Pareigūnės paskaitos priešmokyklinio ug. gr. mokiniams

Gegužės 11-12 d., pareigūne Judita Sadauskytė skaitė paskaitėles priešmokyklinio ugdymo grupės mokiniams apie saugų elgesį vasaros atostogų metu. 

Socialinė pedagogė Reda