos takelį, kuris simbolizuoja sunkų laisvės ir kančių kelią . Klausėsi pasakos apie sausio 13 – ąją. Taip pagerbė žuvusiuosius už Lietuvos laisvę.

Gr. auklėtoja D. Kasputienė

Darželio Kalėdų šventė
Gruodžio 23-ąją į šventiškai papuoštą mokyklos aktų salę susirinko darželinukai, jų tėveliai  ir auklėtojos. Visus pasitiko dvi animatorės – Žvaigždės. Kartu su vaikais jos sportavo, mankštinosi, žaidė ratelius. Prie gausaus būrio prisijungė šuniukas Amsius. Visi kartu šoko ir dainavo.
Ant scenos netikėtai pasirodė Kalėdų senelis. Tuomet paaiškėjo, kad kalėdinės dovanos kažkur pasimetė, pasislėpė.  Vaikams teko surasti Kalėdų senelio maišą. Kartu jie greitai įvykdė užduotį. Dideliam visų džiaugsmui Kalėdų senelis pasiruošė išdalinti dovanas. Vaikai sustojo grupėmis: Drugelių, Žiogelių, Bitučių ir Boružėlių. Kalėdinė šventė vaikams suteikė naujų potyrių ir džiaugsmo.

Darželio auklėtojos

Kalėdų belaukiant…

Vis skamba laiko ženklai – advento balta ramybė. Labai svarbu Kalėdų šventės laukti prasmingai. Šiuo laikotarpiu tamsias, niūrias dienas norisi pripildyti dėmesiu kitiems, dalytis prasmingu laukimu, pabūti drauge. Kad vaikai pajustų ir suprastų advento prasmę, pasakojome apie keturias laukimo savaites, ką veikdavo žmonės vakarais… Su vaikučiais būrėme burtais, skaitėme pasaką, mynėme mįsles, žaidėme ratelius. Po šilto ir gražaus pabūvimo drauge „Žiogelio“ ir „Bitutės“ vaikučiai vaišinosi kūčiukais, gavo dovanėlių angeliukų, kuriuos parsineš namo ir pasikabins ant savo eglutės.

                                     „Bitučių“ ir „Žiogelių“ grupės auklėtojos Daiva ir Jurgita

Kalėdų eglutės pasaka

Atėjo nuostabus laukimo, susikaupimo ir pasiruošimo Šventoms Kalėdoms laikas – Adventas. Pradedant ruoštis Šv. Kalėdoms „Žiogelio“ grupės vaikučiai sudalyvavo Tauragės rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų kūrybinių darbų iš antrinių žaliavų konkurse „Kalėdų eglutės pasaka“. Aptarę, kas yra antrinės žaliavos kibome į darbą ir pagaminome šaunią eglutę.

                                                                                                      „Žiogelio“ grupės auklėtoja Jurgita

Šventės laukimas

Adventas – ikikalėdinis laikotarpis, susikaupimo, pasiruošimo Kristaus atėjimo į šį pasaulį šventei – Kalėdoms. Jų laukia maži ir dideli. Grupės „Boružėlė“ vaikai kartu su auklėtoja laukdami pačių linksmiausių ir įpūdingiausių  Kalėdų sudalyvavo  Tauragės rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų  iš antrinių žaliavų konkurse ,,KALĖDŲ EGLUTĖS PASAKA“. Su vaikais aptarėmė kas yra antrinės žaliavos, prisinešėme tualetinio popieriaus ritinėlių, plėvelės ir pradėjome daryti eglutę. Dažėme, karpėmė, klijavome, ją puošėme. Ši eglutė ne tik dalyvaus konkurse, bet atliks ir kilnią misiją, padės atlikti  skirtas adventines  užduotis ir laukti Šv. Kalėdų.

                                                                                      Grupės „Boružėlė“ ikim. ugd. ped. Palmira.A

Sveikas dantukas – švarus dantukas

Vieną rytą gimnazijos sveikatos specialistė Aušra Bernotienė „Drugelių“ grupės vaikams pasakojo apie dantukus. Paaiškino, kas jiems kenkia,  kaip apsaugoti nuo mikrobų, kaip teisingai valyti. Visi kartu valė dantukų maketą dantų šepetėliu.
Kitą dieną savo atsineštais dantų šepetėliais ir kvapnia dantų pasta vaikai „valė“ popierinius dantukus. Užpildė burnytę įklijuodami dantukus.  Vaikams ši veikla suteikė daug džiaugsmo, naujų atradimų, tuo pačiu mažieji įtvirtino iš sveikatos specialistės Aušros gautas žinias.

„Drugelių“ grupės auklėtoja Danina

Atminimo žvakutės

Artėja lapkričio 1-oji, mirusiųjų pagerbimo diena, kada lankome artimųjų kapus, juos puošiame gėlėmis, degame žvakutes. Spalio paskutinėmis dienomis su grupės „Boružėlė“ vaikučiais kalbėjome apie šią dieną, kaip elgtis kapinėse, aplankėme dėl Nepriklausomybės kovojusių partizanų paminklą, uždegėme žvakutes. Vėliau užsukome į kapines. Su vaikais radome kapelius, kurie neturi artimųjų, uždegėme žvakutes, taip pagerbdami išėjusius amžinybėn.

Gr. „Boružėlė“ ikim. ugd. ped. Palmira A.

Karių memorialas

Artėjant Vėlinėms kasmet minime ir pagerbiame mirusiuosius. Visi Šventieji ir Vėlinės – tai rimties ir susikaupimo dienos, kai prisiminame savo išėjusius artimuosius, lankome jų kapus, uždegame žvakutes. Spalio 31d. “Žiogelio” grupės vaikučiai aplankė Skaudvilės rezistencijos karių memorialą. Pagerbė ir uždegė žvakutes Lietuvos partizanams.

                                                                              Grupės auklėtoja Jurgita Vaičienė

Moliūgų diena

Pirmadienį (2019 10 28) „Drugelių“ grupės vaikai stebėjo kaip pjaustomas moliūgas. Miklino pirštukus išrinkdami slidžias sėklas iš minkštimo, smalsiai tyrinėjo, kas „gyvena“ daržovės viduje, ragavo, grožėjosi. Išpjaustytame moliūge auklėtoja uždegė žvakutę. Vaikai sugulė aplink ir, stebėdami plazdančią liepsnelę, klausėsi „Baubukų pasakos“.

Drugelių grupės auklėtoja Danina Dabulskienė

Burnos higiena

Spalio 25 d. „Boružėlės“ ir „Žiogelio“ grupių vaikučius aplankė burnos higienistė Kristina. Vaikučiams parodė, kaip tinkamai prižiūrėti savo dantukus. Ji pasakojo, kada ir kaip juos valyti, kokią pastą ir kokį šepetėlį naudoti, ką valgyti, kokio maisto vartoti mažiau ir dar daug kitokių gudrybių, kurios padeda išsaugoti sveikus dantukus. Vaikai ant dantų muliažo su demonstraciniais dantų šepetėliais mokėsi taisyklingai valyti dantis. Ugdytiniai už pastangas gavo dovanų – lipdukų.

Ikimokyklinio ugd. ped. Palmira ir Jurgita

„Obuolį valgai- sveikas augi“

Ikimokyklinukai spalio 21 d. dalyvavo respublikinėje ikim. ugd. įstaigų akcijoje „Obuolį valgai- sveikas augi“. Apsilankė Dėdė rudenėlis, kuris darželiui paliko pilną krepšį raudonskruosčių obuolių. Juos pasvėrėme. Svarstyklės rodė 13 kg. Aptarėme kodėl reikia valgyti obuolius, jų reikalingumą augančiam organizmui. Prasidėjo visuotinis obuolių valgymo rekordas, kurio siekė „Bitutės“, „Žiogelio“, „Drugelio“, „Boružėlės“ grupės vaikai, auklėtojos, auklytės. Valgėme, gyrėme , kad skanūs, sultingi. Vaikai pasakojo, kad būs stiprūs, sveiki, energingi. Rekordą užfiksavome, obuoliukų liko vos vienas kitas ant krepšio dugno. Ačiū, mums pavyko, obuolius valgysime ir būsime sveiki.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogės Palmira, Jurgita, Laura, Daiva.

