INFORMACIJA DĖL 1–4 KLASIŲ 2020–2021 M. M. UGDYMO PROCESO PABAIGOS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bendrojo ugdymo departamento 2021 m. balandžio 15 d. raštu Nr. SR-1552 „Dėl 2020-2021 mokslo metų pabaigos pradinio ugdymo programos mokiniams“, 1-4 klasių mokiniams mokslo metų pabaiga nustatyta – 2021 m. birželio 14 d., vasaros atostogos – nuo birželio 15 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.