Rankų higienos diena

Spalio 15 d. minima pasaulinė rankų higienos diena. Ir mes, patys mažiausi, grupės „Drugelis“ ugdytiniai prisidėjome prie gražios akcijos sukurti rankų higienos plakatą. Mažiesiems papasakojau, kodėl svarbu plauti rankytes. Penktadienio rytą visi kartu smagiai pasiraitoję rankoves sukūrėme plakatą. Pažiūrėkit kaip mums pavyko.

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Laura Gunevičienė

Švarios rankelės

Spalio 15 d. minima pasaulinė rankų higienos diena. Paraginti mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros  specialistės Aušros.B. ikim.ugd. grupės „Boružėlės“ grupės vaikai paminėjo šią dieną. Su vaikais kalbėjome apie rankų higieną, kodėl reikia plauti rankas. Suskaičiavome kiek kartų plauname rankas būdami darželyje. Prisiminėme ir judesiais  pakartojome kaip jas taisyklingai plauti. Darėme švarių ir linksmų rankyčių plakatą.

Ikim. ugd. gr. „Boružėlė“ ped. Palmira. A.

Rudens gėrybių parodėlė

Atkeliavo ruduo. Medžiai pasidabino įvairiausiomis spalvomis. Sode prinoko vaisiai, darže užaugo daržovės. Du rudens mėnesius „Bitutės“ grupės vaikučiai su savo auklėtojomis vaizdavo rudenėlį įvairia technika. O vakare vaikučiai  savo namuose, prie stalo, bendraudami su tėveliais, iš savo daržo išaugintų vaisių bei daržovių sukūrė išradingus darbelius. Jais padabino darželio koridorių, kur beveik dvi savaites vyko rudens gėrybių parodėlė. Dėkojame tėveliams ir vaikučiams už jų aktyvumą bei išradingumą.

Grupės „Bitutės“ auklėtoja D. Kasputienė

Rudenėlio gėrybės

Šis ruduo kaip ir kasmet džiugina savo dovanomis. Soduose prinoko gausybė obuolių, daržuose puikavosi didžiuliai moliūgai, priderėjo ir kitokių daržovių. Pakvietėme tėvelius ir artimuosius kartu su vaikučiais sukurti darbelius iš rudens gėrybių ir atnešti į darželį. Surengėme didžiulę parodą. Džiaugiamės, kad tėveliai taip noriai atsiliepė į kvietimą. Vaikučiai ir jų artimieji, darydami įvairius darbelius iš vaisių, daržovių ir kitų rudens gėrybių, nustebino visus savo išradingumu, kūrybiškumu, meniškumu. Kiekviena daržovė pavirto netikėtu, nuostabiu darbeliu. Ačiū visiems už išradingumą, kūrybiškumą ir aktyvų dalyvavimą!

Grupės „Žiogelis” auklėtoja Jurgita Vaičienė

Rudens gėrybės

Įpusėjo rudenėlis…. Ta proga spalio 7 d. grupės „Drugelis“ auklėtojos surengė vakaronę. Į grupę sugužėjo tėveliai, nešini rudens gėrybėmis ir kartu su savo vaikučiais kūrė įvairius darbelius. Užvirė rimtas darbas. Visi plušėjo pasiraitoję rankoves. Daugiausiai grupėje atsirado kirmėliukų, kuriems tėveliai su vaikučiais sugalvojo vardus, tokius kaip kirmėliukas Ky ar kirmėliukas Fuj. Atsirado ir įspūdingas avelių tvartelis. Po įnirtingo darbo visus darbelius sudėjome į parodėlę, kuria dar visą savaitę galėjo grožėtis visi darželio lankytojai. Tariu nuoširdų ačiū visiems atvykusiems tėveliams. Noriu tikėti, kad tokia popietė ne paskutinė.

Grupės auklėtoja Laura Gunevičienė

Rudens grožybės

Auksinis ruduo turtingas savo gėrybėmis – vaisiais, daržovėmis, įvairiaspalviais lapais, kankorėžiais, gilėmis, kaštonais. Grupė „Boružėlė“ spalio 1-10 d. paskelbė vaikučių – tėvelių kūrybinių dirbtuvių konkursą „Rudens grožybės“.  Vaikai kartu su tėveliais pasitelkę išradingumą, fantaziją ir gerą nuotaiką kūrė įvairiausias rudens puokštes, gyvūnėlius, pasakų ar animacinių filmukų herojus. Pukšėjo ežių šeimynos, puikavosi šuo pudelis prieš svogūninę lėlę, šliaužiojo kirmėliukas „Kramtukas“, o jį vijosi krabas. Į parodą atklydo net iš šiaurės pinvinas su pingvinuku.  O rudeninių puokščių, skybėlių  spalvingumas, įmantrumas  traukė visų besilankančių darželyje dėmesį. Ačiū visiems vaikučiams, mamoms, tėčiams, močiutėms,  už triūsą, kūrybiškumą. Jūs nuostabūs!

„Boružėlės“ gr. ikimokyklinio ugd. ped. Palmira Akramienė

„Pimpačkiukų“ ruduo

Nuostabų rudens rytmetį pasikvietę pimpačkiukus į žiogelio grupę, pasidarėme sau nedidelę šventę. Kiekvienas mūsų žiogelis turėjo po savo pimpačkiuką, kuris įkūnijo vaisių arba daržovę. Ruduo mums taipogi atnešė daugybę daržovių ir vaisių, mes juos priglaudėme, aptarėme, ko nepažinome išsiaiškinome kas tokie, pauostėme, lietėme ir netgi ragavome rudens gėrybių. Klausėmės pasakos apie „Ropę“, mynėme mįsles, klausėmės vaikučių įspūdžių. Netrūko juoko ir šypsenų.

Žiogelio grupės auklėtoja Jurgita

Sveiki sugrįžę, boružiukai!

Rudenėli, labas! Sako tyliai klevo lapas.

Grupės „Boružėlė“ vaikams šis rudenėlis ypatingas, nes jie vyriausi ir paskutiniai metai darželyje. Auklėtoja Palmira pasidabino rudenėlio skrybėle ir pasveikino sugrįžusius visus vaikučius po vasaros atostogų. Visi kartu pasidžiaugė vasaros linksmybėmis, išdaigomis ir patirtais nuotykiais. Rudenėlio gėrybių padėkle vaikai surado dovanėlių ir rudens gėrybių. Gerų ir darbingų mokslo metų.

Grupės auklėtoja Palmira.A.

2018 – 2019 m.m.

Sudie darželi mielas

Sudie tauškutės lėlės

Ir meškine tylus

Sudie darželi mielas

Uždarom vartelis….

Gegužės 30 d., 15 grupės „Drugelis“ ugdytinių ištarė sudie darželiui. Vaikučiai jau užaugo ir jau pasiruošę naujam jų gyvenimo tarpsniui. Per išleistuves vaikučiai parodė viską ką išmokę tėveliams: ir šoko, ir dainavo ir eiles deklamavo. Po to jie buvo apdovanoti smulkiomis atminimo dovanėlėmis. Auklėtojos padovanojo įamžintas nuotraukas. Po to visi kartu dar paskutinį kartą susėdome prie stalo bendram pokalbiui ir puideliui arbatos. Sėkmingo jums tolimesnio skrydžio, vaikai….

Grupės auklėtojos

Labas, vasara!

Vasaros laukia tiek didelis, tiek mažas. Skaisčiai šviečia saulė, galima maudytis, žaisti, rinkti gėles, uogas, linksmai leisti laiką. Mes irgi sutikome ir pasveikinome vasarą. Su vaikais aptarėme ką galime nuveikti vasarą. Nusipiešėme didžiulę saulę ir ją papuošėme auklėtojos Palmiros surinktomis gėlėmis iš laukų. Kiek džiaugsmo kai gali saulutei padaryti mėlynas akis, geltonus spindulius, o šypseną papuošti lauko ramunėmis. Vėliau vaikai turėjo įveikti žaidimą- kliūtį „Pėdutės – rankutės“ ir taip kiekvienas pasveikinti vasarą. O kokios vasaros atostogos be piešinių ant asfalto ir gerų bei nuoširdžių palinkėjimų vienas kitam. Geros ir  linksmos vasaros!

                                                                                      Grupės „Boružėlė“ auklėtoja Palmira

Diena muziejuje

Gegužės 18 d. yra Tarptautinė muziejų diena. Savaitgalį muziejai švęs „Muziejų naktis“, o mes grupės „Boružėlė“ vaikučiai apsilankėme Skaudvilės miestelio muziejuje dienos metu. Mus su šypsena pasitiko muziejininkė Inga Nagaitienė. Kuri pirmiausia vaikams parodė filmuką „Linas pasakoja apie savo mūką“. Vėliau vaikai kartu su muziejininke lankė muziejaus kambarius, o jų nemažai. Tai lino  kelio iki lietuviško audinio kambarys, senoviška virtuvė su rakandais, miegamasis su skryniomis ir raižytomis spintomis, Skaudvilės miestelio valsčiaus viršaičio raštinė su įspūdingu telefonu, miestelio turgaus fragmentai su įvairiomis  svarstyklėmis.  Su baime ir nuostaba vaikai apžiūrinėjo „kalėjimą“, kur buvo uždaromi neklaužados žmonės, kurie darydavo nusikaltimus. Nuoširdžiai tariame ačiū Ingai už įdomią, smagią ir turiningą  ekskursiją po muziejų.

Grupės „Boružėlė“ auklėtoja Palmira. A.

Pasaulinė judėjimo sveikatos labui diena

Gegužės 10 d. grupės „Drugelis“ ugdytiniai kartu su auklėtoja Laura paminėjo Pasaulinę judėjimo sveikatos labui dieną. Renginį surengėme lauke, nes tądien buvo puikus oras. Į renginį pasikvietėme ir kitus darželio vaikučius, kad visi kartu draugiškai pajudėtumėme. Renginyje taip pat dalyvavo gimnazijos kūno kultūros mokytojas Jonas Šiurys ir kelios mergaitės, Eimantė ir Austėja. Jie mums parodė kaip taisyklingai atlikti apšilimą prieš pradedant sportuoti. Po apšilimo „Drugelio“ grupės vaikučius padalinome į dvi komandas. Jie tarpusavyje varžėsi įvairiose estafetėse, o kiti vaikučiai mums plojo ir skatino įvairiomis skanduotėmis. Šis renginys labai patiko vaikams. Pralaimėjusių tą dieną neliko. Visi išsidalinome muilo burbulų ir visi kartu dar pasidžiaugėme ir pažaidėme. Noriu tarti ačiū mokytojui Jonui ir jo mokinėms, bei kitoms darželio auklėtojoms ir vaikučiams už bendradarbiavimą ir gerą nuotaiką.

Grupės „Drugelis“ auklėtoja Laura Gunevičienė

Mamyčių diena

Gegužės 2 d. grupės „Drugelis“ ugdytiniai kartu su auklėtojomis suruošė mamytėms skirtą programėlę. Joje deklamavo gražiausias eiles skirtas mamoms, dainavo daineles, šoko ratelius. Taip pat kvietė ir mamytes kartu su jais pašokti. Mamytes buvo apdovanotos vaikučių padarytomis dovanėlėmis. Programėlės pabaigoje visi kartu pasikalbėjome, pasivaišinome arbata ir įvairiais gardumynais.

Grupės auklėtoja Laura Gunevičienė

Mamytės diena kitaip

Kai sužaliuoja pievos, sprogsta ir skleidžiasi medžių lapeliai, sužysta įvairiaspalvės gėlės, ateina mylimiausia, švelniausia šventė-Mamos, Motulės, Mamytės diena. Gegužės 2 d. ikimokyklinukai sveikino savo mamas. Grupės „Boružėlė“ vaikai dainavo daineles, deklamavo eilėraštukus apie mamytes, mokė mamas įvairių žaidimų. Mamos gavo susirasti savo portretus, kuriuos nupiešė   jų vaikučiai. O svarbiausia užduotis, kai mamos su užrištomis akimis turėjo surasti ir atpažinti savo  vaikučius. Kiek daug džiaugsmo ir meilės, kai mama apkabina savo vaiką. Vaikai įteikė dovanėles, vaišino mamas arbata ir gardumynais.

                                                                 Grupės „Boružėlė“ auklėtoja Palmira.A.

Vaikų „Velykikės“

Balandžio 26 d. Skaudvilės ikim. ugd. vaikučiai buvo pakviesti į Atvelykio šventę „Vaikų Velykikės“, kurią organizavo Skaudvilės kultūros namų  kolektyvas. Iš tolo girdėjosi skambanti muzika pavasariu kvepiančiame pušyne. Folkloro ansamblis „Inkstiliukas“ (vad. Rasa Bartkuvienė) dainavo velykines, pavasario dainas apie paukštelius, žvėrelius. Visi kartu šokome įvairius ratelius, kol pasirodė Velykų Bobutė (Zita Jurevičienė). Ji atsinešė ne tik pilną krepšį margučių, bet ją atlydėjo ir paukštelių pulkas, kur vaikams reikėjo pasukti galveles ir atspėti paukščių balsų pamėgdžiojimus. Buvo renkami gražiausi ir stipriausi margučiai, vaikai juos rideno  ir stengėsi prisirinkti kuo daugiau. Margučių karaliai buvo apdovanoti. Teko ir auklėtojoms sudalyvauti margučio nešimo rungtyse. Renginio pabaigoje visus pasveikino Skaudvilės miesto bibliotekininkė Žydrė Macienė, kuri  pakvietė švęsti Bibliotekų savaitę ir apsilanyti bibliotekoje. Velykų Bobutė pakvietė pasivaišinti kvepiančia arbata ir sausainiais. Pasistiprinę iki valiai visi galėjo suptis sūpynėse- kad augtų dideli ir sveiki. Dėkojame visam Skaudvilės kultūros kolektyvui, kad pakvietė į  gražią šventę, už vaišes, linksmą nuotaiką.

                                           Ikimokyklinio ugdymo pedagogės Palmira, Jurgita, Laura, Daiva

Velykinė parodėlė

Štai ir praėjo pati gražiausia pavasario šventė – Šv. Velykos. Visi jos laukia su didžiuliu džiaugsmu, jai ruošiasi. Grupės „Drugelis“ auklėtoja Laura sugalvojo suruošti velykinę parodėlę, į kurią vaikučiai galėjo atnešti viską, kas susiję su Šv. Velykomis. Vaikučiams žinoma talkino tėveliai. Suruošėme be galo gražią parodėlę, kurioje buvo visko: ir velykinių puokščių, ir dažytų kiaušinių, ir savo kurtų atvirukų. Parodėlė visas dvi savaites džiugino ne tik grupės vaikus ir tėvelius, bet ir kitų grupių vaikučiams bei tėveliams teikė džiaugsmą. Noriu padėkoti visiems kartu ir kiekvienam atskirai už be galo gražius darbelius. Tikiu, kad tas laikas kartu praleistas gaminant darbelį suteikė jums visiems daug džiaugsmo. Dar kartą ačiū visiems.

Grupės „Drugelis“ auklėtoja Laura Gunevičienė

Laikas kartu

Pati gražiausia ir spalvingiausia pavasario šventė Šv. Velykos. Jai ruošiasi dideli ir maži. Grupė „Boružėlė“ paskelbė vaikučių-tėvelių kūrybinių dirbtuvių konkursą „Rieda Velykinis margutis“ (nuo balandžio 8 d. iki balandžio 19  d.) . Vaikai kartu su tėveliais darė, margino, spalvino ir kitaip puošė Velykinį margutį. Ir tokių čia grožybių buvo galima pamatyti surengtoje parodoje, kuri vyks iki pat Atvelykio. Net akys raibo nuo spalvų ryškumo, margučių didumo, panaudotų medžiagų įvairumo, temos išplėtojimo. O vaikučių ir tėvelių fantazija beribė. Kiekvieno vaiko kartu su tėveliais padarytas margutis nuostabus, vienintelis ir įspūdingas, todėl visi dalyvavusieji bus  apdovanoti padėkos raštais.

                                                                                      Grupės „Boružėlė“ auklėtoja Palmira. A.

Rid rid margi margučiai

Darželyje visą savaitę, prieš Šv. Velykas, vaikučiai džiūgavo šventine nuotaika. Vyresniųjų grupės organizavo velykines parodėles. Na, o mažiausieji „Bitutės“ grupės vaikučiai kartu su  mamytėmis savo pasirinktais būdais margino margučius. Po to nešėsi į namus. Gražu buvo pažiūrėti į mažylių išgyvenamas emocijas ir patirtą džiaugsmą, dirbant kartu su savo mamytėmis.

Popietę organizavo auklėtojos Daiva K. ir Lina G.

„Drugelių“ daržas

Pagaliau sulaukėme taip ilgai laukto pavasario. Vis dažniau mus lepina šiluma, vis dažniau pasirodo saulutė. Taip ir norisi kuo daugiau laiko praleisti gamtoje, prisiliesti prie žemės. Su „Drugelio“ grupės ugdytiniais nusprendėme grupėje įsirengti daržą. Nieko nelaukdami pasiraitojome rankoves ir kibome į darbą. Kiekvienas vaikas išsirinko ką norės pasodinti. Šitas užsiėmimas vaikams labai patiko, kai kurie prisipažino, kad tai daro pirmą kartą. Dabar su nekantrumu laukiame, kas kuo greičiau išdygs. Kiekvieną rytą išsirenkame vis kitą daržo prižiūrėtoją, kuris prižiūri, laisto.

Svečiuose pas pasaką

Pasakos – tai vaistai.<…>Jos turi gydomųjų galių, neversdamos mūsų daryti, būti, veikti – užtenka jų tik klausyti. Pasakose yra priemonių, padedančių pataisyti arba atkurti bet kokią prarastą sielos spyruoklę. Pasakos sukelia liūdesį, jaudulį, užuojautą, iškelia klausimų ir verčia ko nors siekti. Pasakose yra pamokymų, padedančių mums brautis per gyvenimo sunkumus“ (Pasakų tyrėja Klarisa Estes).

Balandžio 10 d. ,,Žiogelio‘‘ ir ,,Bitutės‘‘ grupių vaikučiai buvo nuvykę į svečius pas ,,pasaką‘‘. Šio renginio tikslas supažindinti vaikučius su įvairiomis pasakų knygutėmis ir tuo pačiu, kad knygutes reikia labai mylėti ir gerbti. Mokyti būti pasakų veikėjais. Auklėtojos Nijolė ir Lina parodė jiems įvairių pasakų knygučių. Vaikučiai jas pavartė, susipažino su  pasakų herojais. Po to buvo pasekta pasaka ,,Pirštinė‘‘ ir nutarta, kad šią pasaką bandysime inscenizuoti. Visi tapome ,,aktoriais‘‘ ir vaidinome pasaką. Buvo labai įdomu ir linksma. Renginio pabaigoje ,,pirštinę‘‘ papuošėme gėlytėmis, nes jau atkeliavo pavasaris.

Auklėtojos Nijolė ir Lina

Oliziuko palangė

Balandžio mėnuo- tai ne tik įpusėjęs pavasaris, bet ir metas kai galima sėti, sodinti daržoves. Grupės „Boružėlė“ vaikai tikri daržininkai. Pirmiausia su auklėtoja Palmira pasigamino Oliziuką, kuris padės auginti ir prižiūrėti daržoves, augalus. Vėliau vaikai eksperimentavo. Svogūnus sodino ne tik vazonėlyje su žeme, bet merkė juos  ir į vandenį. Galės stebėti kaip daržovė išleidžia šaknis, kalasi žali svogūnų laiškai. Vėliau kiekvienas vaikas kasė žemę į savo vazonėlį ir pasėjo  po gėlytę. Kiekvienam buvo atsakingas momentas išrinkti gėlės sėklytę ir ją kruopščiai pasodinti žemėje. Stebės kaip dygsta, auga, rūpinsis savo augalu, jį laistys. Smagu, kai esi didelis ir gali auginti daržoves, gėles.

                                                                                       Grupės „Boružėlė“ auklėtoja Palmira .A.

Spalvotas pasaulis ir aš

Spalvos mus džiugina, pakelia nuotaiką. Mūsų mažieji ikimokyklinukai noriai puošiasi spalvingais rūbeliais, mėgsta ryškius ir spalvotus daiktus. Kovo 29 dieną „Bitutės“ ir „Žiogelių“ grupių vaikučiai dalyvavo edukaciniame renginyje „Spalvotas pasaulis ir aš“. Šventėje džiugiai nusiteikę mažyliai kartu su savo auklėtojomis Daiva ir Jurgita – Spalvų burtininkėmis prisiminė pagrindines spalvas. Žarstė spalvotus ryžius, piršteliais vedžiojo ornamentus. Plastikiniuose maišeliuose maišė keletą atskirų spalvų ir džiaugėsi pavykusiu rezultatu. Važiavo spalvų traukinuku pagal muzikos ritmą. Surinko išbarstytus atskirų spalvų kamuoliukus ir sudėjo į krepšelį. Po to laukė siurprizas Abra-kadabra ir iš indelių ėmė putoti įvairios spalvos. Visiems buvo daug džiaugsmo. Šventės pabaigoje mažyliai vaišinosi spalvotais vaisiais.

Renginį organizavo auklėtojos Daiva ir Jurgita

Pavasario pranašai

„Drugelio“ grupės ugdytiniai su nekantrumu laukia pavasario. Išėję į lauką vis stebime pamažu bundančią gamtą, klausomės paukštelių balsų. Vieną dieną su vaikais nusprendėme pasidaryti savo paukštelius „pavasario pranašus“. Juos gaminome iš įvairiaspalvių siūlų. Vaikams ši veikla be galo patiko. Jie vis suko siūlus ir laukė rezultato, kas iš jų išeis. Pažiūrėkite kaip mums pavyko.

Atvirukas Lietuvai

Meilės Tėvynei ugdymas vaiko širdyje nereikalauja ypatingai didelių fizinių pastangų ar laiko sąnaudų. Užtenka nuoširdaus pokalbio. Minint mūsų Lietuvos šventes „Žiogelio” vaikučiai aplikavo atviruką Lietuvai, kurį siuntėme į parodą. Savo grupėje pasigaminome mažus Lietuvos žemėlapiukus, kurie ugdytiniams sukėlė teigiamų emocijų.

„Žiogelio” gr. auklėtoja Jurgita

Linsmieji besmegeniai

Žiogelio grupės vaikučiai dalyvavo respublikinėje kūrybinių darbų parodoje „Linksmieji besmegeniai”. Visi kartu darėmė vieną bendrą darbą – besmegenį. Besmegenis nebūtų linksmasis, jei jį bedarant nebūtų džiaugsmo, juoko ir šypsenų. O mums bedarant visa tai buvo su kaupu, besmegenis tikrai LINKSMASIS.

Grupės „Žiogelis“ auklėtoja Jurgita

Rajoninis renginys „Gardi duonos riekelė“

Paskutinė žiemos diena ikimokyklinukams buvo svarbi ir reikšminga. Vyko rajoninis edukacinis renginys „Gardi duonos riekelė“. Sugužėjo nemažai svetelių: priešmokyklinio ugdymo vaikučiai su mokytojomis, tėveliai, kiti mokyklos darbuotojai, mokytojai.

Šventė prasidėjo duonos ir svečių pagerbimu.Vėliau vaikai galvojo kaip dar galima pavadinti duoną, sakė patarles. Pasirodžius senutei (aukl. Danina), seneliui (aukl. Palmira) ir vilkui (Armandas. U) buvo sekama pasaka „Ar jau galima valgyti“. Parodomi senoviniai daiktai ir įrankiai (sėtuvė, rėtis, dalgis, spragilas, malūnas) susiję su javų auginimu ir kaip su jais dirbti. Teko mažiesiems juos ir išmėginti. Senutė supažindino su duonos kepimo įrankiais (ližė, duonkubilis, raugas) ir visu duonos kepimo procesu. Mažieji uostė raugą, lietė tešlą, formavo duonos kepalėlį, jį puošė. Kol duona „kepė“ žaidė įvairius žaidimus, dainavo dainas. Vėliau visi vaišinosi duona, įvairias duonos gaminiais, tepė ant duonos medų ir gėrė girą. Ačiū visiems, kurie dalyvavo mūsų šventėje.

Ikimokyklinio ugd. pedagogė Palmira Akramienė

Konkursas-paroda „Stebuklinga duonelė“

Grupės „Boružėlė“ vaikai kartu su auklėtoja Palmira dalyvavo respublikiniame kūrybinių darbų konkurse – parodoje „Stebuklinga duonelė“. Su vaikais kalbėjome  apie duonos kelią ant mūsų stalo. Mokėmės eilėraščių, patarlių, žaidimų apie duonelę. Su ugdytiniais piešėme, darėme darbelius apie duoną, pyragus. Įdomiausius, spalvingiausius ir kruopščiausiai  atliktus  piešinius išsiuntėme į parodą. Sveikiname Liepą. G. ir Emiliją. S. Jūs šaunuolės!

Grupės „Boružėlė“ auklėtoja Palmira

Spalvinam ledą

Šiais metais žiema ypatingai graži. Ji mus parodė ir šaltuko, ir pridrėbė gausybę sniego. Tuo pasinaudojme ir mes „Drugelio“ grupės ugdytiniai. Su vaikais nutarėme pabandyti papiešti ant ledo. Auklėtoja Laura iš vakaro paruošė dubenėlius su vandeniu, kurios išnešėm į lauką. Susirinkę kitą dieną į darželį parsinešėme dubenėlius su užšalusiu ledu ir pabandėme nudažyti įvairiausiomis spalvomis. Pažiūrėkit kas mums išėjo:)

Kalėdinė šventė

Gruodžio 20-tą darželis klegėjo nuo vaikų juoko, šurmulio ir džiaugsmo. Vaikučiai ir jų tėveliai susirinko į kalėdinę šventę, kurioje beabejo mažųjų laukė susitikimas su Kalėdų Seneliu. Vaikučiai šokdami ratelį “varpeliai” pakvietė ilgai lauktą Kalėdų Senelį. Nykštukai (gr. Žiogelis) parodė žaidimą apie nykštukų gyvenimą. Snieguolės ir nykštukai (gr. Boružėlės) šoko ir sakė eilėraštį. Žvėreliai (gr. Drugelis) sakė eilėraštį. O patys mažiausi žvėreliai (gr. Bitutės) kvietė pažaisti žaidimą, šokti ratelius. Kalėdų Seneliui išdalinus taip lauktas kalėdines dovanas, vaikučių akyse sužibo džiaugsmas. Netrukus drąsiausi net panoro nusifotografuoti su Kalėdų Seneliu. Norisi tikėti – kad vaikučiai ne tik patyrė gerų emocijų, padovanojo vieni kitiems šypsenas, bet ir sukurtą kalėdinę dvasią parsinešė ir į namus.

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojos

Kalėdų belaukiant…

Dindilin, dindilin… Pamažu artėja žiemos šventės. Laukdami Kalėdų, „Žiogelio“ grupės vaikai pasigamino advento vainiką ir papuošė jį keturiomis žvakėmis, kurios reiškia keturias advento savaites, likusias iki Kalėdų. Taip pat tikriausiai niekas neįsivaizduoja šventų Kalėdų be eglutės, tad grupės vaikučiai su džiaugsmu gamino patys žaisliukus ir jais puošė eglutę, kurią “Žiogelio” grupei padovanojo tėveliai.

                                                                      Darželio grupės “Žiogelis” auklėtoja Jurgita Vaičienė

Advento rytmetys

Pirmadienio rytą „Drugelio“ grupės vaikai ruošėsi advento vainiko pynimui. Į šventę pasikvietėme auklėtinio Ovidijaus mamytę Inesą. Ji labai sudomino vaikus mini teatriuku apie Mariją ir Juozapą. Parodė tvartelį, kuriame gimė kūdikėlis Jėzus. Paskui uždegėme pirmąją advento žvakelę, vadinamą Pranašo arba vilties. Vaikai sužinojo ir apie antrają – Betliejaus arba išganymo žvakelę, kuri bus uždegta antrą savaitę. Trečioji – tai Piemenų arba džiaugsmo, o ketvirtoji vadinasi Angelų arba meilės. Vaikai tiesė gerumo, meilės, nuoširdumo, atjautos ir dar daug kitokių takelių ir uždegė po mažą žvakelę. Vėliau ratu dėjome eglės šakeles, kankorėžius, kaštonus, snaiges, „sniego“ gniūžtes. Pasidžiaugėme nupintu vainiku. Už gerai ir gražiai atliktą darbelį vaikus apdovanojau angeliukais -gerų darbų simboliais. Vaišinomės kūčiukais ir gėrėme arbatą. Dėkoju visiems šventės dalyviams.

Auklėtoja Danina

Laukimas ir geri darbai

Adventas –  laukimo, susikaupimo ir gerų darbų darymo metas. Grupės „Boružėlė“ vaikučiai kartu su auklėtoja ir auklyte, tiesė baltą staltiesę, pynė Adventinį vainiką, uždegė pirmą žvakelę ir kalbėjo apie šį laikotarpį. Skaičiavome kiek dienų –snaigių sukabinta ant sienos, kurios papuoš gerų darbų medį. Pasižadėjome daryti gerus darbus, stengtis būti draugiškais, gražiai elgtis. Kiekvieną rytą iki Šv. Kalėdų uždegsime Adventinio vainiko  žvakelę, o snaigės skirs užduotis vaikams ir gerų darbų medis pasipuoš žiemiškai.

Grupės „Boružėlė“ auklėtoja Palmira Akramienė

Ruduo stiklainyje

Šiais metais ruduo – ypatingas. Šiltas, saulėtas, spalvingas. Su „Drugelio“ grupės vaikais, nutarėme rudenį užvakuoti, kad jis toks būtų ir kitais metais. Rudens gėrybių vaikai prisirinko darželio teritorijoje. Radome visko: ir žydinčių gėlių, ir lapų,  ir netgi grybų. Visas rastas rudens gėrybes vaikai sudėjo į stiklainius ir užvakavo iki kitų metų. Lik sveikas, rudenėli.

Grupės „Drugelis“ auklėtoja Laura Gunevičienė

Rudens mozaika

Šis rudenėlis mus lepino šiluma, skaisčia saulute, spalvotais ir rudeniu kvepiančiais lapais. Grupės „Boružėlė“ vaikai kartu su ikim. ugd. pedagoge Palmira dalyvavo respublikiniame inovatyvių idėjų lauko erdvėse projekte „RUDENS MOZAIKA“, kuris vyko nuo spalio 1-31d. Projekto tikslas- aktyvinti vaikų žaidybinę veiklą lauke, lavinti kūrybiškumą, pažintinius gebėjimus, mokytis spręsti problemas, atsiskleisti kūrybiškumui. Darėme rudens juostą, žaidimų labirintą,  piešiniai ir figūros iš lapų. Keleta veiklos akimirkų ir žinoma mūsų  nuotaikos.

                                                                 Ikim. ugd. gr. „Boružėlė“ pedagogė Plamira Akramienė

Vėlinės

Spalio 31 d. trečiadienį, grupės „Drugelis“ ugdytiniai paminėjo Vėlines. Su vaikais aptarėme, kokia tai šventė, ką jos metu vaikai veikia. Vaikai papasakojo, kieno kapelius jie aplanko, kad dega žvakeles, neša gėles. Visi kartu pasigaminome Vėlinių žibintuvėlius ir uždegėme žvakutes mūsų mylimiems išėjusiems anapus atminti.

Grupės „Drugelis“ auklėtoja Laura Gunevičienė

Vitaminų diena

Ruduo- daržovių, vaisių ir įvairiausių gėrybių metas. Grupės „Boružėlė“ vaikučiai nešėsi  daržoves, vaisius, kuriuos užaugino savo darže ir  sode.  Stalas gausus. Visus reikėjo apžiūrėti, paliesti, pauostyti, paragauti.  Aptarėme kiekvienos daržovės, vaisiaus svarbumą, kiek juose gausu vitaminų.  Kol su grupės vaikais vėrėme vitaminų piramidę skirtą tėveliams, auklytė Gintarė prispaudė šviečių obuolių- morkų sulčių. Dabar jokios ligos nebaisios, nes žinome kaip nuo jų gintis.

                                                                 Grupės „Boružėlė“ iki.ugd. pedagogė Palmira Akramienė

Rudenėlio šventė

Atskubėjęs rudenėlis dovanojo daug nuostabių spalvotų akimirkų ir rudens gėrybių. Ta proga pasinaudoję, pasigaminom iš daržovių įvairių darbelių. Mums besidarbuojant atskubėjo ir dėdė Rudenėlis, kuris papasojo apie rudens išdaigas ir užminė begalę mįslių, kurias bandėm įveikti. O smagiausia buvo klausytis pasakos apie „Ropę“ ir pabūti jos personažais.

Darželio grupės “Žiogelis” auklėtoja  Jurgita Vaičienė

Edukacinė pamokėle “Aš saugus, kai žinau”

“Žiogelio” grupėje vyko edukacinė pamokėle “Aš saugus, kai žinau”. Su vaikais buvo kalbama, kaip tinkamai elgtis kelyje, gatvėje, lauke ir grupėje. Kurėm ir piešėm darbelius  saugaus eismo tematika. Mokėmės pažinti šviesaforo spalvas ir suprasti jų reikšmes. Ugdytiniai savo saugaus eismo žinias bei įgūdžius rodė mūsų pačių pasigamintoje pėsčiųjų perėjoje bei šviesafore.

Darželio grupės “Žiogelis” auklėtoja Jurgita Vaičienė

Švaros diena

Grupės „Boružėlė“ vaikučiai kartu su auklėtoja Palmira ir auklyte Gintare darė švaros dieną žaisliukams. Vaikai mokėsi plauti savo žaisliukus. Buvo reikalingos vonelės, šiltas vanduo, kempinėlės, rankšluoščiai. Darbas virte virė, o ir vaikams patiko šveisti žaisliukus, juos šluostyti, džiovinti. Ačiū, vaikai, už triūsą. Daug smagiau žaisti su žaislu, kurį pats nuplovei, nuprausei.

Grupės „Boružėlė“  auklėtoja Palmira Akramienė

Mano dantukai

Spalio 3d. sveikatos priežiūros specialistė Aušra Bernotienė pravedė ikimokyklinio ugdymo grupėje „Boružėlė“ vaikams  ugdomąją veiklą „Mano dantukai“. Ugdytiniai susidomėję klausė sekamos pasakos apie dantukus, žiūrėjo iliustracijas. Aptarė kas sveika dantukams ir puikiai vaikai atsakė į klausimus kas jiems kenkia. Įdomiausia buvo, kai   specialistė parodė vaikams  dantų muliažą, dantų šepetėlį, parodė kaip teisingai valyti dantis, kiek kartų. Vaikai atidžiai stebėjo atliekamą bandymą. Stebėjosi, kiek ilgai tenka valyti dantis kol jie tampa švarūs. Atliko kūrybines užduotis. Tariame nuoširdų ačiū sveikatos priežiūros specialistei Aušrai už įdomią veiklą.

 Ikimokyklinio ugdymo grupės „Boružėlė“ auklėtoja Palmira Akramienė

2017-2018 m.m.

Šešiamečių išlydėtuvės

Gegužės 29 dieną Skaudvilės gimnazijos ikimokyklinėje grupėje vyko „Bitutės“ ir „ Drugelių“  grupių šešiamečių išlydėtuvių šventė. Joje dalyvavo vaikučiai  ir  jų tėveliai.  Paskutinį kartą darželinukai parodė auklėtojų suruoštą programėlę. Jie deklamavo atsisveikinimo su darželiu eilėraščius, šoko šokius, dainavo daineles. Šventės pabaigoje auklėtojos vaikučiams įteikė prisiminimui medalius ir balionus su palinkėjimais. Kai  kurie vaikučiai  paskutinį kartą  atsisveikino su darželiu ir auklėtojomis. Tėveliai nuoširdžiai padėkojo auklėtojoms už meilę ir rūpestį, auklėjimą bei ugdymą  jų atžalų.

Grupių auklėtojos

Sveika, vasara!

Atėjo šilčiausias, nuostabiausias ir įspūdžių pilnas metų laikas- v a s a r a. Grupės „Boružėlė“ vaikai su auklėtoja Palmira ir auklyte Gintare linksmai pasitiko ją. Suneštų iš pievų gėlių, žolių, žolelių išdėliojo linksmą ir išdykusią vasaros šypsenėlę. Pūtė balionus, kalbėjosi kaip vasarą linksmai atostogauti. O kad neužmirštų vasaros  linksmybių,  kiekvienas vaikas buvo apdovanotas kelialapiu į vasarą. Vėliau visus vaikus pralinksmino ir atgaivino  dirbtinis vasaros lietuti. Geros vasaros ir linksmų atostogų!

                                                                 „Boružėlės“ auklėtoja Palmira Akramienė

Burbulai

Kažkada seniai seniai, kai buvome maži, visada pūsdavome muilo burbulus, kai mama nupirkdavo, arba tada,  kai leisdavo paimti šampūno,  kokteilių šiaudelių ir gamintis iš jų burbulus patiems. Dabar, šiltą pavasario dieną ir mes, su „Drugelių“ grupės vaikučiais, pabandėme pagauti vėjus. Ir mums pavyko! Norite pabandyti ir Jūs? Tai visai nesunku! Vėjus gaudyti gali visi. Ir  vaikai ir jau seniai nebe vaikai…

Auklėtoja Ilona Šaliutė

Vaikų Velykėlės

Savaitė po Šv. Velykų vadinama Vaikų Velykėlėmis. Mažieji darželio ugdytiniai ruošėsi šiai šventei, nes buvo pakviesti į Skaudvilės kultūros namus švęsti Atvelykio. Iš namų nešėsi pačius gražiausius, spalvingiausius, stipriausius margučius. Balandžio 6 d. 11 val. Skaudvilės kultūros namuose vaikučius  sutiko tikras Velykų zuikis su margučiais. (išnuomojo veislinių triušių augintoja Ieva Nagulevičienė). O džiugią nuotaiką palaikė  ir dainas apie pavasarį, paukštelius,  dovanojo  Skaudvilės gimnazijos ir kultūros namų folkloro ansamblis „Inkstiliuks“ (vadovė Rasa Bartkuvienė). Žaidėme velykinius žaidimus, ratelius, net supomės.  Atvykusi  Velykų Bobutė (Zita Jurevičienė)  su pilnu krepšiu margučių surengė gudragalvių konkursą.  Papasakojo apie Vaikų Velykėlių tradicijas, uždavė klausimų, minė mįsles, padėjo išrinkti gražiausius ir stipriausius margučius. O prasidėjus margučių ridenimui, netrūko klegesio ir džiugių šūksnių. Jei kieno margutis sudužo ar suskilo, pagelbėjo Velykų Bobutė. Jos  krepšyje margučių netrūko ir visi vaikučiai buvo jais apdalinti, ir dar lauktuvėms įdėjo. Ačiū už linksmą, smagią ir nuotaikingą  šventę.

                                                                                      Ikimokyklinio ugdymo pedagogės

Žalumynų vaišės

Kovo mėnesio pradžioje „Drugelio“ grupės vaikai pasisodino į vazonėlį po svogūno sodinuką Kiekvienas pasižymėjo savo daigelį, papuošdamas piešinėliu. Visas tris savaites vaikai prižiūrėjo dygstančius daigelius, laistė, lietė, uostė, rodė tėveliams. Svogūnų laiškams užaugus, nutarėme jos suvalgyti. Priešpiečių metu ant duonos tepėme sviestą, barstėme supjaustytais svogūnų laiškais, gėrėme vaisių arbatą. Vaišės buvo labai skanios ir kvapnios. Svogūnėlių daigelius vaikai išsinešė į namus. Visi džiaugėmės savo darbo rezultatais.

Auklėtoja Danina

Velykoms artėjant

Velykos – linksmiausia pavasario šventė. Margutis – Velykų švenčių akcentas. Kada atsirado tradicija marginti kiaušinius,  sunku pasakyti, tačiau jau senovėje kiaušinius dažė visi: dideli ir maži. Tad ir mes „Žiogeliai“ nuo šios tradicijos neatsiliekame. Visą savaitę ruošiamės artėjančioms Velykoms. Puošėm Velykų medį, dekoravom savo darytais kiaušiniais – juk tikėta, kad Velykų medis atneša mums laimę. Taip pat darėm krepšelius su kiaušiniais ir puošėm grupės aplinką.

Grupės „Žiogelis“ auklėtoja Jurgita Vaičienė

Pavasario sulaukus

Grupės „Boružėlė“ vaikučiai  kovo 20 d. (minint Žemės dieną), nusprendė pasodinti svogūnų ir pasėti moliūgų. Teko į vazonus prikasti  su kastuvėliais žemių. Darbavosi visi vaikai. Vėliau atsakingas darbas, pasodinti svogūnus ir pasėti moliūgus. Šį darbą atliko mergaitės, o kad viskas augtų, berniukai palaistė. Vaikai pasodintas ir pasėtas daržoves prižiūrės, laistys, stebės jų dygimą ir augimą.

Grupės „Boružėlė“ auklėtoja Palmira Akramienė

Išvyka į muziejų

Muziejininkė Inaga pasakojo, kad vieta kur saugomi seni daiktai – muziejus. Pokalbį pradėjo nuo to seniai seniai kai nebuvo elektros kaip gyveno mūsų proseneliai, seneliai. Sužinojo, kad Skaudvilės miestelis yra labai senas. Ankščiau nebuvo mašinų visi važinėjo arkliu traukiamais vežimais. Kitoje ekspozicijoje pasakojo apie senovinį telefoną, pademonstravo kaip jis veikia. Parodė rašiklį „Žąsies plunksna“. Vaikai pamatė klumpes, audimo stakles, girnas ir apžiūrėjo medinę lovą su šiaudiniu čiužiniu ir daug kitų senovinių daiktų. Į muziejų palydėjo auklėtojos padėjėja Sandra ir auklėtoja Danina. Vaikai pasakė didelį AČIŪ muziejininkei Ingai.

Namukai

Iš didelių kartoninių dėžių darželio grupės  vaikai pasigamino namus. Juose galima žaisti atidaryti ir uždaryti dureles. Vaikai namus patys dekoravo norimomis spalvomis ir raštais. Dirbome visi susikaupę ir laukėme, kol dažai išdžius. O dabar yra labai smagu juose žaisti. Ačiū už pagalbą auklėtojos padėjėjai Sandrai.

Auklėtoja Danina

Vasario 16 – osios šventė darželyje

Ketvirtadienio rytmetį visi darželio grupių vaikai pasipuošę tautine atributika, nešini geltonais, žaliais ir raudonais balionais, susirinko į „Drugelio“ grupę švęsti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Šventę pradėjome Lietuvos valstybės himnu, kurį išklausėme atsistoję. Vėliau deklamavome eilėraštukus, dainavome daineles apie Lietuvą, šokome bendrus ratelius. Šventę užbaigėme smagia polka, kurią pagrojo muzikos vadovė Vidmunda. Visus svečius „Drugelio“ grupės vaikai pakvietė pasivaišinti mandarinais bei auklėtojos Ilonos pagamintu įspūdingu trispalviu žele tortu. Už linksmai praleistą rytą dėkojame „Bitutės“, „Boružiuko“ bei „Žiogelio“ grupių vaikams, auklėtojoms ir jų padėjėjoms.

„Drugelio“ grupės auklėtojos Danina ir Ilona

Šv. Valentino diena

Vasario 14 d. ikimokyklinio ugdymo grupė „Drugelis“ šventė Valentino dieną. Sužinojome, kas buvo Šv. Valentinas, kuo jis ypatingas ir kokie jo nuopelnai. Dekoravome sausainius juodu ir baltu šokoladais, barstėme įvairiais pabarstukais. Pasiruošę šventę sau, gėrėme arbatėlę, vaišinomės papuoštais sausainėliais. Užteko ir vaikučiams ir tėveliams liko dovanų.

Auklėtoja Ilona Šaliutė

Užgavėnės

Užgavėnės linksma ir triukšminga šventė, kurios metu vejame žiemą lauk ir laukiame pavasario. Vasario 13d. ikimokyklinio  ir priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai kartu su auklėtojomis ir  mokytojomis su didžiausiu triukšmu vijo žiemą. Persirengėliai vaikštinėjo po mokyklą dainuodami, keldami triukšmą ir kviesdami į lauką linksmybėms. Raganos, velniukai, ubagai, daktarai, lauke šoko aplink Morę, žaidė žaidimus. Kokia šventė be Kanapinio ir Lašininio dvikovos.  Laimėjo Kanapinis. Prie Morės vaikai sudėjo nupiešę ir parašę savo blogus darbus, negeroves, kad jos sudegtų ir ateitų pavasaris.   Prie laužo visi garsiai šaukėme „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“ ir grojant muzikos mokytojai V. Liekytei linksminomės, voliojomės sniege, išdykavome.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogės

Audžiame juostą Lietuvai

2018-01-29 – 2018-02-12 grupės „Boružėlė“ ugdytiniai dar kartą sudalyvavo respublikiniame ikim. ir priešm. amžiaus projekte „Auskim, auskim Lietuvos šimtmečio juostą“. Dirbome grupėje bendrai visi išsijuosę, kol pasiruošėme reikalingas medžiagas ir priemones juostų audimui. Sukome  skrituliukus  iš krepinio popieriaus, štampavome su pirštukais, klijavome įvairiausius ornamentus, karpėme juosteles. Padarę įvairių juostų rinkome pačią spalvingiausią ir tautiškiausią  ir ją išsiuntėme į parodą.

Grupės „Boružėlė“ auklėtoja Palmira Akramienė

„Mažoj širdelėj – Lietuva“

2018m. sausio 22 d. – vasario 2 d. grupės „Boružėlė“ vaikai dalyvauja respublikiniame ikim. ir priešm. amžiaus vaikų piešinių parodoje skirtoje Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti „Mažoj širdelėj- Lietuva“. Su ugdytiniais kalbėjome kokios spalvos yra Lietuvos vėliavoje, kaip atrodo mūsų šalis. Visi kartu darėme bendrą darbelį. Vieni vaikai spalvino, kiti klijavo, piešė, antspaudavo, liejo vandenį. Gavosi šaunus piešinys, kuris bus eksponuojamas parodoje.

                                                                 Grupės „Boružėlė“ auklėtoja Palmira Akramienė

Laukiant Kalėdų Senelio

Gruodžio 22 d. ikimokyklinio ugdymo vaikučius į šventę sukvietė išdykusi nykštukė, kuri laukė Kalėdų, Kalėdų Senelio ir žinoma dovanų. Nykštukė kartu su vaikais džiūgavo, kiek ji gaus dovanėlių, kokį didelį maišą atsinešė. Staiga pasirodė angeliukai, ožkelė, vilkas, kurie barė ir išsakė kokias išdaigas iškrėtė po mišką lakstydama  nykštukė. Išdykėlei teko visų atsiprašyti, susitaikyti ir visiems susirinkusiems padovanoti sniego. O kur santarvė, šypsenos, ten atkeliauja ir Kalėdų Senelis. Nykštukai (gr.„ Boružėlė“ )sakė eilėraštį, dainavo dainelę apie nykštukus, kvietė visus į bendrą ratelį kartu su Kalėdų Seneliu trypti suktinėlį.  Ožiukai (gr. „Bitutė“) su ožkele ir vilku atliko inscenizaciją „Vilkas ir septyni ožiukai“, dainavo, šoko ir kvietė šokant visus sušilti. Angeliukai (gr. „Drugeliai“) savo daina „Kalėdos“ ir eilėraštukais linkėjo džiugių ir  Šv. Kalėdų. Angeliukų šokis išjudino visus šventės dalyvius. Džiaugėsi ne tik tėveliai, bet ir Kalėdų Senelis ir atsidėkodamas dalino dovanas.

                                                                 Ikimokyklinio ugdymo auklėtojos

Adventinė popietė

Gruodžio 15 dieną grupėje „Bitutė“ vyko Advento popietė. Į šventę atvyko ir grupės „Drugeliai“ vaikučiai su savo auklėtoja Danina. Auklėtoja Daiva kvietė žvakelių liepsnele sušildyti savo širdeles ir ruoštis Kūdikėlio Jėzaus gimimui. Pasistengti būti draugiškais ir gerais. Popietėje vaikai susipažino su advento – Kalėdų laikotarpiu. Deklamavo eilėraščius, žaidė žaidimus, minė mįsles. Kad geriau suprastų ir pajustų advento prasmę, auklėtoja vaikams papasakojo apie advento papročius bei tradicijas, uždegė trečią – Piemenų žvakelę ir priminė, kad iki Kalėdų liko tik viena savaitė. Paskutinę advento dieną kiekviena šeima vakare susėda prie balta staltiese padengto stalo ir švenčia Kūčias. Tai paslaptingas vakaras, kupinas įvairiausių draudimų ir burtų. Auklėtoja sakė, kokių darbų negalima dirbti ir ko negalima daryti advento metu, nes kitaip supyks piktosios dvasios. Kvietė išbandyti burtus patiems bei sužinoti, kokie bus kiti matai. Vaikai patys metė savo batus, norėjo sužinoti ar teks, kur nors keliauti. Šventėje dalyvavo auklėtinės senelis bei prosenelė. Miela močiutė papasakojo darželinukams, kokius darbus dirbdavo advento metu ir pademonstravo, kaip verpia siūlus verpimo rateliu. O senelis atsinešė akordeoną ir visus pakvietė į bendrą ratelį pašokti žinomus ratelius. Šventės pabaigoje močiutė padovanojo suverptą siūlų kamuoliuką. Vaikučiai čiupinėjo ir uostė avytės vilnos siūlą, vaišinosi kalėdiniais sausainiais ir skleidė džiugią nuotaiką. Dėkojame už pagalbą auklytei Sniežanai.

 Auklėtoja Daiva Kasputienė

Advento pradžia

Gruodžio 1 d. rytą darželio grupės “Drugelis“ vaikučiai į šventę pasikvietė ir “Bitučių“ grupės draugus. Vaikai atėjo su auklėtoja Daiva ir padėjėja Sniežana. Vaikai buvo geros nuotaikos, linksmi. Šventę pradėjome pasakojimu apie adventą. Adventas – tai kūdikėlio Jėzaus gimimo dienos laukimas. Kūdikėlis, kurio laukiame, yra Karalius, savo šviesa nugalintis tamsą. Uždegėme tik pirmąją žvakę, Pranašo arba Vilties. Antroji žvakė – Betliejaus, trečioji – Piemenų, o ketvirtoji – Angelų. Adventas, tai metas kada tiesiame gerumo, meilės, paguodos, atleidimo, draugystės takelius. Vaikai nuo degančios žvakės tiesė raudonos spalvos juosteles, tai simbolizavo takelius. Uždegė mažą žvakelę. Toliau vainiką pynėme iš žaliuojančių eglės šakučių. Puošėme kankorėžiais, mandarinais, saldainiais. Pasidžiaugėme nupintu ir papuoštu vainiku. Vaikus apdovanojome mažais angeliukais – gerų darbų simbolais. Atrišome advento kalendoriaus pirmąjį maišelį, kuriame buvo saldainiukai. Dėkojame visiems šventės dalyviams. Ačiū.

Auklėtojos Danina ir Daiva

Popietė ,,Augu sveikas ir žvalus“

Lapkričio 30d. ,,Boružiukų“ grupėje vyko popietė ,,Augu sveikas ir žvalus“. Į grupę atšuoliavo ,,Kiškis Sveikuolis“, jis pakvietė vaikus nukeliauti į stebuklingą sveikatos šalį. Kelionę pradėjo traukinuku – Nuku, pirmoje stotelėje –mankštinosi, antroje – virė pačią sveikiausią ir skaniausią košę pasaulyje, trečioje – piešė nematomą paveikslą ant draugo nugaros, o ketvirtoje, paskutinėje stotelėje – vaišinosi sveikuoliškomis kiškio vaišėmis. Šios popietės tikslas: grūdinti vaikų organizmą, suteikti žinių apie sveiką gyvenseną, aktyvų, saugų judėjimą ir žvalią nuotaiką.

,,Boružiukų“ grupės auklėtoja Aušra Valterienė

Knygelių pasaulyje

Grupės „Boružėlė“  vaikučiai nors ir nedidukai, tačiau mėgsta sklaidyti, žiūrėti knygutes. Ypač patinka knygelės su spalvotais piešinukais ir garsinėmis iliustracijomis. Lapkričio 14 d. vaikai  apsilankė mokyklos bibliotekoje. Čia mus sutiko bibliotekininkė Vilma, kuri mažyliams papasakojo apie knygutes, kaip reikia jas vartyti, skaityti,  kokių taisyklių laikytis. Vaikai  apžiūrinėjo spalvotas knygutes ir  mokėjo jas „skaityti“. Juk skaityti galima  iš piešinukų ir iliustracijų. Puikiai sugebėjo pasakyti kur pasaka  „Undinėlė“, „Raudonkepuraitė“, „Pasaka apie Kalėdas“. Labai atidžiai vaikai klausė bibliotekininkės sekamos pasakos „Meškis ir žąsis“, o kai knygutės iliustracijas  matai dideliame ekrane, tai įspūdis didžiulis. Nuoširdus ačiū mokyklos bibliotekininkei Vilmai už šiltą,  įdomų pasakojimą ir dovanas.

Grupės „Boružėlė“  auklėtoja Palmira Akramienė

Senelės darže užaugo ropė

Spalio 23 dienos rytą „Drugelio“ grupės vaikai susirinko į rudenėlio šventę. Visi pasipuošė daržovių ir pasakos „Ropė“ personažų karūnomis. Šventė prasidėjo smagia dainele apie ropę. Senelė vaikus pakvietė užimti vietas darže. Ji papasakojo apie daržoves, jų naudą sveikatai. Vaikai atsakinėjo į klausimus. Viduryje daržo augo didelė ropė. Apie šitą daržovėlę ir pasekė pasakėlę. Senelio, senelės, anūkėlės, šuniuko, kačiuko, pelytės ir visų daržovių jėga ropė buvo išrauta. Žaidė žaidimą, šoko linksmą šokį. Valgė obuolių pyragą, gėrė sultis.

„Drugelio“ grupės auklėtoja Danina Dabulskienė

„Drugelio“ grupės vaikučiai prisiminė ir pagerbė mirusiuosius

Spalio pabaiga, lapkričio pradžia – didelių pokyčių metas. Šiuo laikotarpiu medžiai meta savo pageltusių lapų skraistes, gamta tampa liūdna ir nebyli, pasirengia žiemos sąstingiui ir rimčiai. Kasmet rudenį minime ir pagerbiame mirusiuosius. Ar reikia šią šventę minėti kartu su vaikais, ar reikia, kad jie suvoktų tą liūdesį, patirtų tai, ką patiria suaugusieji, lankydami ir tvarkydami išėjusių artimųjų kapelius? Mes manome, kad taip. Nors dažnai sakoma, kad darželyje  veiklos turi būti linksmos, smagios. „Drugelio“ grupės ugdytiniai su auklėtojomis Liudvina, Danina ir auklėtojos padėjėja Sandra prisiminėme džiaugsmo ir liūdesio spalvas,  linksmą  ir liūdną nuotaiką, tai atsispindėjo vaikų darbeliuose. Kalbėjomės  apie gyvus ir mirusius vaikų artimuosius, klausėmės apie jų nuveiktus darbus, paliktus atsiminimus ar daiktus. Vėlinių diena – galimybė visa tai prisiminti. Galiausiai lankėmės kapinėse ir uždegėme žvakutes ant nelankomų ir galbūt artimųjų pamirštų kapų. Žvakutes uždegėme ir prie paminklo žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę. Mes manome, svarbiausia yra tai, kad prisimindami šviesiausias ir geriausias akimirkas su Amžinybėn išėjusiais šeimos artimaisiais, vaikus ugdome ir kreipiame dvasingumo ir tikėjimo gėriu link. Kasmet, kai ruduo nubarsto takus spalvotais lapais, ne tik ant kapelių, bet ir mažose širdelėse įsižiebia ir ilgai negęsta šviesi ugnelė.

„Drugelio“ grupės auklėtoja Liudvina Baldauskienė

Boružiukai kuria

Ikimokyklinio amžiaus vaikams patinka visa tai, kas žaisminga, linksma, įdomu. Vaikų kūrybiškumas atsiskleidžia jiems stebint ir viską išmėginant. Keletas akimirkų iš grupės „Boružėlė“ vaikučių kūrybiškumo ugdymo netradicinėje aplinkoje ir įvairiais metodais.

                                                                                      Grupės auklėtoja Palmira Akramienė

Rudens gėrybių  mandala

   Rugsėjo 25-29 d. ikimokyklinio ugdymo grupės „Boružėlė“ vaikai dalyvavo respublikiniame kūrybiniame projekte „Rudens mandala“.  Vaikai kartu su tėveliais rinko rudens gėrybes (vaisius, daržoves, uogas) ir atsinešė į grupę. Auklėtoja Palmira su vaikučiais kalbėjo apie rudenį, rudens derlių, daržovių naudą sveikatai. Grupėje ant stalo puikavosi atsinešti moliūgai, morkos, pomidorai, bulvės, česnakai, svogūnai, paprikos, saulėgrąžos, obuoliai, kriaušės, vynuogės. Ikimokyklinukams teko liečiant, uodžiant, atspėti dėžutėje po balta staltiese paslėptas daržoves. Jas ragavome, išrinkome skaniausias daržoves. Jomis tapo- morka, agurkas. Taip pat išsiaiškinome kas iš vaikų grupėje labiausiai mėgsta valgyti daržoves. Tai- Aidas, Arnas, Ignas, Rokas. Iš vaikų, auklėtojos Palmiros ir auklytės Gintarės suneštų rudens gėrybių lauke dėliojome mandalą. Smagu kai toks turtingas ruduo.

                                           „Boružėlės“ grupės auklėtoja Palmira Akramienė

.